Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Saturday, October 31, 2009

Bulughul Maram (Terjemahan) - Pedoman Mencapai Hajat - Penjelasan Hadith Melengkapi Perawi, Darjat, Maksud & Hukum

Manusia adalah insan lemah yang sentiasa berhajat kepada pertolongan dan perlindungan dari Penciptanya. Hanya dia yang layak disembah dan tiada sekutu bagiNya. Sebagai hambaNya, hendaklah kita sentiasa berusaha dalam mencari jalan bagi menyampaikan diri supaya sentiasa hampir padaNya dengan jalan taqwa dan sabar. Semakin kita menghampiriNya, semakin dekat pula Dia dengan kita.

Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lari daripada sentiasa memikirkan dan berusaha mencapai hajat pada kecintaan dunia tanpa menyedari bahawa hajat yang benar-benar diperlukan adalah rahmat dan pengampunan dari Allah SWT sebagai bekalan di hari kemudian. Bersihkan diri dan akhlak daripada segala kotoran zahir dan batin, perindahkan dengan amalan dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Semoga buku ini dapat dijadikan panduan dalam mencapai hajat yang menjadi dambaan setiap umat manusia, insya Allah.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. THAHARAH
1. Air
2. Bejana
3. Menghilangkan Najis
4. Wuduk
5. Mengusap Bahagian Atas Sarung Kaki
6. Hal-Hal Yang Membatalkan Wuduk
7. Aturan Buang Air
8. Mandi Dan Hukum Junub
9. Tayamum
10. Haid

2. SOLAT
11. Waktu-Waktu Solat
12. Azan
13. Syarat-Syarat Solat
14. Dorongan Solat Khusyu'
15. Masjid
16. Cara-Cara Solat
17. Sujud Sahwi, Tilawah Dan Syukur
18. Solat Sunnah
19. Solat Berjamaah Dan Imamah
20. Solat Musafir Dan Orang Sakit
21. Solat Orang Sakit
22. Solat Jumaat
23. Solat Khauf
24. Solat Dua Hari Raya
25. Solat Khusuf
26. Solat Istisqa'
27. Pakaian

3. JENAZAH
28. Perawatan Jenazah

4. ZAKAT DAN SEDEKAH
29. Kewajipan Zakat
30. Zakat Fitrah
31. Sadaqah Tathawwu'
32. Pembahagian Zakat

5. PUASA
33. Puasa
34. Puasa Sunnad Dan Puasa Yang Dilarang
35. I'tikaf Dan Ibadah Dalam Ramadhan

6. HAJI
36. Haji
37. Miqat (Tempat Mulai Ihram)
38. Ihram Dan Jenis-Jenisnya
39. Ihram Dan Seluk Beluknya

7. JUAL BELI
40. Syarat Dan Larangan Dalam Jual Beli
41. Khiyar
42. Riba
43. Pelanggaran Dalam Transaksi 'Ariyyah Dan Penjualan Pohon Serta Buah-Buahan
44. Pemesan Barang, Hutang Dan Gadai
45. Hukum Orang Yang Bangkrup Usahanya Dan Orang Yang Berada Dalam Tannggungan Orang Lain
46. Mengadakan Perdamaian
47. Hawalah Dan Dlaman
48. Syarikah Dan Wakalah
49. Iqrar
50. 'Ariyyah
51. Ghashab
52. Syuf'ah
53. Qirad
54. Musaqah Dan Ijarah
55. Menhidupkan Tanah Mati Atau Tanah Gersang
56. Waqaf
57. Hibah, Umra Dan Ruqba
58. Luqathah
59. Faraid
60. Wasiat
61. Wadi'ah

8. NIKAH
62. Nikah
63. Kafa'ah Dan Khiyar
64. Pergaulan Dengan Isteri
65. Mas Kahwin
66. Walimah
67. Pembahagian Giliran Untuk Isteri
68. Khulu'
69. Talaq
70. Rujuk
71. Ila' Dzihar Dan Kafarat
72. Li'an
73. Iddah, Ihdad, Istibra Dan Lain-Lain
74. Radha
75. Nafkah
76. Hadhanah

9. JINAYAT
77. Jinayat
78. Diyat
79. Tuduhan Pembunuh Dan Sumpah (Qasamah)
80. Menumpas Pemberontakan Atau Pelaku Keresahan Masyarakat
81. Memerangi Penjahat Dan Membunuh Orang Murtad

10. PIDANA HUDUD
82. Pidana Zina
83. Qazaf
84. Hukuman Pencuri
85. Hukuman Peminum Khamar Dan Hal-Hal Yang Masuk Dalam Kategori Memabukkan
86. Ta'zir Dan Hukum Penyerang

11. JIHAD
87. Jihad
88. Jizyah Dan Hudnah
89. Melakukan Perlumbaan Dan Latihan Memanah

12. MAKANAN DAN MINUMAN
90. Makanan Dan Minuman
91. Memburu Binatang Dan Menyembelih Binatang
92. Binatang Korban
93. 'Aqiqah

13. SUMPAH DAN NAZAR
94. Sumpah Dan Nazar

14. PENGADILAN
95. Pengadilan
96. Kesaksian
97. Gugatan Dan Alat Bukti

15. MEMERDEKAKAN
98. Memerdekakan Hamba

16. PELENGKAP
99. Mudabbar, Mukatab Dan Ummul Walad

17. KELANGKAPAN
100. Adab
101. Berbakti Kepada Orang Tua Dan Hubungan Silaturrahmi
102. Zuhud Dan Wara'
103. Akhlak Tercela
104. Menggalakkan Akhlak Yang Terpuji
105. Zikir Dan Doa

Harga = RM45.00
Mukasurat = 916
Karya = Al-Hafiz Ibnu Hajr Al-'Asqalani
Penterjemah = Drs Muhammad Thalib
Pentahqiq = Syeikh Muhammad Hamid
Penerbit = Darul Nu'man

Ruqyah Syar'iyyah: Sebuah Rawatan Islam Terhadap Gangguan Sihir Dan Jin

Dalam kehidupan di dunia ini, banyak musuh yang ingin mengganggu manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Fathi Yakan dalam buku Bahtera Penyelamat. Salah satunya ialah gangguan dan permusuhan iblis dan syaitan. Gangguan ini mempunyai pelbagai tahap tetapi asasnya adalah untuk menyesatkan manusia daripada mengikuti jalan Allah.

Atas dasar itulah, buku ini amat sesuai untuk anda tatapi dan fahami sebagai panduan dalam menghadapi hari mendatang...

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA
- Pemikiran Syaitan

BAHAGIAN KEDUA
Bab 1: Ruqyah Syar'iyyah - Landasan Dan Definisi
Bab 2: Fenomena Campurtangan Jin Dalam Kehidupan Manusia
Bab 3: Sihir
Bab 4: Cara-Cara Ahli Sihir Memanggil Jin
Bab 5: Gejala Gangguan Jin Dan Kesannya Pada Manusia
Bab 6: Cara Mengatasi Sihir
Bab 7: Panduan Merawat Dengan Ruqyah Syar'iyyah

Harga = RM15.00
Mukasurat = 127
Penulis = Malik Faisal Bin Abd Wahab
Penerbit = Kersani Training Centre

Friday, October 30, 2009

Ilmu Rawatan Rabbani

Secara ringkas penulisan dalam buku ini mengutarakan:

Hubungkait antara alam ghaib dengan pesakit, peranan syaitan iblis dan kuncu-kuncu mereka dalam menjayakan program mereka, tanda-tanda gangguan semasa tidur dan jaga, perlindungan yang perlu ada sepanjang hayat bagi setiap muslim/muslimah, syarat-syarat dan cara yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas rawatan. Juga disentuh dalam buku ini tentang rawatan yang tidak menepati kehendak Islam atau syara', contoh pengalaman yang dilalui oleh kalangan perawat yang awal dan yang kini serta secebis dari penglaman penulis buku ini. Tidak kurang penting setiap muslim menyedari perlu adanya 'tahsinat Ilahiyyah' dan contoh-contoh rawatan bagi perasaan sedih, dukacita, sukar tidur, gigitan binatang, kesukaran bersalin, berdebar, sesak dada, waswas, guguran dan lain-lain.

- Penulis

KANDUNGAN

BAB SATU
- Punca Dan Sebab Penyakit

BAB DUA
- Jenis-Jenis Penyakit

BAB TIGA
- Perlindungan

BAB EMPAT
- Rawatan

BAB LIMA
- Rawatan Yang Tidak Menepati Kehendak Islam

BAB ENAM
- Kisah Benar Tentang Pengubatan Dengan Al-Quran

BAB TUJUH
- Tahsiinat Ilahyyah

BAB LAPAN
- Sebahagian Dari Rawatan Yang Diperlukan Oleh Muslim

BAB AKHIR
- Pengalaman Kalangan Soolihuun

Harga = RM20.00
Mukasurat = 230
Penulis = Ustaz Abdullah Bin Abu Bakar & Ustaz Abas Bin Muda
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Tips Mencerdaskan Anak Sejak Di Alam Rahim

Hasil penyelidikan telah membuktikan bahawa otak bayi dalam kandungan sudah mula menunjukkan potensi yang mengkagumkan. Kebanyakan ibu hamil tidak menyedari bahawa pengalaman dan emosi ibu semasa mengandung turut dirasai oleh janin.

Tanpa disedari perlakuan dan emosi ibu sepanjang tempoh kehamilan turut mempengaruhi personaliti dan watak bayi apabila dilahirkan kelak. Sebaik sahaja bayi lahir ke dunia, mereka telahpun memiliki lebih kurang 1 x 10 sel neuron di otak. Sel-sel neuron terus berkembang dengan pesat sehingga berusia lima tahun. Pada tahap inilah bayi belajar mengamati lingkungannya.

Sepanjang manusia membesar, terutama di awal usianya, dia adalah seperti plastik, terdedah kepada tanggapan-tanggapan mental dan fizikal yang akan membentuk dirinya dalam kehidupan.

Berdasarkan keadaan ini, ibubapa sebenarnya mempunyai peluang yang luar biasa untuk mempengaruhi dan mencorakkan anak-anak menjadi manusia pintar, cemerlang dan bermutu. Berkurun-kurun lamanya Islam telah menekan hal meransang (mendidik) anak-anak dalam kandungan melalui amalan-amalan tertentu. Malah, Islam juga turut mendidik pasangan cara-cara berjima' untuk melahirkan zuriat yang genius dan soleh.

