Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Wednesday, December 30, 2009

Memperkasa Umat Menghadapi Cabaran Global - Ucapan Teras Persidangan Umat Islam & Cabaran Semasa

KANDUNGAN

- PENDAHULUAN

- STRATEGI POLITIK KUASA BESAR

- CIRI-CIRI DAN TUJUHALA STRATEGI BARU

- SITUASI DALAM NEGARA
a. Agama
b. Sosial
c. Politik
d. Ekonomi
e. Ketenteraan
f. Media Dan Alat Sebaran Am
g. Perundangan

- LANGKAH-LANGKAH MEMPERKASA UMAT
1. Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
2. Merumuskan Indeks Pembangunan Konprehensif Dari Perspektif Islam
3. Empowerment Kepimpinan
4. Pemurnian Sistem Kepimpinan
5. Pemurnian Demokrasi Prasyarat Pemerkasaan
6. Pemerkasaan Ulama
7. Memperkasa Institusi Fatwa
8. Memantapkan Kedudukan Mahkamah Syariah
9. Empowerment Golongan Cendikiawan
10. Institusi Kepolisian Yang Multazam, Beretika Dan Menegakkan Amalan Demokrasi
11. Meningkatkan Kualiti Profesionalisme Media Dan Amalan Etika Kewartawanan
12. Pembelaan Yang Sewajarnya Terhadap Nasib Golongan Buruh
13. Memperkasa Pendidikan Seimbang
14. Gerakan Mahasiswa Yang Dinamis, Bebas Serta Matang
15. Mengukuhkan Peranan Parti Politik Dan NGO Islam
16. Memperkasa Gerakan Wanita Yang Berteraskan Nilai Agama Dan Moral
17. Memperkasa Kualiti Dan Kelengkapan Pertahanan Negara
18. Memulihkan Kepimpinan Negara Arab Dan Umat Islam Ke Arah Reformasi OIC
19. Mengukuhkan Perjuangan Umat Dan Bangsa Islam Untuk Menuntut Kemerdekaan

- PENUTUP

Harga = RM5.00
Mukasurat = 44
Oleh = Ustaz Hj. Abdul Ghani Samsudin
Penerbit = Sekretariat Hhimpunan Ulama Rantau Asia (SHURA)

Kursus Bahasa Arab Peringkat Permulaan = تعليم اللغة العربية للمبتدئين الغير ناطقين بها

Harga = RM15.00
Mukasurat = 182
Penulis = Dr. Abdul Ghani Bin Muhammad Din
Penerbit = Pustaka Darussalam Sdn Bhd

Monday, December 28, 2009

Insurans Menurut Perspektif Islam

Buku INSURANS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM ini adalah jawapan ilmiah kepada persoalan hukum insurans berasaskan konsep tijari (perniagaan). Buku ini wajar dimiliki dan dibaca oleh seluruh umat Islam. Buku berbentuk kajian ini adalah naskhah pertama dari siri Silsilah Perbahasan Isu Fiqh Kontemporari.

Perbahasan seputar insurans adalah merupakan satu isu Fiqh Kontemporari yang sangat penting untuk diketahui. Selain menambah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalat, buku ini juga boleh dijadikan panduan asas dan rujuka kepada para pelajar dan siswazah di dalam pelbagai bidang khususnya ekonomi, kewangan, insurans dan pengajian Islam untuk mengetahui kedudukan insurans dalam Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA: PENGENALAN AKAD INSURANS
- Perbahasan Pertama: Pengenalan Akad Insurans
- Perbahasan Kedua: Pembahagian Jenis-Jenis Insurans
- Perbahasan Ketiga: Pembahagian Mengikut Tajuk
- Perbahasan Keempat: Tujuan Dan Matlamat Melanggan Insurans

BAHAGIAN KEDUA: POLEMIK INSURANS MENURUT SYARIAT ISLAM
- Perbahasan Pertama: Ulamak Dan Insurans
- Perbahasan Kedua: Perbincangan Insurans Yang Diharuskan
- Perbahasan Ketiga: Perbincangan Insurans Perniagaan
- Perbahasan Keempat: Munaqasyah Terhadap Dalil-Dalil Dan Perbincangan Hujah
- Perbahasan Kelima: Tarjih (Pendapat Yang Sesuai Dan Terpilih)

Harga = RM6.00
Mukusurat = 68
Penulis = Ahmad Tarmizi Ismail
Penerbit = Pustaka Darussalam

Sunday, December 27, 2009

Kitab Ar-Risalah Imam Syafii

Ar-Risalah ini, As-Syafii menjelaskan hadis perseorangan dan penggunaannya sebagai hujah, mengupas syarat-syarat kesahihan hadis dan keadilan para perawi, menolak khabar mursal dan munqathi', serta hal-hal lain yang dapat diketahui melalui daftar isi.

Kitab Ar-Risalah ini merupakan kitab perdana di bidang Usul Fiqah, bahkan terbilang kitab perdana di bidang Usul Hadis Fakhrurrazi di dalam kitab Manaqib Asy-Syafii (hlm.57) menyebutkan, "Sebelum Imam Asy-Syafii para ulama telah membicarakan masalah-masalah Usul Fiqah, mengajukan dalil dan kritik, tetapi mereka tidak memiliki aturan universal yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat, serta kaedah perbandingan dan tarjihnya. Asy-Syafii lalu menemui Usul Fiqah dan meletakkan sebuah aturan universal yang menjadi rujukan bagi umat untuk mengetahui berbagai tingkatan dalil syariat. Dengan demikian, kedudukan Asy-Syafii terhadap ilmu syariat sama seperti kedudukan Aristotle terhadap ilmu akal".

Menurut saya, kitab Ar-Risalah sepatutnya menjadi kitab bacaan wajib di Universiti Al-Azhar serta universiti lainnya dan sebaiknya dipilihkan beberapa bahagian darinya untuk dijadikan bacaan para pelajjar sekolah menengah di pusat pengajian dan madrasah biasa, agar mereka memperoleh pengetahuan tentang pandangan yang benar dan hujah yang kuat, serta penjelasan yang tidak mereka temui padanannya dalam kitab-kitab ulama lain dan sastera para sasterawan.

- Penerbit

KANDUNGAN

Pendahuluan
1. Bayan (Penjelasan)
2. Kitabullah
3. Hak Nabi S.A.W.
4. Nasikh Dan Mansukh
5. Kewajipan-Kewajipan (Fara'idh)
6. Alasan-Alasan Dalam Hadis
7. Sifat Larangan Allah Dan RasulNya
8. Hadis Ahad
9. Ijmak
10. Qiyas
11. Ijtihad
12. Istihsan
13. Perbezaan Pendapat

Harga = RM20.00
Mukasurat = 367
Penterjemah = Dr. Muhammad Amar Adly MA
Penerbit = Jasmin Publications

Friday, December 25, 2009

Petunjuk Sepanjang Jalan

Dia menerima hukuman itu dengan tenang. Sedikit pun dia tidak takut atau terkejut bila Mahkamah Khas Tentera Mesir menjatuhkan hukuman gantung hingga mati.

