Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Friday, October 30, 2009

Zakat Menurut Empat Mazhab

Buku ini telah dikemukakan pendapat para imam dalam persoalan-persoalan zakat dan saringkan beberapa perkara yang lebih wajar diketengahkan dan lebih utama untuk merealisasikan kerjasama sosial. Dalam kajian topik ini adalah bersandarkan kepada sumber rujukan asas iaitu:

1. Fiqh Az-Zakah oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi
2. Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah
3. Al-Majmu' oleh Imam Al-Nawawi
4. Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah

Menyorot kepada institusi zakat yang menjadi mercu kepada perjalanan ekonomi Islam maka perbincangan mengenainya amatlah penting, apatah lagi di saat ekonomi dunia sedang di ancam dengan pelbagai musibah oleh akal dan sistem manusia itu sendiri. Melihat kepada situasi inilah maka sistem zakat yang diperkenalkan oleh Islam kepada kita adalah langkah penyelesaian terhadap kemelut dan tidak ketentuan ekonomi yang wujud ini mengharapkan perbincangan yang diutarakan di dalam buku ini memberi satu implikasi kepada pelaksanaan dan natijah ke arah penghidupan umat Islam yang lebih sejahtera di masa depan.

KANDUNGAN

- Kefardhuan Zakat
- Harta-Harta Yang Diwajibkan Zakat
- Syarat Wajib Zakat
- Bagaimana Mengeluarkan Zakat
- Siapakah Penerima Zakat?
- Siapakah Orang Yang Tidak Boleh Diberikan Zakat?
- Bolehkah Harta Zakat Dipindakan Ke Negeri Yang Bukan Tempat Harta Tersebut?
- Adakah Perhiasan Wanita Dikenakan Zakat?
- Adakah Pada Hutang Dikenakan Zakat?
- Beberapa Persoalan Berkaitan Zakat
a. Adakah Zakat Wajib Dikeluarkan Serta Merta
b. Bolehkah Mendahulukan Pembayaran Zakat Sebelum Haul?
c. Melewatkan Zakat Selama Beberapa Tahun?
d. Adakah Zakat Gugur Kerana Mati?
e. Bolehkah Melakukan Helah Untuk Menggugurkan Pengeluaran Zakat?
f. Bolehkah Harta Zakat Dilaburkan Untuk Kepentingan Orang Fakir?
g. Adakah Pembayaran Cukai Memadai Sebagai Ganti Zakat?
h. Bolehkah Dibayar Zakat Dengan Harga?
i. Bolehkah Pembayaran Zakat Dibuat Melalui Wakil?
j. Apakah Adab-Adab Zakat Yang Terpenting?

Harga = RM8.50
Mukasurat = 117
Penulis = Abdullah Nasih 'Ulwan
Penterjemah = Muhammad Ramzi Omar
Penerbit = Pustaka Ilmi

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...