Buku ini mendedahkan amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan oleh ibubapa untuk mempastikan cahaya mereka menjadi pintar cerdas dan soleh.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. Aspek Komunikasi Dalam Pembinaan Rumahtangga
2. Mewujudkan Keluarga Yang Berkualiti
3. Punca Krisis Rumahtangga Dan Cara Mengatasinya
4. Melahirkan Zuriat Yang Suci Dan Berkualiti
5. Dua Perkara Yang Mesti Diteliti Dalam Mendidik Anak
6. Tingkatkan Komunikasi Dengan Anak
7. Kesilapan Mendidik Anak
8. Mewujudkan Masyarakat Dan Keluarga Penyayang
9. Kasih Sayang Sebagai Asas Pendidikan
10. Kasih Sayang Sebagai Asas Keluarga Bahagia
11. Petua Meningkatkan IQ Anak
12. Ibubapa Wajib Menunaikan Hak-Hak Anak

Harga = RM10.90
Mukasurat = 172
Penulis = Abdul Majid Hakim
Penerbit = Pustaka Ilmi

Zakat Menurut Empat Mazhab

Buku ini telah dikemukakan pendapat para imam dalam persoalan-persoalan zakat dan saringkan beberapa perkara yang lebih wajar diketengahkan dan lebih utama untuk merealisasikan kerjasama sosial. Dalam kajian topik ini adalah bersandarkan kepada sumber rujukan asas iaitu:

1. Fiqh Az-Zakah oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi
2. Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah
3. Al-Majmu' oleh Imam Al-Nawawi
4. Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah

Menyorot kepada institusi zakat yang menjadi mercu kepada perjalanan ekonomi Islam maka perbincangan mengenainya amatlah penting, apatah lagi di saat ekonomi dunia sedang di ancam dengan pelbagai musibah oleh akal dan sistem manusia itu sendiri. Melihat kepada situasi inilah maka sistem zakat yang diperkenalkan oleh Islam kepada kita adalah langkah penyelesaian terhadap kemelut dan tidak ketentuan ekonomi yang wujud ini mengharapkan perbincangan yang diutarakan di dalam buku ini memberi satu implikasi kepada pelaksanaan dan natijah ke arah penghidupan umat Islam yang lebih sejahtera di masa depan.

KANDUNGAN

- Kefardhuan Zakat
- Harta-Harta Yang Diwajibkan Zakat
- Syarat Wajib Zakat
- Bagaimana Mengeluarkan Zakat
- Siapakah Penerima Zakat?
- Siapakah Orang Yang Tidak Boleh Diberikan Zakat?
- Bolehkah Harta Zakat Dipindakan Ke Negeri Yang Bukan Tempat Harta Tersebut?
- Adakah Perhiasan Wanita Dikenakan Zakat?
- Adakah Pada Hutang Dikenakan Zakat?
- Beberapa Persoalan Berkaitan Zakat
a. Adakah Zakat Wajib Dikeluarkan Serta Merta
b. Bolehkah Mendahulukan Pembayaran Zakat Sebelum Haul?
c. Melewatkan Zakat Selama Beberapa Tahun?
d. Adakah Zakat Gugur Kerana Mati?
e. Bolehkah Melakukan Helah Untuk Menggugurkan Pengeluaran Zakat?
f. Bolehkah Harta Zakat Dilaburkan Untuk Kepentingan Orang Fakir?
g. Adakah Pembayaran Cukai Memadai Sebagai Ganti Zakat?
h. Bolehkah Dibayar Zakat Dengan Harga?
i. Bolehkah Pembayaran Zakat Dibuat Melalui Wakil?
j. Apakah Adab-Adab Zakat Yang Terpenting?

Harga = RM8.50
Mukasurat = 117
Penulis = Abdullah Nasih 'Ulwan
Penterjemah = Muhammad Ramzi Omar
Penerbit = Pustaka Ilmi

Ilmu Waris Dalam Syariah Islam Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah

Ilmu waris atau dikenali juga dengan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT dari diri manusia. Ini menunjukkan kemustahakkannya.

Berikutan sikap tidak mengambil berat umat Muhammad, membuatnya lenyap ditelan zaman sehinggalah di zaman kini muncul perselisihan berkenaan dengannya, malahan terdapat segolongan orang yang meragui keadilan Tuhan. "Mengapa Tuhan memberikan lelaki dua kali lipat daripada hak wanita." Ingin tahu jawapannya?

Buku bertajuk Ilmu Waris ini memberikan kepada para pembaca yang budiman sejarah waris wanita dan dasarnya sebelum Islam, faedah kewujudannya, ahli-ahli waris dan bahagian-bahagiannya dalam Islam berpandukan aturan-aturan Al-Quran Al-Karim.

- Penerbit

BAB 1: Ayat-Ayat Waris
BAB 2: Undang-Undang Ketentuan Waris Dalam Islam
BAB 3: Jenis-Jenis AL-Furudh Al-Mukadarah Dalam Al-Quran Al-Karim
BAB 4: Ashabah Dan Jenis-Jenisnya
BAB 5: Jenis-Jenis Hijab Dalam Ilmu Waris
BAB 6: Hak Waris Datuk Apabila Bersama-Sama Dengan Saudara-Saudara
BAB 7: Hukum Radd Dan Aul
BAB 8: Sistem Menghitung Dan Cara Pembulatan Masalahnya
BAB 9: Hukum-Hukum Tentang Munasakhat
BAB 10: Pusaka Zawilarham Dan Mulhaq Tambahan Tentang Hukum Orang Hilang Tenggelam Dan Kemalangan

PENUTUP
- Pusaka Waris Orang Tenggelam Dan Musibah

Harga = RM20.00
Mukasurat = 311
Penulis = Syeikh Muhammad Ali Al-Shabuni (Pensyarah Universiti Ummu Al-Qura)
Penterjemah = Haji Abdul Malik Haji Hasan LL.M (Syariah)
Penerbit = Pustaka Al-Shafa & Victory Agencies

Thursday, October 29, 2009

Fiqh Keutamaan - Keutamaan Tugas-Tugas Kaum Muslimin

FIQH AL-AWLAWIYYAT mendedahkan kepada generasi Islam akan perkara-perkara apakah yang patut diletakkan pada tangga pertama, diberi keutamaan dan keistimewaan serta hal-hal apakah yang seharusnya diletakkan sebaliknya dan dilakukan kemudian.

Kegagalan mengetahui kaedah-kaedah tersebut akan mengakibatkan tindakan-tindakan menjadi tidak teratur dan tersusun rapi, sehingga memperlambatkan ummah untuk mencapai matlamat yang dicita-citakan.

Umat Islam mesti bijak dan pintar menyusun perancangan kerja dengan efektif dan berkesan selari dengan tuntutan fiqh keutamaan dan prioriti kerja sesuai dengan pedoman dan panduan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW.

Oleh itu, perkara-perkara kecil, remeh-remeh dan pinggiran tidak seharusnya dibesar-besarkan kerana ia akan menghambat gerak perjuangan.

Tiba masanya bagi ummah untuk melepaskan semua bentuk perselisihan pinggiran di antara sesama sendiri. Sebaliknya berganding bahu dan bekerjasama untuk menyambut era kebangkitan dan kegemilangan Islam sebagai satu-satunya "Addin" (cara hidup) yang paling sesuai untuk kebaikan dan kebahagiaan seluruh insan di planet bumi ini.

- Penerbit

KANDUNGAN

Bab 1: Hajat Umat Islam Terhadap Fiqh Keutamaan
Bab 2: Keutamaan Kualiti Ke Atas Kuantiti
Bab 3: Keutamaan Kefahaman Ke Atas Semata-Mata Hafalan
Bab 4: Keutamaan Dalam Bidang Fatwa Dan Dakwah
Bab 5: Keutamaan Dalam Bidang Amal Perubatan
Bab 6: Keutamaan Dalam Perkara-Perkara Yang Diperintahkan Allah Ta'ala
Bab 7: Keutamaan Dalam Perkara-Perkara Yang Dilarang Allah Ta'ala
Bab 8: Sifat Sangat Kedekut
Bab 9: Keutamaan Dalam Bidang Pembaharuan Masyarakat
Bab 10: Fiqh Al-Awlawiyyat Di Dalam Ilmu Warisan Islam
Bab 11: Keutamaan Mengikut Pandangan Para Pejuang Pembaharuan Di Era Moden

Harga = RM20.00
Mukasurat = 335
Penulis = Prof. Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi
Penterjemah = Ahmad Nuryadi Asmawi
Penerbit = Thinker's Library Sdn Bhd

Ulasan Ulama' Tetang Janggut & Misai

KANDUNGAN

BAB PERTAMA
Beberapa Hadis Mengenai Janggut Dan Misai

BAB KEDUA
Ulasan Para Ulama Dari Pelbagai Golongan Tentang Masalah Janggut Dan Misai

1. Syeikh Ali Abdul 'Al At-Tahawi

2. Syeikh Abdul Lathif Musytahiri
- Serban, Ekor Serban Dan Janggut
- Asal Usul Ekor Serban

3. Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Muhammad Al-Salman
- Haram Mencukur Janggut
- Larangan Menyerupai Orang Kafir
- Keagungan Janggut Nabi SAW
- Larangan Mencabut Uban
- Janggut Sahabat
- Menyerupai Perempuan
- Mengugbah Ciptaan Allah
- Keistimewaan Lelaki Dan Perempuan
- Kesaksian Tidak Di Terima
- Keistimewaan Janggut

Majallah Al-Jum'ah Al-Misriah
- Pendapat Mazhab Yang Empat
- Haram Mencukur Janggut Dari Ugama
- Hikmat Janggut

Syeikh Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi
- Sebab Buku Berkenaan Disusun
- Sepuluh Fitrah Semula Jadi
- Arahan Membiarkan Janggut Dan Memotong Misai
- Nabi SAW Memiliki Janggut Yang Agung
- Ukuran Janggut
- Menyangkal Pendapat Yang Salah
- Fatwa Ulama Mazhab
- Orang Islam Patut Memiliki Identiti Tersendiri
- Janggut Dari Segi Kesihatan
- Menggunting Misai
- Sahabat Dan Pengikut Mereka Bersama Misai
- Alasan Dan Pendapat Yang Mecukur Janggut Dan Bantahan Mengenainya
- Berjanggut Bukan Aib

Al-Allamah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz
- Adakah Mencukur Janggut Dikira Sebagai Mengubah Ciptaan Allah?
- Hukum Mencukur Janggut, Mempersendakan Dan Menafikannya Dan Bolehkah Menggunting Panjang Dam Tepinya
- Bagaimana Orang Yang Mencukur Janggut Dibangkitkan?
- Hukum Mencukur Jambang
- Mewarnai Janggut Dengan Warna Hitam
- Hukum Mencukur Janggut Dan Misai
- Adakah Mencukur Janggut Dan Misai Ada Kelonggaran?
- Adakah Saya Patut Mematuhi Orang Tua Saya Dalam Perkara Mencukur Janggut?
- Hukum Sembahyang Di Belakang Yang Mencukur Janggut
- Hukum Sembahyang Di Belakang Yang Mencukur Janggut Yang Mempersendakan Orang Yang Berjanggut Dan Menyuruh Mencukurnya
- Hukum Tukang Cukur Janggut
- Mencukur Janggut Dan Melabuhkan Kain
- Berjanggut Kerana Menyalahi Yahudi?