"Mati Syahid", katanya perlahan dan sempat pula menguntum senyum kepada mereka yang bertanya tentang hukuman yang akan diterimanya. Itulah As-Syahid Syed Qutb yang akhirnya terkulai di tali gantung pada awal tahun 1965, setelah bertahun-tahun berjuang menegakkan kebenaran Allah.

Beliau ialah seorang sasterawan yang berjuang menegakkan kebenaran dengan penanya. Sebagai anggota pertubuhan Ikhwanul Muslimin, beliau tidak merasa takut atau ragu-ragu mengkritik para pemimpin yang bertentangan dengan kehendak Allah.

Terlalu tajam penanya; sehingga pihak pemerintah merasa bimbang dan mengambil tindakan untuk memberhentikannya dari menulis. Maka pada tahun 1945, Qutb telah ditangkap dan terpaksa merengkok di penjara selama 15 tahun atas tuduhan menyertai komplot untuk membunuh Presiden Jamal Abdul Nasser.

Tetapi mengurungnya di dalam penjara tidak bererti menamatkan perjuangannya. Buku-buku yang ditulisnya tersebar luas bukan sahaja di negara-negara Arab malah di seluruh dunia. Tulisannya diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

Petunjuk Sepanjang Jalan adalah salah satu dari buah-buah tangannya yang berani. Buku dari judul asal 'Ma'alim Fi-Tariq' ini, mendedahkan segala kepincangan yang dihadapi oleh umat Islam masa kini, gejala-gejala yang boleh meruntuhkan umat dan berbagai penyelewengan yang amat bertentangan dengan landasan Allah.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Ringkasan Riwayat Hidup Syed Qutb
- Petunjuk Sepanjang Jalan
- Generasi Al-Quran Yang Unik
- Tabiat Program Al-Quran
- Masyarakat Islam - Pertumbuhan Dan Ciri-Cirinya
- Jihad Di Jalan Allah
- La Ilaha Illallah Panduan Hidup
- Undang-Undang Universal
- Islam Ialah Tamaddun
- Konsep Islam Terhadap Kebudayaan
- Akidah: Rupabangsa Muslim
- Jaraknya Jauh
- Keagungan Iman
- Inilah Jalannya
- Sajak Syed Qutb Yang Terakhir

Harga = RM15.00
Mukasurat = 210
Penulis = Asy-Syahid Syed Qutb
Penerbit = Crecent News (K.L) Sdn. Bhd.

Kisah Daripada Al-Quran Untuk Anak-Anak

Sesungguhnya cerita memainkan peranan yang tersendiri dalam meransang imaginasi, minda dan perkembangan daya fikir anak-anak. Ditambah pula jika cerita-cerita tersebut mempunyai nilai moral yang positif maka sudah tentulah akan menjadikannya lebih berharga.

Al-Quran bukan hanya terbatas kepada amalan, pedoman dan huku-hakam sahaja, malah ianya juga memuatkan begitu banyak kisah yang hebat dan luar biasa. Ianya sarat dengan nilai keimanan, teladan, keberanian, pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang.

Buku "Kisah Daripada Al-Quran Untuk Anak-Anak" ini adalah untuk memupuk rasa cinta dan sayang anak-anak kita kepada Kita suci Al-Quran. Dipersembahkan dalam bahasa yang mudah difahami dan diperindahkan lagi dengan ilustrasi berwarna yang menarik supaya anak-anak tidak berasa bosan apabila membacanya.

Diharap supaya anak-anak akan dapat mengambil iktibar daripada segala kisah di dalam buku ini. Semoga dengan membaca buku ini, akan membantu anak-anak menjadi insan yang salih dan salihah di kemudian hari.

- Penerbit

KANDUNGAN

KISAH 1
Kisah Habil Dan Qabil: Pembunuhan Manusia Yang Pertama

KISAH 2
Kisah Lembu Betina: Pembongkar Rahsia Kematian

KISAH 3
Kisah Nabi Musa Dengan Nabi Khidir: Lelaki Yang Mengetahui Masa Depan

KISAH 4
Kisah Qarun Yang Tamak: Semua Harta Ditelan Bumi

KISAH 5
Kisah Hari Sabtu: Manusia Yang Berubah Menjadi Kera

KISAH 6
Kisah Ashabul Ukhdud: Keteguhan Iman Seorang Pemuda

KISAH 7
Kisah Ashabul Kahfi: Pemuda-Pemuda Yang Tidur 300 Tahun

KISAH 8
Kisah Tentera Bergajah: Dihancurkan Oleh Burung Yang Kecil

KISAH 9
Kisah Uzair: Mati Seratus Tahun Hidup Kembali

KISAH 10
Kisah Bilal Bin Rabah: Tetap Beriman Walaupun Diseksa

KISAH 11
Kisah Maryam Ibu Isa: Melahirkan Bayi Yang Boleh Bercakap

KISAH 12
Kisah Samiri Durjana: Pengukir Anak Patung Lembu Emas

KISAH 13
Kisah Kewafatan Rasulullah: Perginya Manusia Paling Mulia

KISAH 14
Kisah Luqman Al-Hakim: Pesanannya Diabadi Di Dalam Al-Quran

Harga = RM35.00
Mukasurat = 152 (Berwarna Penuh)
Penyusun = Othman Ramli
Penerbit = Sarjana Media Sdn Bhd

Wednesday, December 16, 2009

Panduan Lengkap Sujud Tilawah - Siri Panduan Mudah Solat-Solat Sunat

KANDUNGAN

BAB 1: Sujud Dan Jenisnya Dalam Al-Quran

BAB 2: Hukum Sujud Tilawah

BAB 3: Ayat-Ayat Allah S.W.T. Yang Wajib Difahami Dan Diamalkan Sebagai Ibadah Kepada Allah

BAB 4: Sujud Tilawah Al-Quran Tidak Disyariatkan Dengan Tahrim (Takbiratul Ihram) Dan Tahlil (Salam)

BAB 5: Melakukan Sujud Tilawah Dari Posisi Berdiri Lebih Utama Daripada Posisi Duduk

BAB 6: Bolehkah Melakukan Sujud Tilawah Tanpa Berwudhu?

