Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Saturday, October 31, 2009

Bulughul Maram (Terjemahan) - Pedoman Mencapai Hajat - Penjelasan Hadith Melengkapi Perawi, Darjat, Maksud & Hukum

Manusia adalah insan lemah yang sentiasa berhajat kepada pertolongan dan perlindungan dari Penciptanya. Hanya dia yang layak disembah dan tiada sekutu bagiNya. Sebagai hambaNya, hendaklah kita sentiasa berusaha dalam mencari jalan bagi menyampaikan diri supaya sentiasa hampir padaNya dengan jalan taqwa dan sabar. Semakin kita menghampiriNya, semakin dekat pula Dia dengan kita.

Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lari daripada sentiasa memikirkan dan berusaha mencapai hajat pada kecintaan dunia tanpa menyedari bahawa hajat yang benar-benar diperlukan adalah rahmat dan pengampunan dari Allah SWT sebagai bekalan di hari kemudian. Bersihkan diri dan akhlak daripada segala kotoran zahir dan batin, perindahkan dengan amalan dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Semoga buku ini dapat dijadikan panduan dalam mencapai hajat yang menjadi dambaan setiap umat manusia, insya Allah.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. THAHARAH
1. Air
2. Bejana
3. Menghilangkan Najis
4. Wuduk
5. Mengusap Bahagian Atas Sarung Kaki
6. Hal-Hal Yang Membatalkan Wuduk
7. Aturan Buang Air
8. Mandi Dan Hukum Junub
9. Tayamum
10. Haid

2. SOLAT
11. Waktu-Waktu Solat
12. Azan
13. Syarat-Syarat Solat
14. Dorongan Solat Khusyu'
15. Masjid
16. Cara-Cara Solat
17. Sujud Sahwi, Tilawah Dan Syukur
18. Solat Sunnah
19. Solat Berjamaah Dan Imamah
20. Solat Musafir Dan Orang Sakit
21. Solat Orang Sakit
22. Solat Jumaat
23. Solat Khauf
24. Solat Dua Hari Raya
25. Solat Khusuf
26. Solat Istisqa'
27. Pakaian

3. JENAZAH
28. Perawatan Jenazah

4. ZAKAT DAN SEDEKAH
29. Kewajipan Zakat
30. Zakat Fitrah
31. Sadaqah Tathawwu'
32. Pembahagian Zakat

5. PUASA
33. Puasa
34. Puasa Sunnad Dan Puasa Yang Dilarang
35. I'tikaf Dan Ibadah Dalam Ramadhan

6. HAJI
36. Haji
37. Miqat (Tempat Mulai Ihram)
38. Ihram Dan Jenis-Jenisnya
39. Ihram Dan Seluk Beluknya

7. JUAL BELI
40. Syarat Dan Larangan Dalam Jual Beli
41. Khiyar
42. Riba
43. Pelanggaran Dalam Transaksi 'Ariyyah Dan Penjualan Pohon Serta Buah-Buahan
44. Pemesan Barang, Hutang Dan Gadai
45. Hukum Orang Yang Bangkrup Usahanya Dan Orang Yang Berada Dalam Tannggungan Orang Lain
46. Mengadakan Perdamaian
47. Hawalah Dan Dlaman
48. Syarikah Dan Wakalah
49. Iqrar
50. 'Ariyyah
51. Ghashab
52. Syuf'ah
53. Qirad
54. Musaqah Dan Ijarah
55. Menhidupkan Tanah Mati Atau Tanah Gersang
56. Waqaf
57. Hibah, Umra Dan Ruqba
58. Luqathah
59. Faraid
60. Wasiat
61. Wadi'ah

8. NIKAH
62. Nikah
63. Kafa'ah Dan Khiyar
64. Pergaulan Dengan Isteri
65. Mas Kahwin
66. Walimah
67. Pembahagian Giliran Untuk Isteri
68. Khulu'
69. Talaq
70. Rujuk
71. Ila' Dzihar Dan Kafarat
72. Li'an
73. Iddah, Ihdad, Istibra Dan Lain-Lain
74. Radha
75. Nafkah
76. Hadhanah

9. JINAYAT
77. Jinayat
78. Diyat
79. Tuduhan Pembunuh Dan Sumpah (Qasamah)
80. Menumpas Pemberontakan Atau Pelaku Keresahan Masyarakat
81. Memerangi Penjahat Dan Membunuh Orang Murtad

10. PIDANA HUDUD
82. Pidana Zina
83. Qazaf
84. Hukuman Pencuri
85. Hukuman Peminum Khamar Dan Hal-Hal Yang Masuk Dalam Kategori Memabukkan
86. Ta'zir Dan Hukum Penyerang

11. JIHAD
87. Jihad
88. Jizyah Dan Hudnah
89. Melakukan Perlumbaan Dan Latihan Memanah

12. MAKANAN DAN MINUMAN
90. Makanan Dan Minuman
91. Memburu Binatang Dan Menyembelih Binatang
92. Binatang Korban
93. 'Aqiqah

13. SUMPAH DAN NAZAR
94. Sumpah Dan Nazar

14. PENGADILAN
95. Pengadilan
96. Kesaksian
97. Gugatan Dan Alat Bukti

15. MEMERDEKAKAN
98. Memerdekakan Hamba

16. PELENGKAP
99. Mudabbar, Mukatab Dan Ummul Walad

17. KELANGKAPAN
100. Adab
101. Berbakti Kepada Orang Tua Dan Hubungan Silaturrahmi
102. Zuhud Dan Wara'
103. Akhlak Tercela
104. Menggalakkan Akhlak Yang Terpuji
105. Zikir Dan Doa

Harga = RM45.00
Mukasurat = 916
Karya = Al-Hafiz Ibnu Hajr Al-'Asqalani
Penterjemah = Drs Muhammad Thalib
Pentahqiq = Syeikh Muhammad Hamid
Penerbit = Darul Nu'man

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...