Dr. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Ahmad Al-Syribashi

Al-Azhar Al-Syarif

Ulama-Ulama Syafi'i
- Janggut
- Mewarnai Janggut
- Perkara-Perkara Yang Kurang Elok Dilakukan Ke Janggut
- Misai
- Kesimpulan Pendapat Mazhab Syafi'i

Janggut Sebagai Sunnah Nabi-Nabi A.S.

Kisah Al-Qalandariyah

Harga = RM10.00
Mukasurat = 139
Penulis = Hj. Muhammad Nur Lubis
Penerbit = Al-Hidayah Publishers

Tuesday, October 27, 2009

Panduan Perbankan ISLAM: Kontrak Dan Produk Asas

Bidang kewangan dan perbankan Islam masih baru jika dibandingkan dengan bidang kewangan dan perbankan konvensional. Oleh itu, ia memerlukan usaha berterusan untuk menjelaskan konsep ini kepada pelbagai pihak. Jumlah individu yang mengetahui pula amat sedikit dan sangat sibuk dengan urusan membangunkannya daripada hanya sebuah konsep kepada satu produk yang praktikal, serta boleh ditawarkan di dalam sebuah ruang undang-undang sedia ada.

Semakin banyak pula pihak mula menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari bidang ini sama ada daripada kalalngan para ulama, peguam, ahli akademik, usahawan korporat, orang awam dan pelajar universiti. Bertitik tolak daripada keperluan itu, lahirlah buku ini sebagai satu usaha Zaharuddin Abd. Rahman untuk membantu memberikan kefahaman dengan lebih baik iaitu dengan:

- Menampilkannya dengan bahasa dan penerangan yang mudah dan sederhana, namun cukup untuk memahami aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran awal hingga akhir.

- Mengambil petikan-petikan dari kitab silam, moden dan resolusi badan-badan fatwa berautoriti peringkat nasional dan dunia, agar manfaat yang lebih sempurna mampu diperolehi oleh para pembaca, khususnya para ilmuan syariah.

- Mengutarakan jawapan kepada beberapa soalan kerap tentang sesebuah produk.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB 1: Bank Dan Kontrak Dalam Muamalat Islam
- Definisi Akad Atau Kontrak
- Rukun Bagi Kontrak Dalam Islam
- Kaedah Asas Dalam Fiqh Muamalat
- Ringkasan Fakta Sejarah Dan Urusan Perbankan

BAB 2: Kontrak Pertukaran Berbalas Pemilikan Harta
- Pertama: Murabahah
- Kedua: Bai' Al-'Inah ( بيع العينة )
- Ketiga: Jualan Tangguh Bayaran
- Keempat: Istisna' ( الإستصناع )
- Kelima: Jualan As-Salam ( بيع السلم )
- Keenam: Ijarah (Sewaan)

BAB 3: Kontak Partisipasi (Al-Istihrak)
- Pertama: Mudarabah
- Kedua: Musyarakah

Harga = RM20.00 (Sem) RM22.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 113
Penulis = Zaharuddin Abd. Rahman
Penerbit = Telaga Biru Sdn. Bhd

Tasauf Moden - Edisi Bahasa Malaysia

Orang yang redha dan sukacita bilamana ia melihat alam sekelilingnya, timbullah kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan hati itu adalah pangkal jalan menuju bahagia. Redha menghilangkan cela dan aib. Lantaran redha telah lekat di hati, kalau ada cela itu akan lupa dalam fikiran; kalau ada cacat, cacatnya tidak disedari. Hal ini bukannya disebabkan kebodohan dan gila, tetapi sudah dasar 'redha' demikian adanya. Redha tabiatnya pemaaf dan benci tabiatnya tidak adil.

BERHADAPAN DENGAN HATI YANG DUKACITA, TEGAKLAH PERASAAN REDHA.
BERDEKATAN DENGAN HATI YANG DUKA, TEGAK PULA RASA BENCI.

- HAMKA

KANDUNGAN

1. Berbagai Pendapat Tentang Bahagia
- Sebab Timbulnya Penyelidikan
- Pendapat Orang Budiman Tentang Bahagia
- Pendapat Aristoteles
- Pendapat Ahli-Ahli Fikir Zaman Sekarang
- Golongan Kedua
- Pendapat Nabi Muhammad SAW
- Iradah
- Dari Apakah Tersusun Anasir Bahagia
- Sebab-Sebab Yang Membawa Bahagia

2. Bahagia Dan Agama
- Iktikad
- Yakin
- Al-Iman
- Erti Agama
- Inayat Ilahi
- Apakah Perlunya Iman Kepada Allah Bagi Suatu Bangsa
- Bahaya Mengingkari Tuhan (Atheisme)
- Perlumbaan Beragama
- Keterangan Iktikad Yang Tiga
- Tiga Sifat Yang Timbul Kerana Beragama
- Agama Dan Pengetahuan
- Terbuka Pintu Memahamkan Agama
- Islam Dan Kemajuan

3. Bahagia Dan Utama
- Memarangi Hawa Nafsu
- Hawa Dan Akal
- Ikhlas
- Ikhlas Dan Nasihat

4. Kesihatan Jiwa Dan Badan
- Sebab Bahagia Yang Keempat
- Memelihara Kesihatan Jiwa
- Megubati Jiwa
- Sifat-Sifat Yang Terbit Kerana Tahawwur Dan Jubun
- Beberapa Sifat Yang Buruk
- Penyakit Takut
- Takut Mati
- Peringatan Mati
- Ubat Dukacita
- Kepedihan Penanggungan Batin
- Hikmat
- Adil

5. Harta Benda Dan Bahagia
- Kekayaan
- Kekuasaan Harta
- Harta Baik Dan Buruk
- Kewajipan Terhadap Harta
- Sekadar Yang Perlu

6. Qanaah
- Pengertian Qanaah
- Qanaah Sebab Kebahagiaan Umat Dahulu
- Tambahan

7. Tawakkal
- Mengubati Penyakit
- Bagaimana Kita Menunggu Cubaan?
- Perumpamaan

8. Bahagia Yang Dirasai Rasulullah SAW

9. Hubungan Redha Dengan Keindahan Alam

10. Tangga Bahagia
- Bertrend Russel
- Amin Al-Raihany
- Al-Anisah Mal

11. Celaka
- Pendapat Akal Yang Salah
- Benci
- Mengundurkan Diri (Pesimis)
- Sebab-Sebab Orang Celaka (Menurut Keterangan Prof. Syeikh Yusuf Dajwi)

12. Munajat

Harga = RM15.00
Mukasurat = 363
Penulis = Prof. Dr. HAMKA
Penerbit = Darul Nu'man

Monday, October 26, 2009

Rabi'ah Al-Adawiyah & Mabuk Cintanya Kepada Sang Khalik

Baginya, kecintaan terhadap Tuhan melebihi segala yang ada, bahkan surga dan neraka pun bukanlah sesuatu yang dia ingini apa lagi dia takuti.

Dalam hatinya, seluruh penyembahan dan pengabdian semata-mata dia lakukan atas nama kecintaannya pada Keagungan Yang Mahasuci, bukannya orang lain.

Ketulusan cintanya pada Tuhan melebihi ketulusan cinta seluruh perempuan pada masanya hingga sekarang. Rabiah Al-Adawiyah bukanlah sekadar lagenda yang cukup untuk dibaca melainkan dia adalah keindahan anugerah yang pernah diberikan Tuhan untuk umat manusia.

- Penerbit

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." Mafhum Surah Yunus: 62

KANDUNGAN

Bagian Pertama: Mimpi Ismail Bertemu Dengan Rasulullah SAW
Bagian Kedua: Rabi'ah Diculik
Bagian Ketiga: Rabi'ah Menjadi Penyanyi Di Majlis Dzikir
Bagian Keempat: Rabi'ah Menjadi Pengajar
Bagian Kelima: Rabi'ah Dipinang Raja
Bagian Keenam: Rabi'ah Tidak Mau Menikah?
Bagian Ketujuh: Rindu Akhirat
Bagian Kedelapan: Mendidik Hati
Bagian Kesembilan: Kezuhudan Rabi'ah
Bagian Kesepuluh: Ma'rifatullah
Bagian Kesebelas: Kesederhanaan Rabi'ah
Bagian Keduabelas: Sifat Sabar
Bagian Ketigabelas: Rabi'ah Menjadi Pemimpin Bagi Orang-Orang Shalih
Bagian Keempatbelas: Mimpi Rabi'ah
Bagian Kelimabelas: Rabi'ah Dan Ilmu Hakikat
Bagian Keenambelas: Sifat Ikhlas
Bagian Ketujuhbelas: Suri Teladan
Bagian Kedelapanbelas: Sifat Jujur
Bagian Kesembilanbelas: Sifat Keibuan
Bagian Keduapuluh: Rabi'ah Di Antara Orang-Orang Yang Mencintai Allah SWT
Bagian Keduapuluh Satu: Rasa Cinta
Bagian Keduapuluh Dua: Karamah
Bagian Keduapuluh Tiga: Karamah Para Sahabat Rasul
Bagian Keduapuluh Empat: Dunia Di Bawah Telapak Kakinya
Bagian Keduapuluh Lima: Ruhnya Bersama Malaikat Di Langit
Bagian Keduapuluh Enam: Rabi'ah Telah Tiada

Harga = RM30.00
Mukasurat = 277
Penulis = Abdul Mun'im Qandil
Penterjemah = Ust.Mohammad Yusron, Lc.
Penerbit = Citra Media (Indonesia)

Friday, October 23, 2009

Rahsia Cincin Nabi Dan Hukum Bercincin

Memakai cincin (bercincin) adalah merupakan suatu sunnah (Perjalanan Hidup) Nabi Muhammad Sallallaahu 'Alaihi Wa Sallam yang mulia lagi suci; bukan semata-mata berdasarkan tradisi.

Para sahabat Nabi S.A.W., terutamanya 'Abdullah Bin 'Umar, adalah seorang yang ingin benar-benar meniru sunnah Nabi S.A.W.; salin tak tumpah; di mana beliau bercincin dalam kehidupan sehari-hari; demikian juga 'Abdullah Bin Az-Zubair R.A. memakai cincin yang mengandung permohonan agar dijauhkan dari neraka.

Bagi Rasulullah S.A.W., cincin baginda adalah merupakan lambang 'aqidah (kepercayaan) dan politik (kekuasaan Islam), di mana menerusi copnya maka surat-surat rasmi baginda dianggap mempunyai kekuasaan (wibawa).

