Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Saturday, January 31, 2009

Mabrurkah Hajiku Ini - Ke Arah Ibadah Haji / Umrah Yang Sempurna - Siri Pertama

Sudah menjadi lumrah bagi umat Islam di Malaysia yang pergi menunaikan haji secara tergesa-gesa tanpa ilmu yang mantap. Mereka terdiri daripada orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji.

Terlalu banyak kesilapan yang dilakukan oleh kebanyakan jemaah haji setiap tahun. Kesalahan dan kesilapan ini disedari apabila kembali ke tanah air. Hal ini akan meresahkan mereka sendiri kerana sebarang pembaikan tidak boleh dilakukan di tanah air. Maka mereka tertanya-tanya, mabrurkah Hajiku ini.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB 1 - Memahami Falsafah Haji

BAB 2 - Hikmat Haji

BAB 3 - Haji Mabrur Dan Pencapaiannya Mengikut Kacamata Islam

BAB 4 - Berwudhuk Mengikut Mazhab Hanbali

BAB 5 - Catatan Gambar-Gambar Penting Di Tanah Suci Di Makkah Dan Madinah

BAB 6 - Jemaah Haji Perlu Persiapan Rapi

BAB 7 - Hari Raya Korban

Harga = RM10.00
Mukasurat = 110
Penulis = Dato' Haji Md. Daud Bin Che' Ngah
Penerbit = Pustaka Haji Abdul Majid

Pengantar Ulum Hadis - Teks Pengajian Islam - Edisi Kedua

KANDUNGAN

BAHAGIAN A - MUQADDIMAH ULUM HADIS
- Pendahuluan
- Pembahagian Ulum Hadis
- Sejarah Perkembangan Ulum Hadis
- Kepentingan Pengajian Ilmu Hadis
- Jenis-Jenis Ilmu Hadis

BAHAGIAN B - HADIS
- Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Khabar Dan Al-Athar
- Perbezaan Antara Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Khabar Dan Al-Athar
- Hadis Qudsi Dan Hadis Nabawi

BAHAGIAN C - HADIS SUMBER KEDUA SYARIAT ISLAM
- Pendahuluan
- Kehujahan Hadis
- Autoriti Dan Peranan Hadis

BAHAGIAN D - SEJARAH HADIS
- Pengumpulan Dan Penulisan Hadis
- Tokoh-Tokoh Hadis Zaman Sahabat
- Zaman Tabi'in
- Orientalis Dan Hadis

BAHAGIAN E - MENERIMA DAN MERIWAYAT HADIS
- Kelayakan Perawi
- Cara Menerima Dan Meriwayat Hadis
- Rijal Hadis
- Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta'dil

BAHAGIAN F - PENGKLASAN HADIS
- Hadis Berdasarkan Sifat Perawi
- Hadis Berdasarkan Sanad
- Hadis Berdasarkan Jumlah Perawi

BAHAGIAN G - KITAB SUNAN SITTAH

BAHAGIAH H - ISTILAH DAN NAMA HADIS

Harga = RM18.50
Mukasurat = 335
Penulis = Dr. Rosmawati Ali @ Mat Zin
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Friday, January 30, 2009

Kajian Mendalam Ke Atas Manfaat Amalan Orang Hidup Terhadap Arwah

Kitab kecil ini membincangkan tentang perkara-perkara furu' yang menjadi khilaf di kalangan ulama, sejak zaman sahabat sehinggalah sekarang. Ia adalah sekitar perbincangan "Sampai atau tidaknya menghadiahkan sesuatu bacaan Al-Quran atau tahlil atau apa-apa amalan soleh kepada arwah". Tentang bacaan talqin ke atas jenazah dan berhimpun di rumah jenazah juga dibincangkan dengan serba ringkas. Penulis yang berkelayakan dan penjelasan serta kajian ilmiah dengan metodologi akademik menjadikan buku ini memadai untuk dijadikan rujukan dan ikutan bagi seluruh kaum muslimin.