Harga = RM10.00 (Sem) RM11.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 140
Penterjemah = Nur Hidayah
Penerbit = Al-Hidayah Publication

Panduan Lengkap Sujud Syukur - Siri Panduan Mudah Solat-Solat Sunat

KANDUNGAN

BAB 1: Beberapa Ayat Yang Menunjukkan Suruhan Mensyukuri Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Agung

BAB 2: Beberapa Hadis Dan Athar Mengenai Sujud Syukur

BAB 3: Maksud Sujud Syukur

BAB 4: Hukum Sujud Syukur

BAB 5: Sebab Sujud Syukur

BAB 6: Kesalahan Dan Bidaah Mengenai Sujud Syukur

Harga = RM15.00 (Sem) RM16.90 (Sab/Swk)
Mukasurat = 174
Penulis = Yusuf Bin Abdul Aziz Ath-Thuraifi
Penterjemah = Nabilah Abd. Jalil
Penerbit = Al-Hidayah Publication

Tokoh Pejuang Muslimah Zaman Nabi

Pejuang-pejuang pada zaman Nabi bukan hanya terdiri dari golongan lelaki semata-mata, akan tetapi golongan wanita pun tidak kurang hebatnya dalam usaha perjuangan menegakkan kalimah Allah. Sesungguhnya keimanan yang mantap kepada Allah merupakan antara pemangkin utama ke arah memantapkan perjuangan mencari redha Ilahi.

Justeru, dalam buku kecil ini, penulis memuatkan 15 orang tokoh pejuang muslimah pada zaman Nabi SAW yang begitu komited dalam memperteguhkan keimanan mereka kepada Allah dengan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Mereka tidak gentar walau apa jua badai, dan onak duri yang datang melanda, sebaliknya keteguhan iman membuatkan mereka begitu cekal dan sabar dalam menghadapi apa jua cabaran dan tribulasi. Di samping itu, mereka juga berjaya menunjukkan akhlak terpuji dan menjadi isteri dan ibu mithali. Matlamat mereka hanyalah satu iaitu mencari keredhaan Ilahi dan kebahagiaan yang hakiki.

- Penulis

KANDUNGAN

1. ASMA' BINTI ABU BAKAR
- Lahirkan Bayi Islam Pertama Di Al-Madinah Al-Munawwarah

2. ASMA' BINTI 'UMAIS
- Dua Kali Berhijrah Di Jalan Allah

3. FATIMAH BINTI AL-KHATTAB
- Pendorong Kepada PengIslaman Umar Al-Khattab

4. KHADIJAH BINTI KHUWAILID
- Srikandi Yang Agung

5. AL-KHANSA' BINTI 'AMRU
- Luah Kesedihan Melalui Puisi

6. KHAULAH BINTI THA'LABAH
- Doanya Didengar Hingga Langit Ketujuh

7. NUSAIBAH BINTI KA'AB (UMMU 'UMARAH)
- Keberaniannya Mengatasi Lelaki

8. SOFIYYAH BINTI ABDUL MUTTALIB
- Wanita Berani Berjiwa Seni

9. SUMAYYAH BINTI KHUBBAT
- Wanita Pertama Syahid Di Dalam Islam

10. UMMU FADHL (LUBABAH AL-KUBRA)
- Melahirkan Ulama' Agung Yang Dikasihi Rasul

11. UMMU HABIBAH BINTI ABU SUFIAN
- Suri Di Hati Rasulullah SAW

12. UMMU HARAM BINTI MILHAN
- Wanita Pertama Menyertai Angkatan Tentera Laut

13. UMMU KALTHUM BINTI 'UQBAH
- Wanita Cekal Yang Sabar Mempertahankan Aqidah Islam

14. UMMU SULAIM BINTI MILHAN
- Kesabaran Dan Ketenangannya Yang Tiada Tandingan

15. UMMU WARAQAH BINTI NAUFAL
- Wanita Ansar Yang Syahid Di Rumah

Harga = RM10.00
Mukasurat = 151
Penulis = Mohd Sukki Bin Othman (Ustaz Shauqi)
Penerbit = Mahzum Book Services

Tuesday, December 15, 2009

Tanbihul Ghafilin - Peringatan Bagi Yang Lupa

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat semula jadi iaitu bertabiat resah gelisah lagi bakhil kedekut. Apabila ditimpa kesusahan, dia sangat resah dan gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut. Dengan sifat dan tabiat ini sekiranya Allah berikan kepadanya pelbagai kenikmatan dunia maka dengan mudahnya ia lupa, sombong bahkan berasa takbur seakan-akan ia merupakan kejayaan yang datang atas jerih payahnya sendiri. Makhluk bernama manusia ini tidak sedar bahawa segala nikmat yang diberik oleh Allah merupakan kurniaan yang handaknya digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan semata..

..InsyaAllah buku ini akan banyak memberi manfaat terutamanya bagi kaum muslimin-muslimat, generasi muda dan para pendidik untuk sentiasa saling memberi nasihat dan muhasabah menuju ke arah kebaikan dan kebenaran. Selamat membaca...

- Penerbit

KANDUNGAN

JILID 1
- Bab Ikhlas (Bersih Hati Dari Segala Tujuan Selain Keredhaan Allah)
- Bab Beratnya Maut Dan Kengeriannya
- Bab Kedahsyatan Dan Kengerian Hari Qiyamat
- Bab Sifat Api Neraka Dan Ahlinya
- Bab Sifat Syurga Dan Ahlinya
- Bab Yang Dapat Diharapkan Dari Rahmat Allah
- Bab Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar
- Bab Taubat
- Bab Hak Kedua Ibu Bapa (Orang Tua)
- Bab Hak Anak Terhadap Orang Tua
- Bab Silaturrahim (Menghubungi Kerabat)
- Bab Hak Jiran Tetangga
- Bab Larangan Minum Khamar (Minuman Memabuk)
- Bab Larangan Berdusta
- Bab Ghibah (Menyebut Keburukan Orang)
- Bab Namimah (Fitnah Adu-Adu)
- Bab Hasad, Dengki Atau Iri Hati
- Bab Sombong (Kibr)
- Bab Al-Ihtikar (Menimbun Makanan Untuk Dijual Mahal)
- Bab Larangan Tertawa Bergelak
- Bab Menahan Marah
- Bab Menjaga Lidah
- Bab Rakus Dan Panjang Angan-Angan
- Bab Kelebihan Orang-Orang Fakir (Miskin)
- Bab Mengabaikan Dunia Atau Menolaknya
- Bab Sabar Menghadapi Bala' Dan Kesukaran
- Bab Sabar Menghadapi Mushibah
- Bab Fadhilah Wuduk (Keutamaan Wuduk)
- Bab Sembahyang Lima Waktu
- Bab Fadhilat Azan Dan Iqamah
- Bab Thaharah Kesucian
- Bab Fadhilat Jumaat
- Bab Kehormatan Masjid
- Bab Fadhilat Keutamaan Sedekah
- Bab Sedekah Dapat Menghindarkan Bala' Dari Yang Bersedekah