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA: TAJUK-TAJUK ASAL
1. Memakai Cincin Perak Di Tangan Kanan
2. Keharusan Bercincin Bagi Imam (Pemimpin)
3. Cincin Cop Nabi S.A.W.
4. Cincin Nabi Bertukar Tangan
5. Bercincin Di Kelingking Kiri
6. Bercincin Di Jari Kiri
7. Keharusan Bercincin Perak
8. Memakai Cincinn Perak
9. Memakai Cincin Di Kiri
10. Menyesuaikan Antara Banyak Riwayat Hadith
11. Bercincin Di Tangan Kanan
12. Galakan Pada Mata Cincin
13. Cop Surat-Surat
14. Menulis Pada Cincin
15. Hilangnya Cincin Cop Kerasulan Nabi S.A.W.
16. Bahayanya Cincin Emas
17. Aliran Al-Baihaqi: Memakai Cincin Di Tangan Kiri

BAHAGIAN KEDUA: TAJUK-TAJUK TAMBAHAN
1. Membuat Tulisan Pada Cincin
2. Hukum-Hukum Memakai Cincin
- Hukum Bercincin
- Hukum Bahan Pembuatan Cincin
- Hukum Mengenai Berat Bahan Cincin
- Hukum Bilangan Cincin
- Hadith-Hadith Memakai Cincin Pada Tangan Kanan
- Hadith-Hadith Memakai Cincin Pada Tangan Kiri
- Tinjauan Tangan Kanan Atau Kiri?
- Utama Bercincin Di Jari Kelingking
3. Cincin Hadiah Allah Sebelum Memasuki Syurga
4. Cop Cincin Rasulullah Pada Surat Baginda Kepada Muqauqis, Gabenor Rom Timur Di Mesir
5. Cop Cincin Rasulullah Pada Surat Baginda Kepada Hiraklius, Penguasa Rom Timur

Harga = RM5.00
Mukasurat = 55
Penulis = Imaamal-Baihaqi
Penterjemah Dan Tambahan = 'Abdullah Al-Qari Bin Hj. Salleh (A.Q.HA.S)
Penerbit = Al-Hidayah Publications

Thursday, October 22, 2009

Anda Bertanya Saya Menjawab Tentang Masalah Agama Bersama Prof. Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi

Buku ANDA BERTANYA SAYA MENJAWAB TENTANG MASALAH AGAMA BERSAMA PROF. DATO' PADUKA DR. MAHMOOD ZUHDI menjawab persoalan, masalah atau kemusykilan agama yang sering menghantui ramai orang. Antara aspek yang dijawab ialah:

- Persoalan peribadi
- Masalah ibu bapa dengan anak-anak dan akhlak remaja
- Hubungan sulit suami isteri
- Hubungan menantu, mentua dan ipar duai
- Kesempurnaan amal ibadah
- Hukum halal haram
- Hukum berkaitan dengan masalah kewangan kontemporari

Anda mungkin mengharungi banyak masalah dalam hidup ini. Anda tidak punya banyak tempat khusus untuk bertanya. Mungkin anda tidak punya banyak masa untuk bertanya. Pada masa yang lain anda malu untuk bertanya terutama persoalan yang melibatkan permasalahan yang sulit dan memalukan.

Maka buku ini diharap dapat membantu anda menyelesaikan masalah anda dengan jawapan daripada orang yang ahli dalam bidangnya.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. Kemelut Peribadi
2. Ibu Bapa Dengan Anak
3. Suami Isteri
4. Menantu Dan Mentua
5. Amal Ibadat
6. Halal Dan Haram
7. Kewangan

Harga = RM20.00 (Sem) R22.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 240
Penulis = Prof. Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid
Penerbit = Telaga Biru Sdn Bhd

Untukmu Wanita - Soal Jawab Isu-Isu Kontemporari Kaum Wanita Yang Harus Diketahui Oleh Semua Wanita, Ibu Dan Isteri

UNTUKMU WANITA - Hadiah istimewa buat insan bernama wanita. Menggarap pelbagai permasalahan wanita yang merangkumi isu aurat, maruah, munakahat dan juga rumah tangga.

Dipersembahkan dalam bentuk soal-jawab. Santai dan bersahaja. Dikukuhkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis untuk rujukan dan bimbingan. Juga diselitkan kisah-kisah motivasi sebagai iktibar membentuk peribadi solehah."Wanita, dirimu begitu berharga.
Seindah-indah hiasan di dunia adalah Wanita Soleha.
Peribadinya terjaga dan terpelihara.

Duhai wanita, dalam kelembutanmu,
suburkan ketegasan, berlandaskan
ilmu keredhaan Tuhan."

- Penerbit

Wanita mempunyai peranan yang maha penting dalam kehidupan manusiawi. Sebagai ibu, isteri dan rakan seperjuangan kaum lelaki dalam menegakkan perintah dan larangan Islam di atas muka bumi. Rosaknya kaum wanita membawa seribu satu macam bencana buat dunia. Rosaknya wanita pasti akan meruntuhkan institusi keluarga dan membawa kehancuran sebuah negara. Wanita boleh menjadi punca dan sumber iman bagi kaum lelaki, boleh juga menjadi sumber dosa dan kebinasaan.

- Penulis

KANDUNGAN

Bahagian Satu: WANITA, Aurat Dan Maruah
Bab 1: Aurat Wanita: Apa Sudah Jadi?
Bab 2: Aurat Wanita Lebih Sukar, Adilkah?
Bab 3: Bolehkkah Wanita Bekerja?
Bab 4: Benarkah Berpakaian Hak Peribadi?
Bab 5: Wanita Tidak Perlu Bertudung: Bidasan Saya
Bab 6: Bertudung Sambil Menghina Hukum
Bab 7: Tiada Dakwah Wanita Melalui Nasyid
Bab 8: Boleh Percayakah Taubat Wanita Ini?
Bab 9: Wanita Naik Nafsu Akibat Dirogol
Bab 10: Nasihat Buat Gadis Hampir Terlanjur
Bab 11: Jagalah Maruah Dan Doa Elak Rogol

Bahagian Dua: WANITA Dan Munakahat
Bab 12: Perigi Cari Timba Dan Disiplin Dalam Bertunang
Bab 13: Apabila Tunang Ambil Kesempatan, Apa Tandanya?
Bab 14: Bolehkan Berkahwin Dengan Tunang Yang Pernah Berzina?
Bab 15: Mestikah Jodohnya Penzina Juga?
Bab 16: Ingin Calon Isteri Yang Bekerja Sahaja
Bab 17: Mestikah Turuti Tanda Istikharah?
Bab 18: Apabila Lelaki Guna Alasan Istikharah Untuk Paksa Kahwin
Bab 19: Fakta Penting Mengenai Penceraian
Bab 20: Kekeliruan Dalam Bab Rujuk
Bab 21: Adakah Jatuh Cerai Zihar Jika Suami Berkata ...
Bab 22: Bolehkah Lafaz Takliq Ditarik Semula?

Bahagian Tiga: WANITA Dan Rumah Tangga
Bab 23: Poligami Rahsia Demi Kebahagiaan Isteri Pertama?
Bab 24: Menonton Filem Lucah
Bab 25: Suami Membayangi Wanita Lain
Bab 26: Fahami Hukum Seks Oral
Bab 27: Hukum Onani (Masturbasi)
Bab 28: Seks Pada Bulan Ramadan
Bab 29: Zina Pada Siang Ramadan
Bab 30: Status Darah Sebelum Bersalin
Bab 31: Gugurkan Anak Berumur Tujuh Minggu Kerana Demam
Bab 32: Anak Perlukan Cara Baru
Bab 33: 'Ringan-Ringan' Dan Jagalah Zuriatmu!
Bab 34: Jangan Dayus Wahai Lelaki!

Harga = RM21.00 (Sem) RM23.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 214
Penulis = Ustaz Zaharuddin Abd Rahman
Penerbit = Galeri Ilmu Sdn Bhd

Wednesday, October 21, 2009

Belajar Dari Perang Uhud - Strategi Menghadapi Kekalahan

Kekalahan. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keadaan umat Islam ketika ini. Nyaris di setiap sudut bumi, umat Islam ditindas. Walaupun tidak boleh disamakan dengan setara, tetapi situasi ini persis keadaan umat Islam pasca perang yang paling mengesankan berbanding siri-siri peperangan yang disertai Rasulullah SAW. Peperangan Uhud bukan sekadar meninggalkan kenangan getir yang pahit, bahkan penyesalan yang menyentak rasa.

Keluh kesah dan sesalan di atas kekalahan tidak memberi apa-apa manfaat. Paling penting, strategi teratur bagi menghadapi kekalahan. Allah SWT punya cara tersendiri mengajarkan hamba-Nya bagaimana menangani kekalahan. Maka, berbicaralah Allah SWT di dalam surah Ali Imran dari ayat 121 hingga 179. Apakah rahsia dan strategi menghadapi kekalahan? Dapatkan jawapan dan hikmahnya dalam naskhah ini. Bagi pembaca yang ingin mengetahui kisah tercetusnya perang Uhud, buku ini memaparkan secara rinci sirah peperangan ini.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB I: Pra Perang Uhud
Operasi Ketenteraan Sebelum Perang Uhud
1. Perang Bani Sulaim
2. Persekongkolan Membunuh Nabi SAW
3. Perang Melawan Yahudi Bani Qainuqa'
4. Perang Sawiq
5. Perang Ghathafan (Perang Dzi Amar)
6. Perang Bahrain
7. Ekspedisi Zaid Bin Harithah

Tindakan Tegas Terhadap Musuh
1. Pembunuhan Abu Afak
2. Pembunuhan Asma' Binti Marwan
3. Pembunuhan Ibnu Sunainah
4. Pembunuhan Ka'b Bin Al-Asyraf

Kenangan Penting
1. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah
2. Wafatnya Putri Nabi SAW Ruqayyah
3. Pernikahan Fatimah Dengan Ali
4. Pernikahan Ummu Kulthum Dengan Usman
5. Pernikahan Nabi SAW dengan Hafshah Binti Umar

Riwayat Yahudi

BAB II: Perang Uhud
- Gerakan Akbar Untuk Sebuah Dendam
- Nabi Mencium Gerakan Musuh
- Madinah Bersiap Siaga
- Pasukan Makkah Terus Bergerak
- Rasulullah SAW Mengetuai Mesyuarat Tentera
- Pemeriksaan Pasukan Dan Berangkat Ke Medan Jihad
- Kaum Munafik Melakukan Khianat
- Mengatur Strategi Perang
- Muslihat Politik Musuh
- Pemicu Api Peperangan
- Pertempuran Mulai Berkobar
- Singa Allah SWT Menjemput Syahid
- Dari Pelukan Isteri Menuju Ke Medan Jihad
- Sumbangan Pasukan Pemanah
- Kemenangan Di Ambang Mata
- Dari Sini Kekelahan Itu Bermula
- Saat-Saat Paling Genting
- Berperang Sampai Titisan Darah Penghabisan
- Mencari Kepastian Tentang Sikap Kaum Musyrikin
- Mencari Korban Perang
- Mengumpulkan Dan Mengubur Syuhada'
- Jumlah Korban Dari Dua Pasukan
- Dari Golongan Muhajirin:
- Dari Golongan Anshar:
- Rasulullah SAW Berdoa
- Kembali Ke Madinah
- Perang Hamraul Asad