- Fahrurazi Kiayi Kassim

KANDUNGAN

- Biodata Prof. DR. Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki
- Penjelasan Penting Penulis Kitab Syarah al-Aqidah al-Tahawiyah ke Atas Ayat 39 Surah Al-Najm
- Huraian Dan Tafsiran Hadis
- Hadiah Bacaan (Al-Quran) Kepada Ulama Dan Tradisi Ulama Al-Salaf
- Pendapat-Pendapat Imam Mazhab Fiqh Tentang Sampainya Pahala Amal Soleh Orang Hidup Kepada Arwah
- Pengesahan Ulama Mazhab Fiqh Tentang Sampainya Pahala Amal Soleh Orang Hidup Kepada Arwah
- Membaca Al-Quran (Tahlil) Di Kubur Bukanlah Perbuatan Bid'ah
- Teks-Teks Penjelasan Fiqh Yang Menghuraikan Hal-Ehwal Bacaan Tahlil
- Hukum Bacaan Talqin Ke Atas Jenazah
- Menancapkan Pelepah Kurma Di Atas Kubur
- Berhimpun Untuk Menyambut Tetamu Yang Bertakziyah Di Rumah Jenazah
- Menghadiahkan Bacaan Surah Al-Fatihah Dan Yaasiin Kepada Arwah Kaum Muslimin
- Tujuan Pemilihan Sesuatu Surah Dalam Al-Quran Dan Fadhilatnya

Harga = RM12.00
Mukasurat = 96
Penulis = Prof. Dr. Sayyid Muhammad 'Alawi Al-Maaliki Al-Hasani
Penterjemah = Abu Mazaya Al-Hafiz & M. Abdillah Murtadlo
Penerbit = Azzakiyy Publishers

Thursday, January 29, 2009

Pengantar Ulum Al-Qur'an - Teks Pengajian Islam

KANDUNGAN


Bahagian A - Mukaddimah Ulum Al-Qur'an
- Pendahuluan
- Pengertian Ulum Al-Qur'an
- Tahap Perkembangan Ulum Al-Qur'an
- Penulisan Ulum Al-Qur'an Dan Tokoh Ulama
- Bidang Dan Skop Perbahasan Ulum Al-Qur'an
- Faedah Mempelajari Ulum Al-Qur'an

Bahagian B - Al-Qur'an
- Pendahuluan
- Pengertian Al-Qur'an
- Kelebihan Al-Qur'an
- Nama-Nama Al-Qur'an
- Al-Qur'an Sebagai Mukjizat
- Keistimewaan Al-Qur'an
- Penulisan, Pengumpulan Dan Pembukaan Al-Qur'an

Bahagian C - Wahyu
- Pendahuluan
- Pengertian Wahyu
- Jenis-Jenis Wahyu
- Cara Penurunan Wahyu
- Kepentingan Wahyu
- Tokoh Penulis Wahyu

Bahagian D - Nuzul Al-Qur'an
- Pendahuluan
- Pengertian Nuzul Al-Qur'an
- Cara Nuzul Al-Qur'an
- Ayat Pertama Dan Ayat Terakhir Diturunkan

Bahagian E - Penyusunan Al-Qur'an
- Pendahuluan
- Ayat
- Cara Mengetahui Ayat
- Jumlah Ayat
- Tertib Ayat
- Faedah Mengetahui Ayat
- Surah
- Tertib Surah
- Faedah Pembahagian Surah

Bahagian F - Sebab Nuzul
- Pendahuluan
- Pengertian Sebab Nuzul
- Cara Mengetahui Sebab Nuzul
- Riwayat Dan Ungkapan Sebab Nuzul
- Pembahagian Nuzul Al-Qur'an
- Pegangan Ialah Lafaz Umum, Bukan Sebab Khusus
- Faedah Mengetahui Sebab Nuzul

