Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, October 27, 2009

Panduan Perbankan ISLAM: Kontrak Dan Produk Asas

Bidang kewangan dan perbankan Islam masih baru jika dibandingkan dengan bidang kewangan dan perbankan konvensional. Oleh itu, ia memerlukan usaha berterusan untuk menjelaskan konsep ini kepada pelbagai pihak. Jumlah individu yang mengetahui pula amat sedikit dan sangat sibuk dengan urusan membangunkannya daripada hanya sebuah konsep kepada satu produk yang praktikal, serta boleh ditawarkan di dalam sebuah ruang undang-undang sedia ada.

Semakin banyak pula pihak mula menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari bidang ini sama ada daripada kalalngan para ulama, peguam, ahli akademik, usahawan korporat, orang awam dan pelajar universiti. Bertitik tolak daripada keperluan itu, lahirlah buku ini sebagai satu usaha Zaharuddin Abd. Rahman untuk membantu memberikan kefahaman dengan lebih baik iaitu dengan:

- Menampilkannya dengan bahasa dan penerangan yang mudah dan sederhana, namun cukup untuk memahami aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran awal hingga akhir.

- Mengambil petikan-petikan dari kitab silam, moden dan resolusi badan-badan fatwa berautoriti peringkat nasional dan dunia, agar manfaat yang lebih sempurna mampu diperolehi oleh para pembaca, khususnya para ilmuan syariah.

- Mengutarakan jawapan kepada beberapa soalan kerap tentang sesebuah produk.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB 1: Bank Dan Kontrak Dalam Muamalat Islam
- Definisi Akad Atau Kontrak
- Rukun Bagi Kontrak Dalam Islam
- Kaedah Asas Dalam Fiqh Muamalat
- Ringkasan Fakta Sejarah Dan Urusan Perbankan

BAB 2: Kontrak Pertukaran Berbalas Pemilikan Harta
- Pertama: Murabahah
- Kedua: Bai' Al-'Inah ( بيع العينة )
- Ketiga: Jualan Tangguh Bayaran
- Keempat: Istisna' ( الإستصناع )
- Kelima: Jualan As-Salam ( بيع السلم )
- Keenam: Ijarah (Sewaan)

BAB 3: Kontak Partisipasi (Al-Istihrak)
- Pertama: Mudarabah
- Kedua: Musyarakah

Harga = RM20.00 (Sem) RM22.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 113
Penulis = Zaharuddin Abd. Rahman
Penerbit = Telaga Biru Sdn. Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...