BAB III: Peristiwa Pasca Perang Uhud
1. Ekspedisi Abu Salamah
2. Ekspedisi Abdullah Bin Unais
3. Pengkhianatan Di Raji'
4. Tragedi Bi'ru Ma'unah
5. Perang Yahudi Bani Nadhir
6. Perang Nejed
7. Perang Badar Kedua
8. Perang Dumatul Jandal

BAB IV: Pengajaran Dan Hikmah Dari Medan Uhud
1. Pentingnya Musyawarah
2. Bahaya Kaum Munafik
3. Tidak Boleh Minta Bantuan Dari Orang Kafir
4. Kecanggihan Strategi Perang Rasulullah SAW
5. Kesalahan Kecil Akibat Buruk

Hikmah Ilahiyah Bagi Kaum Yang Kalah
1. Mengembalikan Rasionaliti Umat
2. Memulihkan Kepercayaan Diri Kaum Muslimin
3. Menghiburkan Kaum Muslimin
4. Menanamkan Kembali Obesiti Utama
5. Bahaya Pergantungan (Figura)
6. Menjelaskan Persepsi Tentang Kematian
7. Mengembalikan Kesedaran Sejarah

Harga = RM16.00 (Sem) RM19.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 186
Penulis = Hepi Andi Bastoni
Penerbit = Kemilau Publika Sdn Bhd

Aminah: Ibu Muhammad S.A.W.

Cerita mengenai bonda junjungan besar Nabi Muhammad SAW jarang kita baca mahupun kita dengar secara terperinci. Buku "Aminah - Ibu Muhammad s.aw." dibawa kepada pembaca untuk mengetahui dengan lebih dekat siapakah Aminah yang sering disebut dalam sirah nabawiyyah.

Buku ini menceritakan tentang riwayat hidup Aminah sejak kecil hingga dia wafat. Pengorbanannya memelihara Muhammad tanpa suami adalah contoh terbaik buat mereka yang kehilangan suami.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Si Kecil Yang Cantik
- Rahsia
- Menjelang Tengahari
- Jiwa-Jiwa Yang Memberontak
- Pilihan
- Jalan Keluar
- Pertunangan Dan Pesta Pernikahan
- Perpisahan Pertama
- Yang Hilang
- Kembali
- Hingar Bingar
- Pancaran
- Perayaan
- Anak Yatim Yang Fakir
- Keberuntungan
- Perpisahan Kedua
- Pertemuan
- Tekad Bulat
- Keberangkatan
- Rencana Jahat
- Perjalanan Panjang

Pautan : Aminah: Bunga Kaum Quraisy

Harga = RM14.00
Mukasurat = 151
Penulis = Abdul Salam Al-Asyri
Penterjemah = Hamzah Bin Raden Anwar
Penerbit = Al-Hidayah Publications

Friday, October 16, 2009

Perisai Kebal Untuk Menangkis Kejahatan Jin & Syaitan

FADHILAT AMALAN

1. Untuk melindungi diri dari kejahatan jin, iblis & syaitan.
2. Agar terpelihara dari tipu daya musuh & bala bencana.
3. Agar dihindari dari sakaratul maut & seksa kubur.
4. Dilapangkan fikiran, dikuatkan iman & menang dalam perjuangan.
5. Disembuhkan dari penyakit, rasa malas, rendah diri dan lain-lain sifat mazmumah.

Harga = RM29.90
Mukasurat = 758
Karya = As-Syeikh Wahid Abd. Salam Bali
Penerbit = Penerbitan Nurulhas

Palestin Tak Pernah Gentar!: Fatwa Kontemporari Dan Penyelesaiannya

Buku Palestin Tak Pernah Gentar! Fatwa Kontemporari Dan Penyelesaiannya ini dikemukankan supaya umat Islam dapat menyedari akan bahayanya gerakan Zionis dan betapa rakusnya mereka dalam misi memusnahkan Islam dan umatnya. Mereka begitu bernafsu untuk memperhambakan seluruh umat agar tunduk dan patuh kepada agenda mereka. Bahasa yang paling sesuai digunakan untuk mereka adalah perang dan jihad seperti mana yang diusulkan para ulama dan juga pemimpin Islam seperti mana kaedah disebut "Pedang hendaklah diselesaikan dengan pedang". Ini kerana makin dilarang, dikeji dan dicerca semakin menjadi-jadi tindakan kekejamannya. Semoga umat Islam bangkit begitu juga masyarakat dunia, bagi menyekat kezaliman Israel di muka bumi ini. Semoga buku ini menjadikan kita kasih kepada bumi Palestin dan warganya di samping semangat ukhwah Islamiah serta ta'awun dapat disuburkan lagi. Menjadi harapan kita semua agar umat Islam sentiasa mendapat pemeliharaan Allah SWT dan Baitul Maqdis menjadi milik umat Islam kembali. Amin.

- Penulis

"Memburu Menang Atau Syahid"

KANDUNGAN

Bab 1: Yahudi, Zionisme Dan Freemason
- Sejarah Yahudi
- Yahudi Musuh Utama
- Identiti Yahudi Dewasa Ini
- Ringkasan 12 Jenayah Yahudi Dalam A-Quran
- Apa Itu Zionisme?
- Apa Kaitan Freemason Dengan Yahudi?

Bab 2: Perebutan Baitul Maqdis Di Palestin
- Pembukaan Kota Baitul Maqdis
- Saiydina Umar R.A. Menemui Kedudukan Masjid Al-Aqsa
- Petanda Bangsa Yahudi Tersingkir
- Masjid Al-Aqsa Dan Ukurannya
- Pendirian Ulama Berkenaan Masjid Al-Aqsa Dan Al-Quds
- Palestin Bumi Islam
- Sejarah Pengambilan Bumi Palestin Oleh Yahudi
- Kenapa Semua Yahudi Tidak Berpindah Ke Palestin?

Bab 3: Yahudi Pengganas Dan Penghancur Manusia
- Sejarah Kezaliman Yahudi
- Syaitan Berkata-Kata Dalam Kitab Talmud
- Keganasan Ajaran Talmud
- Antara Kesesatan Terang-Terangan Di Dalam Kitab Talmud
- Tipu Daya Dan Perancangan Yahudi
- Protokol-Protokol Yahudi
- Keputusan-Keputusan Muktamar Zionis Pertama Dan Pembongkaran Protokol-Protokol Yahudi
- Konspirasi Antarabangsa

Bab 4: Dunia Menjadi Saksi, Yahudi Menghisap Darah Gaza
- Sejarah Gaza
- Resolusi Kerajaan Malaysia Terhadap Serangan Israel Di Gaza
- Pendapat Tokoh Dan Pemimpin Berhubung Isu Palestin

Bab 5: Fatwa Ulama
- Tindakan / Serangan Berani Mati (Amaliah Istisyahadiah)
- Hujah Ulama (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi) Dalam Mengharuskan Jihad Berbentuk Serangan Berani Mati
- Pendapat Ahli Fiqah
- Menyentuk Isu Palestin Supaya Dibebaskan Daripada Cengkaman Israel
- Hukum Menghadiri Muktamar "Madrid" Dan Berdamai Dengan Israel
- Hukum Yang Disepakati Oleh Para Ulama Berdasarkan Dalil-Dalil

Bab 6: Penyelesaian Isu Palestin
- Cara Rasulullah SAW Menyelesaikan Isu Yahudi
- 12 Langkah Praktikal Untuk Terlibat Dalam Jihad Di Palestin
- Sejauh Mana Peranan Barrack Hussien Obama Dalam Isu Palestin?
- Kerinduan Umat Islam Terhadap Bumi Palestin
- Sekatan Senjata Ke Gaza, Satu Penyelesaian Atau Konspirasi?
- Adakah Orang Yahudi Berjaya Menegakkan Kerajaan Mereka?

Lampiran 1: Antara Produk AS Yang Diboikot Oleh Para Ulama
Lampiran 2: Secangkir Pengalaman Di Bumi Gaza
Lampiran 3: Cebisan Sajak Dan Puisi Palestin
Lampiran 4: Kata-Kata Pemimpin

Harga = RM20.00 (Sem) RM22.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 200
Penulis = Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri & Fatimah Syarha Mohd. Noordin
Penerbit = Telaga Biru Sdn Bhd

Thursday, October 15, 2009

Penggunaan Bahan-Bahan Yang Haram & Najis Dalam Makanan & Ubat-Ubatan

Umat Islam perlu kepada pendedahan isu-isu baru yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kehidupan mereka.

Satu Pembahasan Mengenai Bahan-Bahan Haram & Najis Yang Digunakan Di Dalam Pemprosesan Makanan & Ubat-Ubatan Semasa Menurut Perspektif Islam

KANDUNGAN

Bab 1: Qaedah Asal Sesuatu Itu Adalah Halal Dan Suci
- Pengertian Qaedah Ini Dan Sandarannya
- Sokongan-Sokongan Terhadap Qaedah Ini

Bab 2: Teori Perubahan Zat (Al-Istihalah)
- Konsep Teori Perubahan Zat
- Sandaran Teori Perubahan Zat Sesuatu
- 'Ulama' Yang Berpegang Dengan Teori Perubahan Zat
- Sokongan Daripada Teks Fiqh

Bab 3: Teori Hancur Zat (Al-Istihlak)
- Konsep Teori Hancur Zat
- Sandaran Teori Hancur Zat
- 'Ulama' Yang Berpegang Dengan Teori Hancur Zat
- Sokongan-Sokongan Daripada Teks Fiqh

Bab 4: Teori Dharurah Dan Hajat Untuk Berubat
- Definisi Dharurah
- Konsep Teori Dharurah
- Sandaran Teori Dharurah
- 'Ulama' Yang Berpegang Dengan Teori Dharurah
- Ukuran Fiqh Terhadap Keadaan Dharurah

Bab 5: Adakah Arak Najis Dari Segi 'Ainnya?
- Ijtihad Ulama

Bab 6: Adakah Benda-Benda Yang Memabukkan Itu Najis? Apakah Hukum Mengambilnya?
- Hukum Mengambil Benda-Benda Yang Memabukkan

Bab 7: Penggunaan Alkohol Athyl
- Hubungan Alkohol Athyl Dengan Arak
- Hukum Penggunaan Alkohol Di Dalam Pemprosesan Membuat Minyak Wangi Dan Ubat-Ubatan
- Adakah Harus Meminum Ubat-Ubatan Yang Mengandungi Kuantiti Kecil Alkohol?
- Adakah Harus Megambil Makanan Yang Mengandungi Kuantiti Tertentu Alkohol?