Bahagian G - Ayat Makki Dan Madani
- Pendahuluan
- Pengertian Makki Dan Madani
- Ciri-Ciri Pengenalan Ayat Makki Dan Madani
- Penyusunan Ayat Dan Jumlah Surah Al-Qur'an
- Faedah Mempelajari Makki Dan Madani

Bahagian H - Tafsir Dan Ta'wil
- Pengertian Tafsir Dan Ta'wil
- Perbezaan Antara TAfsir Dan Ta'wil
- Ilmu Tafsir Dan Sumber Pengambilannya
- Sebab-Sebab Perlu Mempelajari Ilmu Tafsir
- Tujuan Dan Keistimewaan Tafsir
- Ilmu-Ilmu Yang Diperlukan Oleh Pentafsir
- Cara Mentafsir Al-Qur'an Dan Asasnya
- Syarat-Syarat Pentafsir
- Syarat Bagi Ahli Tafsir Ketika Mentafsir
- Adab Pentafsir
- Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir

Bahagian I - Kitab-Kitab Tafsir
- Kitab Tafsir Bi Al-Ma'thur
- Kitab Tafsir Bi Al-Ra'yi

Harga = RM20.00
Mukasurat = 271
Penyusun = Rosmawati Ali @ Mat Zin
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Wednesday, January 28, 2009

Umar Bin Abdul Aziz - Peribadi Zuhud Penegak Keadilan

Umar bin Abdul Aziz adalah peribadi yang soleh, bertakwa, ahli ibadah, wara' dan zuhud. Ia juga seorang pemimpin yang adil, lurus dan cerdas, mencintai dan mengasihi rakyatnya, sayang dan baik kepada mereka. Ibadahnya kepada Allah tidak menyekat perhatiannya untuk memperhatikan rakyatnya. Tiada penghalang antara dia dan hal yang menjadi kepentingan rakyatnya sampai yang paling kecil dan remeh-temeh sekalipun. Demikian sekilas gambaran peribadi Umar bin Abdul Aziz yang dapat anda semak dalam buku ini. Dari susuk tubuh teladan ini, dapat anda ambil pelbagai iktibar yang sangat baik.

Buku ini mengandungi beberapa episod sejarah perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz yang terdapat dalam pelbagai manuskrip di beberapa muzium dan perpustakaan di Timur Tengah dan Eropah.

KANDUNGAN

- Bahagian 1 - Biografi Umar Bin Abdul Aziz
- Bahagian 2 - Keperibadian Dan Kisah-kisah Umar Bin Abdul Aziz
- Bahagian 3 - Khutbah-khutbah Umar Bin Abdul Aziz
- Bahagian 4 - Surat-surat Umar Bin Abdul Aziz

Harga = RM25.00 (Sem) RM28.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 204
Penulis = Abdullah Bin Abdul Hakam
Pengantar Oleh = Dato' Dr. Siddiq Fadzil
Penerbit = Alam Raya Enterprise

Panduan Amali Penyelenggaraan Jenazah - Dari Tahkik Kematian, Pengkebumian dan Tahlil (Disertai Makna)

KANDUNGAN

- Penyelenggaraan Jenazah
- Peringkat-peringkat Sakit
- Menziarahi Orang Sakit
- Tahkik Mati
- Berita Kematian
- Taraf Kematian
- Jenazah
- Memandikan Jenazah
- Syarat Orang Yang Hendak Memandikan Jenazah
- Solat Jenazah
- Doa Selepas Solat Jenazah
- Mengusung Jenazah Ke Kubur
- Mengkebumikan Jenazah
- Talkin
- Tahlil
- Lampiran Surah Yaa Siin
- Lampiran Surah Ar-Rad'
- Rajah Solat Jenazah

Harga = RM10.00
Mukasurat = 78
Penulis = Haji Mustaffa Bin Abdullah
Penerbit = Pustaka Haji Abdul Majid Sdn. Bhd.