JILID 2
- Bab Fadhilat Bulan Ramadhan
- Bab Fadhilat Sepuluh Zulhijjah
- Bab Fadhilat Hari Asyuraa'
- Bab Fadhilat Puasa Sunnat Dan Hari Putih
- Bab Nafkah Pada Anak Keluarga
- Bab Mendidik Budak Sahaya
- Bab Membantu Menolong Anak Yatim
- Bab Zina Pelacuran
- Bab Makan Riba
- Bab Tentang Dosa-Dosa
- Bab Zalim (Aniaya)
- Bab Rahmat Dan Kasih Sayang
- Bab Takut Kepada Allah
- Bab Zikir Kepada Allah
- Bab Doa
- Bab Tasbih (Subhanallah)
- Bab Fadhilat Membaca Selawat Nabi S.A.W.
- Bab Fadhilat Laa Ilaha Illallah
- Bab Fadhilat Al-Quran
- Bab Fadhilat Menuntut Ilmu
- Bab Mengamalkan Ilmu
- Bab Fadhilat Majlis Ilmu
- Bab Syukur
- Bab Fadhilat Usaha Kasab
- Bab Bahaya Kasab Yang Haram, Dan Bahayanya
- Bab Fadhilat Memberi Makan, Dan Baik Budi
- Bab Tawakal Menyerah Pada Allah
- Bab Wara' (Meninggalkan Yang Syubhat, Khuatir Terjerumus Dalam Haram)
- Bab Malu
- Bab Amal Tergantung Pada Niat
- Bab Ujub (Sombong Dengan Amal)
- Bab Fadhilat Haji
- Bab Fadhilat Perang Jihad
- Bab Fadhilat Orang Murabathah
- Bab Fadhilat Memanah Dan Berkenderaan Kuda
- Bab Adab Dalam Jihad
- Bab Fadhilat Umat Muhammad S.A.W.
- Bab Hak Suami Atas Isterinya
- Bab Hak Isteri Atas Suami
- Bab Memperbaiki Orang Yang Bersengketa
- Bab Berbaik-Baik Dengan Raja (Pemerintah)
- Bab Fadhilat Penyakit Dan Sambang Orang Sakit
- Bab Fadhilat Sembahyang Sunnat
- Bab Menyempurnakan Sembahyang Dan Khusyu'
- Doa-Doa Yang Mustajab
- Bab Lunak
- Bab Mengerjakan Sunnaturrasul S.A.W.
- Bab Sedih Karena Memikir Akhirat
- Bab Bagaimana Seharusnya Seseorang Di Waktu Pagi
- Bab Memikirkan Makhluk Allah
- Bab Tanda-Tanda Hari Qiyamat
- Bab Hadith Abu Zar Al-Ghifari R.A.
- Bab Rajin Dalam Ta'at
- Bab Permusuhan Syaithan Dan Mengenal Tipu Dayanya
- Bab Redha Pada Hukum Allah
- Bab Nasihat-Nasihat
- Bab Hikayat-Hikayat
- Bab Doa Dan Tasbih

Harga = RM55.00 (Kulit Tebal)
Mukasurat = 1030
Penulis = Abu Laits As-Samarqandi
Penterjemah = H. Salim Bahreisy
Penerbit = Pustaka Jiwa

Monday, December 14, 2009

Malam Pertama Di Alam Kubur - Edisi Bahasa Malaysia

Setiap kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Tidak seorang pun tahu bilakah harinya. Ianya hadir menjemput dengan penuh misteri. Namun, ada sesuatu yang menakutkan, apakah yang akan terjadi setelah kematian? Lantaran itu, setiap insan perlu bersiap sedia dan husnul khatimah harus menjadi pilihan. Untuk mengecapinya patuhilah segala perintah Allah SWT dan jauhilah segala laranganNya.

Alam kubur adalah alam yang mengerikan dan membuatkan penghuninya tidak sabar menanti hari pembalasan. Azab atau nikmat yang dirasai di dalamnya adalah permulaan pembalasan dari Allah SWT Pemilik alam semesta. Bimbingan perlulah dicari gali kerana hiruk-pikuk dunia terkadang melalaikan. Iman yang selalunya pasang surut perlu pupukan terutama ketika ketakwaan kepadaNya mulai hanyut dibuai mainan duniawi.

Semoga buku ini dapat menginsafkan diri kita tentang nikmat atau peritnya keadaan terutamanya malam pertama di alam kubur/barzakh. Seterusnya ia menjadikan kita manusia yang senantiasa bersedia untuk menghadapinya dengan amalan dan ketakwaan, insyaAllah.

- Penerbit

KANDUNGAN

PARIT KEMATIAN
A. Sesuatu Yang Pasti
B. Detik Akhir Kehidupan Orang Soleh
C. Golongan Hitam Dan Kematian
D. Kubur, Antara Taman Syurga Atau Lubang Neraka
E. Masalah Berkaitan Jenazah Dan Kubur

MALAM PERTAMA DI ALAM KUBUR

TRAGEDI ALAM KUBUR
A. Berimankah Kita Dengan Hari Akhirat
B. Rawatan Hati Yang Keras
C. Ziarahi Kubur
D. Berbincang Dengan Kubur
E. Pegangan Ahlus Sunnah Tentang Azab Kubur
F. Bolehkah Mayat Mendengar
G. Nikmat Dan Azab Kubur
H. Hikmah Keghaiban Alam Kubur
I. Takutilah Azab Kubur
J. Dahsyatnya Kubur
K. Agar Selamat Dari Azab Kubur
L. Soal Jawab Berkaitan Azab Kubur
M. Seruan Sebelum Ajal

Harga = RM10.00
Mukasurat = 164
Penulis = Dr. A'idh Al-Qarni, M.A., S. Muhammad Husain Ya'kub & Dr. Muhammad A. R. Al-Uraifi
Edisi = Bahasa Malaysia (Klik Untuk Edisi Bahasa Indonesia)
Penerbit = Darul Nu'man

Hukum Penyerupaan Menurut Islam

Dalam era globalisasi dan dunia tanpa sempadan ini, pelbagai budaya asing mudah menyerap ke dalam kehidupan sesuatu bangsa. Segala bentuk budaya daripada pelbagai bangsa dapat dilihat dan diamalkan serta merta.

Masyarakat yang beriman dan berbudaya tinggi dapat menilai budaya yang harus diikuti dan sesuai dengan syariat. Tetapi bagi masyarakat yang tidak cukup ilmu keagamaannya dan lemah pula keimanannya, budaya songsang terus menjadi pujaan lebih-lebih lagi banyak prasarana yang disediakan.

Antara budaya songsang yang menjadi ikutan umat Islam, khususnya remaja ialah budaya perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya. Ini adalah kerana tersebarnya fahaman uniseks, iaitu satu kefahaman yang tidak menyediakan pemisah antara yang lelaki dengan yang perempuan. Sehubungan itu, sekarang ini wujud pula golongan anak-anak gadis yang membendung payu daranya, memakai pakaian lelaki, malah ada pula yang sanggup melakukan apa saja.

Begitu juga dengan golongan lelaki yang sudah mula berpakaian perempuan (lakonan dalam sitkom) dan membentuk buah dada dengan menyuntik silikon, walaupun memerlukan perbelanjaan yang besar. Walaupun kes-kes ini jarang kedengaran, tetapi ianya memberikan impak yang besar kerana ia bukan sekadar satu kisah, tetapi sedikit sebanyak telah mendorong pembinaan pemikiran hingga mengharuskannya dan menjadikannya satu hak asasi pula.