Bab 8: Kenajisan Bangkai Dan Hukum Keju Yang Diperbuat Daripada Pepsin Bangkai
- Sejauh Manakah Kenajisan Bangkai Menurut Perspektif Islam
- Hukum Keju Yang Bercampur Dengan Pepsin Bangkai

Bab 9: Penggunaan Bahan-Bahan Yang Terdapat Pada Badan Khinzir Di Dalam Pemprosesan Makanan, Ubat-Ubatan Dan Lain-Lain
- Pengharaman Dan Kenajisan Khinzir
- Penggunaan Bahagian-Bahagian Khinzir Di Dalam Proses Pengeluaran Makanan Masakini
- Makanan-Makanan Yang Dicampurkan Dengan Lemak Khinzir Di Dalam Pemprosesannya
- Gelatin Yang Dikeluarkan Daripada Khinzir
- Hukum Keju Yang Diperbuat Daripada Pepsin Khinzir
- Penggunaan Bahan-Bahan Khinzir Di Dalam Rawatan Perubatan Masakini
- - Penggunaan Insulin Yang Berasal Daripada Khinzir
- - Penggunaan Kulit Khinzir Di Dalam Pembedahan Penampalan Kulit
- Penggunaan Bahan-Bahan Daripada Khinzir Di Dalam Industri-Industri Yang Lain
- - Pertama: Kulit Khinzir Yang Disamak
- - Kedua: Mengambil Manfa'at Daripada Bulu Khinzir
- - Ketiga: Sabun Yang Diperbuat Daripada Lemak Khinzir
- - Keempat: Ubat Gigi Yang Mengandungi Sesetengah Bahan Yang Diambil Daripada Khinzir
- - Kelima: Bedak Dan Krim Yang Dimasukkan Lemak Khinzir

Bab 10: Penyulingan Air Kumbahan Melalui Teknik Moden

Bab 11: Pemakanan Binatang Dengan Makanan-Makanan Najis

Bab 12: Penggunaan Bahan-Bahan Yang Memabukkan Di Dalam Rawatan Perubatan Dan Ubat-Ubatan

Bab 13: Rawatan Menggunakan Emas

Harga = RM14.00
Mukasurat = 158
Penulis = Dr. Nazih Hammad
Penterjemah = Dr. Basri Bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari
Penerbit Al-Hidayah Publishers

Rahsia & Keberkatan Air Zam-Zam: Sejarah, Nama-Nama, Fadhilat Dan Khasiatnya

Allah Taala telah menjadikan khasiat dan keberkatan yang tidak ternilai ke atas air zam-zam ini. Rasulullah sendiri pernah menyebutkan dalam hadith baginda yang bermaksud "Sesungguhnya ia amat diberkati; minuman yang lazat dan ubat kepada penyakit".

Sekiranya anda meminumnya dengan niat untuk menghilangkan dahaga maka Allah Taala akan menghilangkan dahaga itu, sekiranya anda meminumnya dengan tujuan untuk berubat maka Allah akan menyembuhkan penyakit itu dan sekiranya anda meminumnya dengan harapan atau hajat tertentu maka nescaya Allah akan memakbulkan hajat tersebut. Benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. "Air zam-zam ialah air yang untuk apa ia diminum". Itulah air yang turut dimuliakan oleh Baginda S.A.W. Lalu bertambahlah keberkatan yang telah sekian ada.

- Penulis

KANDNGAN

Bahagian Pertama: Sejarah Air Zam-Zam
- Kisah Air Zam-Zam
- - Cerita Jurham Dan Zam-Zam Selepas Ismail A.S.
- - Ucapan Mudhadh Bin Amru Tentang Kaum Jurham
- - Masa Penggalian Perigi Zam-Zam

- Abdul Muttalib Menggali Semula Perigi Zam-Zam

- Nazar Abdul Muttalib Sekiranya Perigi Itu Sempurna Digali

- Jangkamasa Kewujudan Air Zam-Zam Di Muka Bumi

- Perigi Zam-Zam Dan Mata Air Yang Memancarkannya

Bahagian Kedua: Nama Zam-Zam
- Nama Zam-Zam

Bahagian Ketiga: Fadhilat, Khasiat Dan Keberkatan Air Zam-Zam
- Fadhilat, Khasiat Dan Keberkatan Air Zam-Zam
- - Air Zam-Zam Mata Air Syurga
- - Air Zam-Zam Kurniaan Allah Yang Paling Utama Kepada Kekasihnya Ibrahim A.S.
- - Air Zam-Zam Punca Kehidupan Di Mekah
- - Air Zam-Zam Bukti Yang Nyata Di Baitullah
- - Air Zam-Zam Air Terbaik Di Muka Bumi
- - Munculnya Air Zam-Zam Dengan Perantaraan Jibril A.S.
- - Air Zam-Zam Muncul Di Tempat Paling Mulia Di Muka Bumi
- - Air Zam-Zam Digunakan Untuk Membersihkan Jantung (Hati) Nabi Muhammad S.A.W.
- - Air Yang Diberkati Oleh Rasulullah S.A.W.
- - Makanan Yang Lazat Dan Mengenyangkan
- - Ubat Segala Penyakit
1. Tertelan Jarum Di Kerongkong
2. Ahmad Bin Hanbal Berubat Dengan Air Zam-Zam
3. Lemah Anggota Badan
4. Ibnu Al-Qayyim Berubat Dengan Air Zam-Zam
5. Imam Zainuddin Berubat Dengan Air Zam-Zam
6. Menyembuhkan Penyakit Rabun Dan Buta
7. Sembuh Dari Penyakit Edema Atau Dropsy
8. Sembuh Dari Penyakit Gagap
9. Sembuh Dari Penyakit Barah
10. Syeikh Abdul Rasyid Ibrahim At-Tatari Sembuh Dari Banyak Penyakit Setelah Meminum Air Zam-Zam
11. Menyembuhkan Penyakit Terlalu Kerap Membuang Air Kecil
- - Ubat Kulit Yang Melecur
- - Air Zam-Zam Dapat Menghilangkan Sakit Kepada Dan Menajamkan Penglihatan
- - Air Zam-Zam Adalah Air Yang Untuk Apa Ia Diminum
a. Waktu Meminum Air Zam-Zam Adalah Masa Dikabulkan Semua Doa
b. Contoh Beberapa Orang Yang Telah Meminum Air Zam-Zam Dan Niat-Niat Mereka
c. Masyarakat Jahiliyyah Sebelum Kedatangan Islam
d. Air Zam-Zam Rasanya Seperti Madu Dan Susu Bergantung Kepada Untuk Apa Ia Diminum
e. Hikmah Di Sebalik Doa Yang Lambat Dimakbulkan
- - Tadhallu' Air Zam-Zam Tanda Keimanan Dan Pengampunan Daripada Kemunafikan
- - Perisa Khusus Air Zam-Zam
- - Percubaan Musuh Islam
- - Air Zam-Zam Minuman Orang Yang Baik
- - Melihat Air Zam-Zam Adalah Ibadah
- - Air Zam-Zam Hidangan Yang Paling Utama
- - Air Zam-Zam Tidak Pernah Kering
- - Air Zam-Zam Menguatkan Badan
- - Air Zam-Zam Lebih Disukai Oleh Ulama Ahli Kitab Dari Emas
- - Di Dalam Kitab Ahli Kitab Dinyatakan: Sesiapa Yang Menyiramkan Air Zam-Zam Ke Atas Kepalanya Maka Dia Tidak Akan Ditimpa Kecelakaan

Bahagian Keempat: Hukum Fiqh Yang Berkaitan Dengan Air Zam-Zam
- Beberapa Masalah Fiqh Yang Berkaitan Dengan Air Zam-Zam
- - Sunat Meminum Air Zam-Zam
- - Sunat Meminum Air Zam-Zam Bagi Jemaah Haji Dan Orang Yang Mengerjakan Umrah Selepas Mengerjakan Tawaf Dan Sebelum Melakukan Sa'ie
- - Sunat Meminum Air Zam-Zam Bagi Jemaah Haji Dan Orang Yang Mengerjakan Umrah Sebelum Meninggalkan Baitullah Al-Haram
- - Adab Meminum Air Zam-Zam
- - Minum Air Zam-Zam Sama Ada Duduk Atau Berdiri
- - Sunat Menyuapkan Air Zam-Zam Ke Mulut Bayi Yang Baru Lahir
- - Hukum Sunat Dan Pahala Meminum Air Zam-Zam
- - Sunat Mendahulukan Orang Yang Bermusafir Minum Air Zam-Zam

- Beberapa Masalah Fiqh Tentang Bersuci Dengan Air Zam-Zam
- - Sunat Menyiramkan Air Zam-Zam Ke Atas Kepala Dan Badan
- - Sunat Berwudhuk Dengan Air Zam-Zam
- - Larangan Membersihkan Najis Dengan Air Zam-Zam
- - Mandi Dan Mengangkat Hadas Besar Dengan Air Zam-Zam
- - Tidak Boleh Bertayammum Selagi Ada Air Zam-Zam

- Beberapa Masalah Lain Dalam Fiqh Yang Berkaitan Dengan Air Zam-Zam
- - Digalakkan Membawa Air Zam-Zam Dari Mekah Ke Tempat-Tempat Lain
- - Hukum Menjual Air Zam-Zam

Harga = RM10.00
Mukasurat = 167
Penulis = Sa'id Muhammad Yahya Bakdasy
Penerbit = Berlian Publications Sdn Bhd

Al-Muwattho' - الموطأ
Harga = RM46.00
Mukasurat = 528 (Kulit Tebal)
Karangan = Imam Malik Bin Anas (Bahasa Arab)
Penerbit = Dar El-Hadith (Kaherah)

Tuesday, October 13, 2009

Koleksi Nama-Nama Indah Dalam Islam

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
"Sesungguhnya kamu akan diseru pada hari kiamat dengan nama-nama kamu, dan nama-nama bapa kamu, maka perindahkanlah nama-nama itu". - (Riwayat Abu Daud)

Di antara isi kandungan yang menarik:
- Himpunan nama-nama lelaki dan perempuan dalam Islam
- Amalan-amalan ketika mengandung
- Lampiran Surah Yasin, At-Taubah, Yusuf, Luqman dan Maryam
- Panduan menyambut cahaya mata (mengucap tahniah, azan, aqiqah, tahnik, mencukur rambut, berkhatan, menamakan anak)
- Gabungan nama-nama indah yang terkini
- Nama-nama yang tidak elok

Harga = RM10.00
Mukasurat = 224
Penulis = Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad
Penyusun = Jaafar Al-Mathari Bin Abdul Rahman
Penerbit = Jasmin Publications

Monday, October 12, 2009

Bagaimana Islam Memerintah Negara

Bible menyebut, "Berikan kepada raja-raja apa yang menjadi milik raja dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan." Akibatnya, prinsip itu menyempitkan agama dengan pemerintahan negara.