37 Kisah Kehidupan Tabi'in - Siri 2

Buku ini menceritakan kisah sebenar kehidupan sebahagian pemuka tabi'in. Zaman mereka adalah zaman yang hampir dengan zaman kenabian dan mereka berpeluang mendapat didikan langsung daripada guru-guru yang keluar daripada madrasah Nabi Muhammad S.A.W.. Mereka ditanamkan dengan kekuatan keimanan, mementingkan kehidupan akhirat, mengambil dunia sekadar perlu dan tenggelam dalam keredhaan Allah. Mereka benar-benar berusaha mencari kebahagiaan akhirat. Dengan sebab itu mereka mendapat kebahagiaan dunia. Mereka menghadapi cubaan hidup dengan penuh ketenangan dan memiliki kekayaan yang amat bernilai, lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Mereka kaya jiwa.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Najashi - Ashamah Bin Abjar
- Rabi'ah Al-Ra'yi
- Raja' Bin Haiwah
- Rufai' Bin Mihran - Abu Al-Aliyah
- Sa'id Bin Jubair
- Sa'id Bin Al-Musayyab
- Salamah Bin Dinar - Abu Hazim Al-A'raj
- Salim Bin Abdullah Bin Umar - Cucu Umar Al-Faruq
- Shuraih Al-Qadi
- Silah Bin Ashyam Al-Adawi
- Towuus Bin Kaisaan
- Umar Bin Abdul Aziz dan Anaknya Abdul Malik
- Urwah Bin Al-Zubair
- Zainul Abidin Ali Bin Al-Hussain Bin Ali

Harga = RM12.00
Mukasurat = 346
Penulis = Dr. Abdul Rahman Ra'fat al-Basha
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Saturday, January 24, 2009

Pedoman Pesakit - Panduan Bersuci, Solat, Puasa Dan Motivasi Pesakit

Buku ini amat berguna buat pesakit atau mereka yang cintakan ilmu dengan paparan pelbagai perbahasan mengenai keringanan berperingkat yang boleh diambil oleh seseorang pesakit dalam melaksanakan tuntutan bersuci, solat dan puasa serta pelbagai perkara yang berkaitan.

Islam agama yang mudah, penunaian ibadahnya juga begitu mudah meskipun dalam keadaan sakit. Memudahkan pesakit dalam beribadah adalah perlu, namun ianya tidak sekali-kali untuk mempermudah-mudahkan ibadah.

KANDUNGAN

BAB 1 (WUDHUK)
- Taarif, Dalil dan Fardhu Wudhuk
- Praktikal Bergambar
- Sunat Wudhuk
- Mekanisme Berwudhuk
- Perkara Yang Membatalkan Wudhuk
- Praktikaliti Wudhuk Pesakit

BAB 2 (TAYAMMUM)
- Taarif dan Dalil
- Fardhu dan Sunat Tayammum
- Perkara yang membatalkan Tayammum
- Cara Bertayammum Sempurna
- Praktikal Bergambar
- Mekanisme Tayammum
- Syarat-syarat Tayammum
- Sebab-sebab Membolehkan Bertayammum
- Masalah yang sering dihadapi oleh Pesakit
- Praktikaliti Tayammum Pesakit

BAB 3 (SOLAT)
- Taarif dan Kefardhuan Solat
- Syarat Wajib dan Syarat Sah Solat
- Rukun Solat
- Sunat Solat
- Perkara-perkara yang membatalkan Solat
- Hukum meninggalkan Solat
- Praktikaliti Solat Pesakit
- Jamak Solat
- Pengertian dan Pembahagian Solat Jamak
- Dalil Keharusan Jamak Solat Tanpa Musafir
- Niat Jamak Taqdim
- Niat Jamak Takhir

BAB 4 (PUASA)

BAB 5 (UBAT, BERUBAT DAN BAHAN UBATAN)

BAB 6 (MOTIVASI PESAKIT)

Harga = RM18.00
Mukasurat = 247
Penulis = Ustaz Azhar Hj. Yahya & Ustazah Fadhilah Hj. Yaacob
Penerbit = Faza Publication Enterprise

Monday, January 12, 2009

Hidayah - Baru!!!