- Penulis

KANDUNGAN

BAB 1
HUKUM PEREMPUAN MENYERUPAI LELAKI DAN SEBALIKNYA
- Hukum Penyerupaan
- Penyerupaan Dari Sudut Pakaian
- Hukum Berkaitan Rambut
- Perkara Yang Tidak Dikira Penyerupaan

BAB 2
HUKUM PENYERUPAAN DENGAN ORANG KAFIR
- Dalil-Dalil Larangan Meniru

BAB 3
JENIS-JENIS PENYERUPAAN
- Menyalahi Bukan Islam
- - Dalam Hal Sembahyang
- - Dalam Hal Jenazah
- - Dalam Hal Puasa
- - Dalam Urusan Haji
- - Dalam Hal Sembelihan
- - Dalam Hal Makanan
- - Dalam Pakaian Dan Perhiasan
- - Dalam Tatasusila Dan Sikap
- - Dalam Beraneka Hal

Harga = RM6.00
Mukasurat = 54
Penulis = Ustaz Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri
Penerbit = Darul Fuqaha Enterprise

Friday, December 11, 2009

Tafsir Al-Munir - Juz 'Amma

Kitab Tafsir al-Munir (terjemahan) yang sedang anda tatap ini merupakan sebuah kitab yang amat berharga dalam bidang tafsir al-Quran. Tafsir al-Munir ini bukan sahaja sesuai untuk digunakan di peringkat pengajian 'separuh masa' di masjid-masjid, malah ia juga sesuai dijadikan bahan bacaan di peringkat sekolah-sekolah sehinggalah ke peringkat universiti.

Tafsir ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia mengadunkan pandangan klasik dan juga moden dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu susah. Ia merupakan tafsir kontemporari yang sangat relevan untuk bacaan semua peringkat.

Prof. Dr. Wahbah Mustaffa al-Zuhaily, pengarang Tafsir al-Munir ini merupakan seorang ulama', akademis dan tokoh ilmuan Islam tersohor. Berasal dari Damsyik, Syria. Beliau telah menulis sekian banyak kitab yang menjadi rujukan. Antara yang paling utama ialah al-Fiqh al-Islami (11 jilid), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dan lain-lain.

Terjemahan Tafsir al-Munir ini telah diusahakan oleh sekumpulan para pensyarah universiti tempatan yang berkaliber. Penterjemahan ini diharap dapat membantu para pembaca mendekati makna dan kandungan ayat-ayat al-Quran dengan lebih mendalam.

- Penerbit

Harga = RM39.00 (Kulit Nipis) RM49.00 (Kulit Tebal)
Mukasurat = 500
Pengarang = Prof. Dr. Wahbah Mustaffa Al-Zuhaily
Penerbit = Persatuan Ulama' Malaysia & Intel MULTIMEDIA AND PUBLICATION

Thursday, December 10, 2009

Kitab Ilmu Perubatan Kesufian

Rawatan Sufi adalah berdasarkan ajaran yang berhubungkait dengan kesihatan dan kesucian hati. Para kaum sufi seperti juga kaum muslimin yang lain mereka sentiasa melibatkan serta berinteraksi dengan masyarakat umum, dan sangat prihatin tentang kesihatan fizik mahupun spiritual umat Nabi Muhammad S.A.W.

Kaum sufi berpegang bahawa tiada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali mati. Dengan itu, apa jua penyakit terlebih dahulu hendaklah dikesan punca datangnya penyakit itu. Dari sudut ini antara banyak perkara yang diberi tumpuan ialah amalan diet yang disarankan oleh Rasulullah S.A.W. seperti kaedah penyediaan herba, rawatan menggunakan minyak, berpuasam berdoa dan sebagainya.

Pengarang buku ini telah berhasil menyusun buku ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab rawatan yang lain. Beliau telah mengarang banyak buku mengenai berbagai aspek perubatan. Beliau adalah bekas pakar penyelidik Fulbright Foundation yang berpusat di Amerika Syarikat. Dengan kepakaran yang sedia ada, beliau diberi latihan oleh Syeikh-ul Islam Nikmatullah Sha'rani Pengarah Syariah di Afghanistan juga oleh Pir Syed Daud Iqbali, seorang anggota Persatuan Perubatan Islam yang terkenal.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Pendahuluan
- Salasilah Sheikh Hakim Abu Abddullah Moinuddin
- Prakata
- Prolog
- Apakah Kesihatan
- Peringkat Kejadian Alam
- Maqam-Maqam Roh
- Makanan Dan Kesihatan
- Empat Intipati Badan
- Pemakanan Nabi Muhammad S.A.W.
- Rumusan Ubat Untuk Penyakit-Penyakit Biasa
- Puasa: Ubat Paling Baik
- Solat
- Roh Bunga Ros
- Alam Nafas
- Ta'widh Atau Azimat
- Zikrullah
- Berkenaan Mukjizat
- Anak Kunci Gedung Khazanah Langit Dan Bumi
- Ubat Yang Mujarab
- Nama-Nama Allah S.W.T. (Asma-ul-Husna)

Harga = RM20.00
Mukasurat = 192
Penulis = Sheikh Hakim Moinuddin Chishti
Penerbit = Thinker's Library Sdn. Bhd.

Wednesday, December 9, 2009

Rahsia & Keajaiban Cinta Allah S.W.T.

Bercinta dengan Allah memerlukan hati yang khusyuk. Kerana yang dicintai bukannya makhluk, tetapi zat yang Agung sukar dirakam oleh perasaan dan fikiran. Namun rasa cinta dan mencintai Allah S.W.T. itu adalah tuntutan yang dapat membolehkan manusia mencapai kehidupan yang sempurna di atas muka bumi dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Oleh itu penulis tersohor di abad ini menerusi buku ini, beliau memberi panduan dan bimbingan cara mana yang wajar kita melakukan untuk meraih segugus cinta dari Allah S.W.T. di dalam kehidupan yang seadanya ini.