Antara faktor terbesar adalah doktrin-doktrin sekular yang memisahkan undang-undang dengan agama.

Ideologi yang memisahkan agama dan urusan dunia semakin menular sehingga Islam hanya dianggap sebagai agama ritual. Benarkah Islam hanya mengutamakan ibadat semata-mata tanpa mementingkan urusan dunia seperti pemerintahan negara? Benarkah Islam menindas hak bukan Islam dalam pemerintahannya?

Buku "Bagaimana Islam Memerintah Negara" mengupas secara jelas konsep dan bagaimana aplikasi Islam mentadbir dan mengurus negara berlandaskan prinsip keadilan, kebebasan dan mengutamakan kesejahteraan. Buku ini juga menjawab tohmahan sekular yang mengatakan Islam memerintah secara zalim, menindas orang bukan Islam dan tidak membawa kemajuan.

- Penulis

"Negara aman makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun."
- Surah Saba', ayat 15 -

KANDUNGAN

1. Antara Politik, Negara Dan Agama
2. Negara Islam
3. Panduan Asas Bagi Setiap Pemerintah
4. Matlamat Negara Islam
5. Prinsip-Prinsip Amali Dalam Negara Islam
6. Ketua Negara Islam
7. Sejarah Pelantikan Ketua Negara
8. Bai'ah
9. Ahlul Halli Wal Aqdi
10. Kewajipan Dan Tanggungjawab
11. Prinsip Kehakiman Islam
12. Kerakyatan
13. Al-Kharaj
14. Islam Dan Hubungan Antarabangsa

Harga = RM18.00 (Sem) RM20.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 208
Penulis = Dato' Seri Haji Abdul Hadi Haji Awang
Penerbit = PTS Islamika Sdn. Bhd.

50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia

Kehadiran mereka dalam sejarah dunia bukan kehadiran 'biasa-biasa'.

Kehadiran mereka mengubah dunia, mengembalikan sinar harapan umat, bagi menyaksikan umat Islam kembali dihormati, dimartabatkan sebagai khaira ummah yang diidam-idamkan.

Sumbangan dan pengorbanan mereka mewakili tawa dan rintihan umat, sepertimana kehilangan mereka juga meninggalkan bekas yang mendalam dalam sanubari umat.

Mereka adalah permata yang menyinari sepanjang zaman, menyuluh jalan generasi hadapan kembali ke pangkuan Tuhan, menuju ke alam akhirat yang dijanjikan.

Mereka adalah pejuang, mujaddid, ulama dan tokoh intelektual terbilang. Pencetus perubahan demi kejayaan dan kegemilangan Islam.

- Penulis

KANDUNGAN

Bahagian 1: Tokoh Intelektual
1- Muhammad Iqbal
2- Badi'uzzaman Sa'id Nursi
3- Zainal Abidin Bin Ahmad
4- Mustafa As-Siba'ie
5- Sayyid Sabiq
6- Ahmad Hussein Deedat
7- Fazlur Rahman
8- Ismail A-Faruqi
9- Zulkifli Muhammad
10- Kalim Siddiqui
11- Syed Muhammad Naquib Al-Attas
12- Malik Babikir Badri
13- Fathi Yakan
14- Syed Hossein Nasr
15- Adnan Oktar
16- Zakir Naik

Bahagian 2: Tokoh Ulama
17- Mohd Idris Al-Marbawi
18- Abu A'la Al-Maududi
19- Malik Bin Nabi
20- Abdul Kadir Audah
21- Abdul Malik Bin Abdul Karim
22- Muhammad Al-Ghazali
23- Muhammad Mutawalli Sya'rawi
24- Mustafa Masyhur
25- Sa'id Hawwa
26- Abdullah Nasih Ulwan
27- Yusuf Al-Qardhawi
28- Nik Abdul Aziz Nik Mat
29- Haron Din

Bahagian 3: Tokoh Pejuang Agama
30- Umar Al-Mukhtar
31- Muhammad Yusof
32- Izzuddin Al-Qassam
33- Sayyed Ruhollah Musavi Khomeini
34- Hassan Al-Banna
35- Sayyid Qutb
36- Umar Tilmisani
37- Zainab Al-Ghazali
38- Abdullah Yusuf Azzam
39- Sheikh Ahmad Yassin
40- Sayyed Hassan Nasrallah
41- Muqtada Al-Sadr

Bahagian 4: Tokoh Politik
42- Muhammad Ali Jinnah
43- Muhammad Natsir
44- Burhanuddin Al-Helmy
45- Necmetin Erbakan
46- Hasan Turabi
47- Amien Rais
48- Anwar Ibrahim
49- Recep Tayyip Erdogan
50- Ahmadinejad

Harga = RM14.90 (Sem) RM16.90 (Sab/Swk)
Mukasurat = 205
Penulis = Ahmad Amri Zainal Adnan & Nurasyikin Ahmad
Penerbit = PTS Millennia Sdn. Bhd.

Tuesday, October 6, 2009

Ramadan: Tetamu Yang Dirindui

Ramadan datang dan pergi. Ramadan datang lagi. Apa yang seronoknya Ramadan ini? Ada yang berasa seronok kerana selepas Ramadan diikuti dengan Hari Raya Aidil Fitri. Namun adakah ia keseronokan sebenar Ramadan?

Buku ini mengupas rahsia bulan Ramadan yang masih menjadi 'misteri' oleh kebanyakan orang Islam. Buku ini turut memuatkan sejarah puasa, kelebihan daripada pelbagai sudut dan cara-cara bagaimana berpuasa yang mendatangkan impak yang nyata kepada individu Muslim. Diolah menggunakan bahasa yang mudah dan santai. Ia sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat.

Dato' Seri Abdul Hadi Awang berkelulusan ijazah B.A. (Syariah) dari Universiti Islam Madinah dan ijazah M.A. (Siyasah Syar'iyyah) dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau adalah tokoh pendidik, ilmuwan, pendakwah dan pengasas pusat pengajian ilmu-ilmu Islam di Marang, Terengganu.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Selamat Datang Ramadan!
- Suai Kenal Ramadan
- Apa Itu Puasa?
- Banyaknya Kelebihan Ramadan
- Sejarah Puasa
- Ganjaran Puasa Ramadan
- Hikmah Puasa
- Peristiwa Besar Pada Bulan Ramadan
- Puasa Daripada Perspektif Kesihatan
- Puasa Daripada Perspektif Psikologi
- Bagaimana Cara Berpuasa?
- Mengenali Puasa Wajib
- Perkara Penting Sebelum Berpuasa
- Ganjaran Bonus
- Doa Bagi Orang Yang Berpuasa
- Apa Yang Membatalkan Puasa?
- Puasa Ganti
- Kesimpulan; Puasa Dan Latihan Diri

Harga = RM12.00 (Sem) RM15.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 133
Penulis = Tuan Guru Dato' Seri Abdul Hadi Awang
Penerbit = PTS Islamika Sdn Bhd

Cahaya Di Atas Cahaya - Menyingkap Rahsia Alam Menurut Al-Quran & Sains

Al-Quran, selain fungsinya sebagai petunjuk dan hidayah dalam soal akidah, syariah, akhlak dan muamalah, ia juga menjadi petunjuk terhadap kadungan seisi alam semesta ini. Dengan kata lain Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber panduan utama dan pertama kebenaran agama dan ilmu pengetahuan (sains). Namun sesetengah pihak meragui kewujudan sains dalam Al-Quran. Adakah penemuan sains-sains moden itu selari dengan nas-nas Al-Quran, atau sebaliknya? Jika memang itu benar, mengapa yang menemukan kemukjizatan sains dalam Al-Quran justeru para ilmuwan Barat, bukannya cendekiawan Muslim? Lalu apa fungsinya Allah bersumpah dengan matahari, bulan, bintang dan tumbuh-tumbuhan?

Dr. Zahglul Raghib Muhammad Najjar, seorang Profesor dan pakar ilmu bumi (Geologi) akan memberikan kupasan dan huraian menyeluruh guna membuktikan kemukjizatan Al-Quran dalam bidang sains dan memberikan jawapan-jawapan lengkap, jelas, terang dan memuaskan terhadap pihak-pihak yang meragui kewujudannya dengan memadukan antara ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan-penemuan sains moden.

- Penerbit

Harga = RM9.00
Mukasurat = 155
Penulis = Prof. Dr. Zaglul Al-Najjar
Penterjemah = Mujahidin Nuryadi
Penerbit = Pustaka Al-Shafa

Monday, October 5, 2009

Asmaul Husna - Dengan NamaMu Aku Hidup

Asma'ul Husna bukan sekadar sebuah irama. Malah, ia mengatasi lirik yang indah sebuah nasyid walaupun ia boleh dilagukan. Ia adalah teras rumusan tentang akidah yang benar, dibina di atas Arasy nama-nama Allah. Ia sehimpun nama-nama Tuhan yang memperkenalkan sifat diri-Nya dalam 99 nama-nama Mulia. Di sana ada erti yang mendalam bagi setiap satu dari nama-nama-Nya.

Seorang muslim yang berbakat untuk dididik adalah muslim yang gemar memerhati dan mendalami setiap satu dari bait Nama-Nama dan Sifat-Sifat yang terakam dari asma'-asma'-Nya itu. Keadaan tidak seharusnya terhenti di situ. Seterusnya Muslim itu perlu sedaya mungkin menggabungkan dirinya dengan Islam, justeru faham akan sifat Allah yang menjadi Al-Khaliq.

- Penerbit

Harga = RM17.00 (Sem) RM20.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 309
Karya = Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat
Penerbit = Kemilau Publika Sdn Bhd

Menziarahi Kekasih Allah Di Hadhramaut, Yaman

Menziarahi maqam Para Wali yang terdiri daripada Ahli Keluarga Nabi kita Muhammad SAW.

Tempat-tempat bersejarah di Hadhramaut seperti maqam Nabi Hud AS, maqam Habib Abdullah Ibn 'Alawi Al-Haddad, Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Habib Abdullah Al-'Aidarus, Habib Umar Al-Muhdor, Syeikh Abdur Rahman As-Saqqaf, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Umar Al-'Attos, Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad Ibn 'Isa, Masjid Al-Ba'lawi yang berusia 700 tahun, Zanbal, bandar Tarim, Seiyun dan banyak lagi.

