Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, September 9, 2008

Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa

Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan I anjuran Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada tahun 2003. Peghasilan buku ini adalah antara lain untuk menonjolkan kekuatan ilmiah dan pengaruh tradisi ilmu berteraskan akidah dan pemikiran Islam tulen dalam menangani cabaran ummah semasa, khususnya dalam era globalisasi. Di samping itu, ia diharap dapat menyumbang ke arah usaha membangun pemikiran ummah secara bersepadu berteraskan disiplin pemikiran Islam yang menggabungkan antara pemikiran klasik dan moden yang kongruen dengan roh dan falsafah ajaran Islam.

KANDUNGAN

- Akidah Islam dan Keyakinan Muslim: Antara Kekuatan Mencabar atau Sasaran Pencabar - Wan Suhaimi Wan Abdullah
- Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Dalam Masalah Kepimpinan Yang Tidak Memenuhi Syarat - Mohamad Zaidi Abdul Rahman

- Metod Pendalilan al-Burhan Dalam Pemikiran Logik dan Kepentingannya Dalam Pembangunan Ummah Berfikiran Kritis - Mohd Fauzi Hamat
- Berfalsafah Islam Suatu Kewajipan - Mohd Fakhrudin Abdul Mukti
- Logik dan Analisa Ilmiah Dalam Pemikiran Islam - Muhammad Zainy Utman

- Peranan dan Sumbangan Pendekatan Tasawuf Dalam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi dan Faham Pasca Moden - Zakaria Stapa
- Peranan Tasawuf Dalam Pembangunan Spiritual Umat Islam di Malaysia - Che Zarrina Binti Sa'ari
- Amalan-amalan Kaum Sufi: Satu Tinjauan Terhadap Beberapa Fatwa Ibn Taymiyyah (1263-1328) - Rushdi Ramli

- Ke Arah Memantapkan Gerakan Dakwah di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian - Mohamed Asin Dollah
- Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani Dalam Ekonomi Islam - Joni Tamkin Borhan
- Menangani Cabaran Globalisasi: Satu Analisis Terhadap Pemikiran Reformis Semasa - Rahimin Affandi Abd. Rahim
- Beberapa Aspek Pembaharuan Muhammad Rashid Rida dan Sumbangannya Kepada Pembangunan Ummah - Mustaffa Abdullah
- Budaya 'Kenal-Mengenali' Dalam Pembinaan Ummah Sejagat - Khadijah Mohd Khambali @ Hambali
- Kebebasan Memberi Pandangan Dalam Isu-isu Agama Islam: Kajian Terhadap Fatwa-fatwa Jabatan Mufti Negeri-Negeri di Malaysia - Ahmad Hidayat Buang
- Riwayat Hidup, Pemikiran dan Perjuangan Pak Natsir - Abdur-Razzaq Ali & Badlihisham Mohd Nasir
- Perbezaan Pendapat: Adab dan Pengeksploitasiannya Ke Arah Yang Lebih Positif - Mohamad Kamil Hj. Abd Majid
- Hadith Nabi S.A.W.: Di Antara Serangan Musuh dan Kekeliruan Pendokong - Fauzi Deraman
- Pemikiran Politik Ibn Khaldun - Ezad Azraai Jamsari & Jaffary Awang
- الإسلام والتحديات المعاصرة - Irfan 'Abd al-Hamid Fattah

Harga = RM40.00
Mukasurat = 391
Penerbit = Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

1 Comment:

Benci penindasan said...

Assalamu'alaykum,

Boleh saya tahu samada buku " Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa"(2004) ini masih ada? Jika ada, saya berminat untuk mendapatkannya.

Terima kasih.

Wassalam,
Azmi
azmi.mnor68@gmail.com

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...