Apabila rasa cinta kepada Allah S.W.T. telah meresapi diri, barulah dapat kita menikmati kemanisan iman dan kelazatan beribadah. Nanti akan Allah S.W.T. singkapkan pula rahsia selama ini menghijab hati untuk melihat keagungan untuk manusia di maya pada ini. Sudahkah kita bersedia untuk sebuah pengorbanan yang besar ini? Tanyalah hati dan iman sebagai syarat untuk menemui Allah S.W.T.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. NIKMAT MENCINTAI ALLAH
A. Pengertian Dan Makna Cinta
B. Fenomena Dan Martabat Cinta
C. Pandangan Islam Terhadap Cinta Lelaki Dan Wanita

2. BICARA DENGAN ALLAH
A. Bentuk-Bentuk Hubungan Dengan Allah
B. Bicara Cinta Menjelang Kematian

3. MUNAJAT KEPADA ALLAH MELALUI SOLAT
A. Terzahirnya Perintah Solat
B. Solat Sebagai Penghubung
C. Hakikat Solat

4. CINTA YANG SUCI
A. Cinta Yang Berkualiti
B. Menghilangkan Halangan Yang Dapat Mengganggu Kekhusyukkan Solat
C. Cara Meningkatkan Kualiti Cinta Dan Khusyuk
D. Kekhuyukkan Yang Hilang

5. MENYATAKAN CINTA KEPADA ALLAH MELALUI KHUSYUK DALAM SOLAT
A. Perbezaan Niat Dan Ilmu Tentang Solat
B. Peringkat-Peringkat Solat

6. MERAIH CINTA ALLAH
A. Mengenal Allah Melalui Uluhiyyahnya
B. Mengenal Allah Melalui Rububiyyahnya
C. Mengenal Allah Melalui Asma' Was Sifat
D. Adab Dan Akhlak Mengenal Allah
E. Kaedah Menganal Dan Mencintai Allah

7. BICARA DENGAN ALLAH DI KEHENINGAN MALAM
A. Bicara Dengan Allah Melalui Qiamullail
B. Solat Lail Dengan Berjemaah
C. Membaca Ayat Dengan Keras Pada Qiamullail
D. Adab Qiamullail
E. Jumlah Dan Panjang Ayat Yang Dibaca Pada Qiamullail
F. Tentang Qadha Qiamullail, Witir Dan Zikir Lainnya
G. Tidur Qailulah Setelah Qiamullail
H. Jumlah Rakaat Qiamullail
I. Hukum Menangis Dalam Solat Lail
J. Memegang Mushaf Dalam Solat
K. Witir Dalam Qiamullail

8. BICARA ROHANI TANPA SUARA
A. Bicara Yang Disaksikan Oleh Malaikat
B. Syaitan Menghalangi Qiamullail
C. Qiamullail Memberi Kejayaan
D. Panduan Untuk Bangun Malam

9. TAHAJJUD MENDATANGKAN RASA TAKUT KEPADA ALLAH
A. Tanda-Tanda Takut Kepada Allah
B. Pemberani Kerana Tunaikan Tahajjud

10. NIKMATNYA MENGADU KEPADA ALLAH
A. Dunia Tempat Bercucuk Tanam
B. Memenuhi Waktu Malam Dengan Munajat, Mengadu Dan Dialog Dengan Allah
C. Menghindari Kerugian Di Dunia Dan Akhirat
D. Mensyukuri Nikmat Allah
E. Kembalilah Kepada Allah

11. MERESAPI KEBESARAN ALLAH DI DALAM DIRI
A. Merasakan Kebesaran Dan Keagungan Allah Di Dalam Diri
B. Menyukakan Hati Rasulullah
C. Merasakan Kebesaran Akhirat
D. Jalan Ke Syurga
E. Antara 'Rajak' (Harapan) Dan 'Khauf' (Kebimbangan)
F. Antara 'Basyir' (Berita Gembira) Dan 'Nazir' (Berita Amaran)
G. Merasakan Dosa Ibarat Lalat Dan Gunung
H. Tertawa Di Dunia Menangis Di Akhirat

12. BICARA SUCI DAN INDAH
A. Bicara Dan Kunci-Kunci Untuk Mengenali Diri
B. Bicara Tentang Kehebatan Ciptaan Allah
C. Bicara Tentang Keindahan Dan Keburukan Dunia
D. Bicara Tentang Akhirat
E. Periksa Diri Dan Zikir Kepada Allah
F. Cinta Yang Menggoncang Nafsu

13. RAGAM BISIKAN DALAM SUARA HATI
1. Tidak Ada Lidah Dan Hati
2. Ada Lidah Tapi Tidak Ada Hati
3. Ada Hati Tapi Tidak Ada Lidah
4. Melihat Alam Ghaib

Harga = RM14.90
Mukasurat = 196
Penulis = Dr. Abdullah Aidh Al-Qarni
Penerbit = Penerbitan Seribu Dinar Sdn Bhd

Friday, December 4, 2009

Betulkan Solat Anda

Melalui Solat, akal, jiwa dan fizikal manusia didisiplinkan. Justeru itu seluruh persoalan hidup muslim bertunjang kepada ibadah.

Solat adalah kunci kekuatan rohani manusia sebagai hamba untuk terus berhubung dengan Allah S.W.T. Tuhannya. Tempat mereka tunduk mengadu segala kelemahannya untuk bangun semula dengan kekuatan Ilahi.

Jiwa dan teguh dan tenang, justeru tenangnya jiwa manusia, akan teraturlah segala tindakan dan bertambah harmonilah masyarakat.

- Penerbit

KANDUNGAN

SOLAT
- Salsilah (Sanad) Kitab Ini Sampai Kepada Kita
- Bagaimana Cara Sembahyang Yang Betul Itu?
- Kewajipan Ulama, Imam Dan Khatib
- Solat Tiang Agama
- Kewajipan Para Imam
- Yang Berhak Jadi Imam
- Dua Kali Berdiam Dan Cara Sujud
- Rumah Dan Masjid
- Agama Islam Dan Kamu
- Masjidil Haram
- Kelalaian Ulama
- Pentingnya Solat Berjemaah
- Mendahului Imam Kerana Lupa
- Berhati-Hati Mengerjakan Solat
- Penutup

IKHTISAR LENGKAP TENTANG SEMBAHYANG
1. Seluruh Alam Dan Isinnya Bersujud (Solat) Terhadap Allah, Pencipta

2. Bagaimana Kita Beribadat Dan Menyembah-Nya
- Doa Istikharah
- Solat Istisqa, Solat Lai, Qunut Nawazil Dan Lain-Lain
- Tempat Solat
- Waktu Solat
- Lafaz Adzan Dan Iqamah
- Untuk Bersolat
- Tayammum
- Yang Membatalkan Wudhuk
- Tentang Kebersihan

3. Cara Solat Rasulullah S.A.W.
- Tujuh Tempat Berdoa Dalam Solat
- Beberapa Keterangan
- Kaifiat, Cara Solat Yang Minimum
- Cara Mengerjakan Solat
- Solat Jemaah
- Hukum Solat Jemaah
- Beberapa Pendapat
- Mutabaatul Imam (Mengiringinya)
- Solat Jumaat
- Beberapa Masalah Berkenaan Jumaat
- Solat Hari Raya Fitri Dan Adha
- Solat Jenazah
- Solat Nawafil (Solat-Solat Sunnah)
- Hukum Meninggalkan Solat
- Menyempurnakan Solat

Harga = RM12.00
Mukasurat = 129
Karangan = Imam Ahmad Ibnu Hambal
Penterjemah = Umar Hubeis & Bey Ariffin
Penerbit = Thinker's Libbrary Sdn. Bhd.