- Penulis

KANDUNGAN

- Ijazah Kepada Penulis
- Muqaddimah
- Kelebihan Yaman
- Sejarah Hadhramaut Dan Tarim
- Tokoh-Tokoh Ulama' Hadhramaut
- Manaqib Imam Ahmad Al-Muhajir Ibn 'Isa Ar-Rumi RA
- Manaqib Imam Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn 'Isa RA
- Manaqib Sayyid 'Alawi Ibn Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn 'Isa RA
- Manaqib Al-Faqih Muqaddam, Imam Muhammad Ibn Ali RA
- Manaqib Syeikh As-Sayyid Abdur Rahman As-Saqqaf Ibn Muhammad Mawla Al-Dawilah RA
- Manaqib Syeikh Sayyid Umar Muhdor Ibn Abdur Rahman As-Saqqaf RA
- Manaqib Syeikh Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdur Rahman As-Saqqaf RA
- Manaqib Sayyid Abdullah Al-'Aidarus Ibn Abu Bakar As-Sakran RA
- Manaqib Habib Abdullah Ibn 'Alawi Al-Haddad RA
- Manaqib Habib Abdullah Al-Syathiri RA
- Manaqib Syeikh Abu Bakar Ibn Salim Ibn Abdillah Ibn Abdur Rahman As-Saqqaf RA
- Manaqib Habib Ali Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi RA
- Manaqib Habib Umar Ibn Abdur Rahman Al-'Attos RA
- Nabi Hud AS Di Hadhramaut
- Manaqib Uwais Al-Qarani RA

Harga = RM20.90
Mukasurat = 185
Penulis = Ahmad Lutfi Bin Abdul Wahab Al-Linggi

Dahsyatnya Doa Ibu

Doa ibu setanding dengan doa nabi untuk umatnya, membawa kemuliaan dapat menolak fitnah, membuka pintu rezeki dan pintu hidayah sepanjang zaman. Justeru setiap anak wajib mentaati, menghormati dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa tanpa mengeluarkan kata-kata kasar yang mampu mengundang rasa marah insan mulia yang tinggi martabatnya di sisi Tuhan.

Buku Dahsyatnya Doa Ibu merungkai fakta-fakta sejarah kisah-kisah benar, ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang menjadi bukti kekuasaan dan keajaiban doa para ibu yang mampu memberi kebahagiaan mahupun kebinasaan kepada anak-anak dalam sekelip mata sahaja.

- Penulis

KANDUNGAN

Bab 1: Doa Ibu Memberi Faedah
- Setiap Doa Memberi Faedah
- Doa Ibu Lebih Tajam Daripada Pisau
- Faedah Doa Ibu Untuk Anaknya

Bab 2: Menyingkap Dahsyatnya Doa
- Rahsia Dahsyatnya Doa
- Doa Adalah Otak Ibadah
- Doa Itu Mulia Di Sisi Allah
- Doa Dapat Mengubah Takdir
- Doa Adalah Senjata Yang Mujarab Bagi Orang Beriman

Bab 3: Menyingkap Dahsyatnya Doa Ibu
- Rahsia Dahsyatnya Doa Ibu
- Kemuliaan Ibu Sebagai Orang Tua
- Kedudukan Ibu Lebih Mulia Daripada Bapa
- Dalil Yang Menyatakan Dahsyatnya Doa Ibu

Bab 4: Bukti Dahsyatnya Doa Ibu
- Maryam Wanita Mulia
- Aisyah Bebas Daripada Fitnah
- Keluarga Khaulah Binti Tsa'labah Terselamat
- Seorang Ibu Bersama Anaknya Selamat Daripada Bahaya
- Lelaki Panjang Umur Pada Zaman Nabi Sulaiman
- Pemuda Derhaka Meninggal Dunia Husnul Khatimah

Bab 5: Manfaat Dan Kelebihan Doa Ibu
- Doa Ibu Seperti Doa Nabi Untuk Umatnya
- Doa Ibu Membawa Kemuliaan
- Doa Ibu Dapat Menolak Fitnah
- Doa Ibu Membawa Keselamatan
- Doa Ibu Membawa Husnul Khatimah
- Doa Ibu Membuka Pintu Rezeki
- Doa Ibu Menyihatkan Keluarga
- Doa Ibu Sumber Kekuatan Batin
- Doa Ibu Pintu Hidayah Sepanjang Zaman

Bab 6: Berbakti Dan Mendoakan Ibu
- Kewajipan Berbakti Kepada Orang Tua
- Saranan Supaya Seorang Anak Lebih Mengutamakan Ibu
- Lebih Menyayangi Dan Memuliakan Ibu
- Memandang Ibu Dengan Penuh Kasih Sayang
- Berkata Dan Bersikap Lembut Kepada Ibu
- Menjaga Keredaan Ibu
- Memohon Izin Apabila Masuk Ke Bilik Ibu
- Berdiri Apabila Menyambut Kedatangan Ibu
- Memberi Bahagian Yang Lebih Besar Kepada Ibu Berbanding Bapa
- Menjaga Ibu Yang Tua Dengan Baik
- Berdoa Untuk Ibu Semoga Allah Mengasihinya
- Berterima Kasih Dan Bersyukur
- Sepuluh Hak Orang Tua Yang Wajib Dipenuhi

Bab 7: Berbakti Dan Berdoa Selepas Ibu Tiada
- Kesempatan Berbakti Apabila Ibu Sudah Tiada
- Mendoakan Dan Memohonkan Keampunan Untuk Ibu
- Melaksanakan Wasiat Dan Nazar
- Bersilaturrahim Dengan Kaum Kerabat Dan Menghormati Mereka
- Taat Kepada Ibu Saudara Sebagai Pengganti Ibu
- Menziarahi Dan Berdoa Di Kubur Ibu
- Bersedekah Untuk Ibu
- Menunaikan Haji Untuk Ibu
- Tujuh Amal Soleh Yang Terus Mengalir Pahalanya
- Kemanisan Berbakti Kepada Ibu

Bab 8: Derhaka Kepada Ibu
- Larangan Menderhaka Kepada Ibu
- Derhaka Kepada Ibu Berdosa Besar
- Bentuk-Bentuk Penderhakaan Kepada Ibu
- Kesan Buruk Menderhaka Kepada Ibu
- Menderhaka Kepada Ibu Yang Zalim
- Jalan Keluar Bagi Anak Yang Derhaka

Bab 9: Akibat Buruk Menderhaka Kepada Ibu
- Alqomah Tidak Boleh Mengucap Dua Kalimah Syahadat
- Juraij Difitnah
- Malin Kundang Menjadi Batu
- Lelaki Berkepala Keldai Keluar Dari Kubur Dan Mendengking
- Ahli Perniagaan Yang Terpotong Tangannya
- Rosli Mati Berdiri Dengan Satu Kaki
- Ulama Kudung Kedua-Dua Kaki Dan Tangan Serta Matanya Tercungkil
- Salmah Susah Melahirkan Anak
- Saiful Lumpuh
- Shima Meninggal Dunia Selepas Dilangkahi Ibunya
- Budin Meninggal Dunia Dengan Perut Keras Membatu

Bab 10: Menjadi Ibu Teladan
- Ibu Yang Berjaya Memiliki Karakter Unggul
- Ibu Yang Berjaya Selalu Menambah Ilmu
- Ibu Yang Berjaya Selalu Memberi Teladan
- Ibu Yang Berjaya Ikhlas Hatinya
- Ibu Yang Berjaya Adalah Isteri Yang Baik
- Ibu Yang Berjaya Hidup Bermasyarakat
- Ibu Yang Berjaya Bersifat Penyabar
- Ibu Yang Berjaya Selalu Realistik
- Ibu Yang Berjaya Bersifat Lemah Lembut

Harga = RM14.90 (Sem) RM16.90 (Sab/Swk)
Mukasurat = 212
Penulis = Syamsuddin Noor
Penerbit = PTS Millennia Sdn. Bhd.

Sunday, October 4, 2009

Kematian Sebagai Iktibar

Perkara yang berkaitan dengan kematian dan alam kubur sering menimbulkan kesedaran dan keinsafan bagi orang yang menjadikannya sebagai iktibar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: "Cukuplah kematian itu sebagai pengajaran (iktibar)."

Buku ini menghuraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian. Diberi tajuk KEMATIAN SEBAGAI IKTIBAR kerana banyak perbahasan dalam buku ini mungkin boleh menjadi iktibar dan mungkin berkesan mengetuk hati dan juga menyedarkan orang yang lalai.

Di antara yang dibahas dalam buku ini ialah suasana menjelang kematian, malam pertama di alam kubur, ketika isi kubur sudah hancur dan komen orang-orang soleh menjelang wafatnya. Bahkan dilengkapi dengan soal-jawab tentang pengurusan jenazah. Semoga buku ini memberi manfaat bagi kita semua, Amin.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Menjelang Kematian
- Cukuplah Kematian Sebagai Iktibar
- Malam Pertama Di Dalam Kubur
- Ziarah Kubur

- Soal-Jawab Tentang Kematian:
1 - Banyak Mengingati Mati
2 - Mencita-Citakan Kematian
3 - Dahi Berpeluh Ketika Dicabut Nyawa
4 - Mennghadapi Orang Yang Sakaratulmaut
5 - Membacakan Surah Yasin
6 - Membentangkan Kain Di Atas Mayat
7 - Mati Meninggalkan Hutang
8 - Air Untuk Memandikan Jenazah
9 - Memandikan Rasulullah
10 - Hukum Mencium Mayat
11 - Berapa Lapis Kain Kafan?
12 - Baju Dijadikan Kafan
13 - Warna Kain Kafan
14 - Membaguskan Kain Kafan
15 - Dua Mayat Dalam Satu Lubang
16 - Berlebihan Dalam Kain Kafan
17 - Memandikan Jenazah Isteri
18 - Orang Yang Dihukum Hudud
19 - Solat Untuk Orang Yang Bunuh Diri
20 - Jenazah Yang Sudah Dikubur
21 - Hukum Meratapi Mayat
22 - Solat Jenazah Ghaib
23 - Bilangan Orang Yang Solat Jenazah
24 - Menyembahyangkan Jenazah Wanita
25 - Menyembahyangkan Jenazah Di Masjid
26 - Mendoakan Jenazah
27 - Pahala Menghadir (Melawat) Jenazah
28 - Cara Berjalan Mengikuti Jenazah
29 - Perempuan Ikut Menghantar Jenazah
30 - Memasukkan Mayat Ke Liang Kubur
31 - Hukum Ziarah Kubur
32 - Diseksa Kerana Ratapan Keluarga
33 - Hukum Takziah
34 - Menetukan Ahli Syurga Atau Neraka

- Meratapi Mayat
- Rasulullah Tahu Kematian Najasyi
- Siapa Sebenarnya Najasyi Itu?
- Solat Jenazah Di Masjid
- Apakah Solat Ghaib Itu Dianjurkan?
- Pendapat Yang Lebih Kuat
- Memberitahukan Kematian
- Ketika Isi Kubur Sudah Hancur
- Datang Tanpa Teman
- Huru-Hara Kiamat
- Bekal Menghadapi Hari Kiamat

Harga = RM11.00
Mukasurat = 198
Penulis = Dr. 'Aidh Bin Abdullah Al-Qarni
Penterjemah = Muhammad Akhyar LC & Drs. Syahrin Jasah
Penerbit = Pustaka Al-Shafaf

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...