Manusia adalah hamba Allah di muka bumi ini yang bertugas mengabdikan diri kepada-Nya. Setiap amal perbuatan mereka akan dinilai di akhirat kelak sama ada amalan kebaikan ataupun amalan kejahatan. Manusia yang baik dan membuat amalan soleh akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala yang sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagai hamba, manusia itu perlu mematuhi araan Tuannya, jika tidak manusia itu perlu mencari alam lain di luar kekuasaan Allah (itupun jika ada).

Pentingnya hidayah kepada manusia sebagaimana manusia memerlukan makanan dan minuman untuk meneruskan hidup. Ini kerana hidup manusia bukan sekadar di dunia semata-mata. Apabila ajal menjemput, bukan bermakna kehidupan seseorang manusia itu sudaah berakhir, sebaliknya mereka berpindah dari alam dunia ke alam lain yang kekal abadi. Tidak ada siapa yang akan terlepas daripadanya. Bagi mereka yang soleh, mereka akan berbahagia selama-lamanya. Tetapi bagi yang tidak soleh, mereka akan menderita selama-lamanya. Dalam sastera Melayu, apabila sesuatu watak itu dimatikan, penulisnya akan menulis "'tamatlah riwayatnya". Sebenarnya ia tidak begitu. Kerana mati bukan panamat bagi segala-galanya. Mati adalah suatu proses yang perlu dialami oleh manusia, sebagaimana manusia sebelumnya dilahirkan dari perut ibunya, kemudian membesar menjadi kanak-kanak, remaja, seterusnya dewasa dan akhirnya menjadi tua. Kemudian apabila kematian menjemput, tidak bermakna mereka ini lenyap begitu sahaja. Sebaliknya, mereka akan dihidupkan kembali di alam akhirat.

- Penerbit

Harga = RM25.00 (Sem) RM28.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 312
Karya = Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat
Penerbit = Anbakri Publika Sdn Bhd

Sunday, January 11, 2009

Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya - Mesti Baca!!!

Buku ini mengesahkan bahawa zikir-zikir yang dibaca selepas solat fardhu dan berdoa beramai-ramai secara nyaring yang dilakukan oleh imam dan para makmum bukanlah Suatu Amalan Bida'ah Yang Menyesatkan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh segelintir golongan tertentu, bahkan ianya juga termasuk di dalam kumpulan Amalan Sunnah yang sunat dilakukan selepas solat fardhu.

Buku ini juga telah berjaya mendedahkan betapa zikir-zikir Sunnah selepas solat fardhu, mempunyai kelebihan yang tidak ada tolok bandingnya. Justeru itu marilah kita semua memberi perhatian dan beristiqamah mangamalkannya. Janganlah kita termasuk di dalam golongan yang sengaja meninggalkan zikir-zikir Sunnah selepas solat fardhu kerana disibukkan oleh tugas-tugas harian kerana ianya masih boleh terus diamalkan walaupun ketika sedang berjalan, menaiki kenderaan, hatta ketika memandu.

Mengikut pengarang, buku ini ditulis antaranya bertujuan mengumpul Dana Pembinaan Masjid Imam Syafi'e di Maahad Tahfiz Darul Quran Wal Qiraat Repek, Pasir Mas, Kelantan yang dianggarkan bernilai RM 5 juta. Oleh itu, marilah sama-sama kita membeli buku ini di atas dasar "MEMBELI SAMBIL MENDERMA". Kemudian kita membacanya, supaya zikir-zikir yang kita sebut selepas solat fardhu, diamalkan dengan penuh kesedaran dan penghayatan. Tanamkan budaya membaca di dalam diri dan keluarga kita kerana pepatah Arab ada menyebut: "Sebenarnya Ilmu Itu Ialah Apa Yang Terpahat Dan Tersemat Di Dalam Hati Dan Bukannya Yang Sedia Tercatat Di Atas Lembaran-Lembaran Kertas."