Pengantar Syariah Dan Teori Fiqh

Buku yang dihasilkan oleh penulis yang tidak asing lagi ini cuba mendedahkan kepada masyarakat tentang Syariat Islam dan Fiqh serta hubungan antara keduanya dari sudut teori dan praktikal. Sehubungan dengan itu penulis mengupas mengenai Teori Hak, Pemikiran, Harta serta Akad secara terperinci. Apa yang menariknya, semua perbahasan tersebut dibentangkan berdasarkan dalil-dalil muktabar sekali gus dikemukakan hujah yang digunakan oleh ulama mujtahid pelbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i serta Hambali.

Apa yang jelasnya, buku Pengantar Syariah Dan Teori Fiqh ini merupakan salah satu buku rujukan Syariah yang bertaraf ilmiah. Ia amat sesuai untuk dijadikan sebagai panduan, rujukan serta landasan untuk mendalami bidang tersebut. Selain daripada itu, berasaskan susunan yang teratur berasaskan bahagian khusus, gaya bahasa yang mudah difahami juga sumber yang diperolehi daripada kajian yang bermutu, ia amat sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat dan peringkat pengajian, sama ada tempatan atau luar negara.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN A: SYARIAH DAN FIQH
- Pendahuluan
- Ketinggian Islam
- Syariah Dan Fiqh
- Perbezaan Fiqh Dan Syariah
- Tujuan Syariah Islam
- Keperluan Kepada Syariah
- Ciri-Ciri Keistimewaan Syariah

BAHAGIAN B: KEDUDUKAN SYARIAH ISLAM
- Pendahuluan
- Syariah Umat Terdahulu
- Agama-Agama Samawi
- Kedudukan Syariah Islam
- Syariah Dan Undang-Undang Ciptaan
- Perbezaan Syariah Dan Undang-Undang
- Matlamat Umum Syariah
- Bahagian Matlamat Umum Syariah
- Jenis-Jenis Hukum
- Jenis-Jenis Hukum Syariah

BAHAGIAN C: TEORI HAK
- Pengertian Hak
- Rukun Hak
- Pembahagian Hak Manusia
- Hukum Sesuatu Hak
- Dalil Haram Salah Guna Hak
- Sebab Haram Salah Guna Hak
- Kesan Atau Hukum Salah Guna
- Pemindahan Dan Berakhir Hak

BAHAGIAN D: HARTA
- Pengertian Harta
- Kedudukan Harta Dalam Islam
- Kategori Harta

BAHAGIAN E: TEORI PEMILIKAN
- Pengertian Pemilikan
- Hak Memiliki Harta
- Kategori Harta Sudut Dimiliki
- Kategori Pemilikan
- Keistimmewaan Pemilikan Penuh
- Berakhir Pemilikan Penuh
- Sebab Pemilikan Manfaat
- Keistimewaan Hak Manfaat
- Berakhir Hak Milik Manfaat
- Jenis Hak Al-Irtifaq
- Perbezaan Hak Al-Irtifaq Dengan Hak Manfaat

BAHAGIAN F: TEORI AKAD
- Pengertian Akad
- Kemahuan Dalam Akad
- Kehendak Satu Pihak Dalam Akad
- Rukun Akad
- Kelayakan
- Bahagian Ahliah
- Halangan Ahliah
- Kuasa Mengurus
- Bahagian Kuasa Mengurus
- Bahagian Kuasa Terhadap Orang Lain
- Kuasa Terhadap Diri Dan Harta Serentak
- Perwakilan
- Rukun Perwakilan
- Jenis Perwakilan
- Syarat Perwakilan
- Berbilang Wakil
- Berakhirnya Perwakilan
- Bertindak Bagi Pihak
- Hukum Akad Al-Fuduli
- Hukum Akad Dan Bahagiannya
- Kecacatan Proses Akad

Harga = RM19.50
Mukasurat = 331
Penulis = Abd. Latif Muda
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Al-Jawahir Al-Sufiyyah - Huraian Kitab Karangan Al-Fakir Billah Tuan Guru Haji Husin Nasir Al-Banjari (Tuan Husin Kedah)

Buku ini dihasilkan oleh seorang ulama yang alim lagi arif dalam bidang pengajian Islam iaitu Dato' Sheikh Zakaria Bin Haji Ahmad Wan Besaar yang telah membuat huraian dan kupasan lebih lanjut bagi memudahkan kefahaman kepada ahli masyarakat masa kini berkaitan dengan sebuah kitab yang ditulis oleh al-fakir billah Tuan Guru Haji Husin Nasir Al-Banjari, yang lebih dikenali dengan panggilan Tuan Husin Kedah. Perbincangan buku ini ditumpukan kepada tajuk-tajuk asas dalam bidang ilmu tasawuf bagi memberi gambaran awal maksud ilmu tersebut. Pendedahan sebegini dapat membantu masyarakat awam dalam memahami secara baik dan tersusun persoalan berkatan ilmu tasawuf. Perbincangan ilmu tasawuf diberi penumpuan dalam beberapa tajuk asas dengan dilengkapi empat fasal. Antara tajuk-tajuk penting ialah dasar ilmu tasawuf, nas-nas asas ilmu tasawuf, mushahadah, sifat ahli tasawuf, faktor penghalang ahli tasawuf untuk beribadat kepada Allah SWT dan hal ehwal berkaitan dengan maqam, adab bersuluk dan cara bersuluk. Justeru, buku kecil ini sangat sesuai untuk ditatapi dan dibaca oleh sesiapa sahaja yang berminat dengan ilmu tasawuf.

- Penerbit

KANDUNGAN

DASAAR ILMU TASAWUF
1. Pengertian Ilmu Tasawuf
2. Tajuk Perbahasan
3. Faedah
4. Kelebihan
5. Kedudukan Ilmu Tasawuf Dengan Ilmu-Ilmu Lain
6. Asal Ilmu Tasawuf
7. Nama-Nama Lain Ilmu Tasawuf
8. Sumber Rujukan Ilmu Tasawuf
9. Hukum Mempelajari Ilmu Tasawuf
10. Persoalan Ilmu Tasawuf

ALASAN MENGAPA ILMU TASAWUF DINAMAKAN DENGAN NAMA-NAMA LAIN

SEJARAH RINGKAS ILMU TASAWUF

FASAL PERTAMA: NAS-NAS ASAS ILMU TASAWUF

FASAL KEDUA: PADA MENYATAKAN MUSHAHADAH AHLI TASAWUF MELALUI HATI TERHADAP KEWUJUDAN HAQQ ALLAH TA'ALA
- Maksud Mushahadah Dari Sudut Bahasa Dan Istilah