- Dato' Dr. Haron Din

KANDUNGAN

BAB SATU
- Berzikir Secara Nyaring Selepas Solat

BAB DUA - Amalan Pertama
- Menyapu Kepala Sampai Ke Muka

BAB TIGA - Amalan Kedua
- Memilih Posisi Terbaik Selepas Salam

BAB EMPAT - Amalan Ketiga
- Berterusan Duduk Di Tempat Solat

BAB LIMA - Amalan Keempat
- Memuji Allah SWT Dan Beristighfar

BAB ENAM - Amalan Kelima
- Berzikir Sepuluh Kali Dengan Menyebut لا إله إلاالله وحده لاشريك له

BAB TUJUH - Amalan Keenam
- Berdoa Memohon Perlindungan Daripada Neraka

BAB LAPAN - Amalan Ketujuh
- Membaca Zikir اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام

BAB SEMBILAN - Amalan Kelapan
- Membaca Surah Al-Fatihah, Ayat Kursi, Dua Ayat Surah Al-Baqarah Dan Dua Ayat Surah Ali Imran

BAB SEPULUH - Amalan Kesembilan
- Membaca Surah-Surah Al-Mu'awwizaat

BAB SEBELAS - Amalan Kesepuluh
- Bertasbih, Bertahmid Dan Bertakbir
- Al-Syeikh Al-Albaani Dan Tasbih

BAB DUA BELAS - Amalan Kesebelas
- Selawat Ke Atas Nabi Muhammad SAW

BAB TIGA BELAS - Amalan Kedua Belas
- Berdoa Untuk Kesejahteraan Di Dunia Dan Akhirat
- Perselisihan Pendapat Ulama' Mengenai Berdoa Selepas Solat
- Berdoa Dengan Mengangkat Tangan

BAB EMPAT BELAS - Amalan Ketiga Belas
- Bersalam-salaman Di Antara Imam Dan Makmum
- Hukum Bersalam Selepas Solat
- Bersalam Ketika Berpisah
- Cara Bersalam

BAB LIMA BELAS - Amalan Keempat Belas
- Amalan Sunnah Selepas Solat Di Sisi Mazhab Empat

Harga = RM35.00
Mukasurat = 279
Penyusun = Ustaz Mohammad Subki Abdul Rahman Al-Hafiz & Ustaz Mohd Rifqi Myiddin
Penerbit = Maahad Tahfiz Darul Quran Wal-Qiraat, Repek, Pasir Mas, Kelantan

Empat Puluh Hadis Penawar Hati (Jawi / Rumi)

Hati kita adalah tempat pandangan Allah SWT. Ia merupakan tapak semaian iman, wadah fitrah, akal dan hikmah.

Hati kita juga adalah raja bagi seluruh anggota badan. Apabila hati itu baik akan baiklah seluruh anggota badan dan apabila hati itu rosak maka akan rosaklah seluruh anggota badan.

Oleh kerana itu, banyak sekali nasihat dan tunjuk ajar yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya sebagai "Penawar" yang sangat mujarrab bagi merawat dan menjaga kesihatan hati.

Apa yang diharapkan, semoga himpunan "Empat Puluh Hadis Penawar Hati" ini dapat membantu kita dalam usaha ke arah melahirkan hati yang sihat, bersih dan sejahtera. Maka dengan itu, kehadirannya akan diterima di sisi Allah pada hari Kiamat nanti...

- PenerbitHarga = RM6.00
Mukasurat = 128 (Jawi) /120 (Rumi)
Penyusun = Abu Ali Al-Banjari An-Nandwi
Penerbit = Khazanah Banjariah

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...