FASAL KETIGA: KEPENTINGAN ILMU TASAWUF

SIFAT AHLI TASAWUF
- Sifat-Sifat Keji (Sifat-Sifat Madhmumah)
1. Banyak Makan Dan Minum
2. Banyak Bercakap
3. Kasih Kepada Harta Benda
4. Kasih Kepada Pangkat Kebesaran
5. Kasih Menjadi Ketua
6. Kasih Kepada Pujian
7. Kasih Kepada Dunia
8. Marah
9. Dengki / Hasad Dengki
10. Sombong
11. Memperlihatkan Amalan Kepada Orang Lain
12. Merasakan Diri Lebih Baik
13. Memperdengarkan / Menceritakan Amalan Kepada Orang Lain

- Sifat-Sifat Terpuji (Sifat-Sifat Mahmudah)
1. Taubat
2. Takutkan Allah Ta'ala
3. Zuhud
4. Sabar
5. Syukur
6. Ikhlas
7. Tawakal
8. Mahabbah
9. Reda
10. Mengingati Mati
11. Berharap

FASAL KEEMPAT: FAKTOR PENGHALANG SALIKIN DALAM PERJALANAN MENUJU KEPADA ALLAH TA'ALA
- Perbezaan Antara 'Awa'iq, 'Awarid Dan Qawadih
- Bawa'ith Para Salik Dalam Melakukan Ketaatan Kepada Allah Ta'ala

KHATIMAH (KATA AKHIR) PERHATIAN
1. Maqam Taubat
2. Maqam Warak
3. Maqam Zuhud
4. Maqam Sabar
5. Maqam Faqr
6. Maqam Syukur
7. Maqam Khawf
8. Maqam Raja'
9. Maqam Tawakal
10. Maqam Reda

- Adab-Adab Bersuluk
- Cara-Cara Bersuluk

PERHATIAN

RUJUKAN

DOA AL-MARHUM TUAN HUSIN KEDAH

Harga = RM12.50
Mukasurat = 116
Oleh = Dato' Sheikh Zakaria Bin Haji Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman
Disunting Oleh = Prof. Madya Dr. Abdul Basir Bin Haji Mohamad, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM
Penerbit = Mahzum Book Services

Thursday, December 3, 2009

Jom Tanya Ustaz - Menjawab 200 Kemusykilan Adik-Adik

Perkara biasa bila ada ibu bapa yang berdepan kebuntuan menjawab kemusykilan agama atau masalah fardu ain yang ditanyakan oleh anak-anak. Selain daripada guru atau ustaz di sekolah, ibu dan bapa adalah pilihan utama anak-anak untuk menanyakan masalah yang mereka hadapi. Mereka mahu tahu dan mereka perlu tahu.

Selain bertanya, barangkali mereka boleh membaca. Tetapi memandangkan sukarnya mendapatkan bahan bacaan yang khusus menjawab masalah fardu di kalangan anak-anak, alternatif kedua itu (membaca) tidak dapat dipraktikkan.

Dengan izin Allah SWT, kini kami tampilkan kepada anda sebuah bahan bacaan yang membicarakan khusus mengenai kemusykilan agama di kalangan anak-anak. Buku Jom Tanya Ustaz ini pasti dapat membantu mengungkai kebuntuan - anak-anak yang bertanya dan ibu bapa yang ditanya.

Buku ini menghimpunkan 200 kemusykilan yang biasa dihadapi oleh anak-anak berkaitan masalah fikah, akhlak dan motivasi...

- Penerbit

KANDUNGAN

- Wuduk
- Solat
- Puasa
- Membaca Al-Quran
- Akhlak
- Aurat
- Umum

Harga = RM12.00 (Sem) RM14.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 117
Penulis = Dr. Nik Yusri Musa
Penerbit = Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

* Jom! Tanya Ustaz 2

Sejarah Khalifah Rasulullah

Bagaimana pergolakan yang berlaku dalam masyarakat Islam menimbulkan kekeliruan dan fitnah dalam pemilihan pemimpin? Siapakah yang bertanggungjawab memilih pemimpin? Siapa pula yang digelar 'Khalifah Rasyidin'? Adakah pemilihan pemimpin mengikut citarasa masyarakat ataupun dinilai berdasarkan sistem Islam yang unggul?

Kepemimpinan dilihat sebagai perkara yang penting dalam Islam. Ia adalah salah satu aspek yang perlu dititikberatkan oleh masyarakaat Islam. Ini kerana pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab membawa hala tuju Islam dan kemajuan serta perkembangannya. Jatuh bangun Islam terletak pada pemimpin. Sorotan sejarah Islam memperlihatkan ketokohan kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai pengganti Baginda dalam mengembangkan ajaran Islam hingga ke hari ini.

Melalui buku ini, kita dapat mengenal pasti sorotan dan kronologi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selepas Rasulullah meninggal dunia. Selain itu, buku ini juga dapat membuka mata masyarakat bagi memahami kedudukan kepemimpinan dalam Islam dan sejarah tercetusnya isu kepemimpinan dalam Islam.

Prof. Dr. Amin Qudah adalah pensyarah di Universiti Yarmouk, Jordon. Pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Dekan Fakulti Syariah.

- Penerbit

KANDUNGAN

Khalifah Pertama: Abu Bakar Al-Siddiq
- Keislaman Abu Bakar
- Sifat-Sifat Abu Bakar
- Kedudukan Abu Bakar Dalam Masyarakat
- Keimanan Abu Bakar
- Pengorbanan Abu Bakar
- Petunjuk Rasulullah Tentang Keutamaan Abu Bakar
- Abu Bakar Pengganti Rasulullah
- Abu Bakar Menyampaikan Penjelasan Kepimpinan
- Pengkhususan Harta Bagi Pemimpin
- Sumbangan Abu Bakar
- Mengumpul Al-Quran
- Akhir Hayat Abu Bakar

Khalifah Kedua: Umar Bin Khattab
- Keislaman Umar
- Sifat-Sifat Umar
- Kedudukan Umar Di Sisi Kaumnya
- Keimanan Umar
- Ketegasan Umar Dalam Kebenaran
- Sikap Umar
- Umar Menerima Kepimpinan
- Khutbah Umar
- Sumbangan Umar
- Meneruskan Perluasan Pemerintahan Islam
- Asas Peraturan Pemerintahan
- Akhir Hayat Umar

Khalifah Ketiga: Usman Bin Affan
- Keislaman Usman
- Sifat-Sifat Usman
- Pengorbanan Usman
- Usman Menjadi Khalifah
- Kontroversi Dalam Pemilihan Khalifah
- Fitnah Ke Atas Usman
- Laporan Saif Bin Umar Berkenaan Fitnah Dan Pembunuhan Usman
- Sumbangan Usman
- Penaklukan Daerah-Daerah Islam
- Mengemas Kini Peraturan Pemerintahan

Khalifah Keempat: Ali Bin Abu Talib
- Keislaman Ali
- Keutamaan Ali
- Pengorbanan Ali
- Ali Menjadi Pemimpin
- Sikap Ali Terhadap Pembunuh Usman
- Fitnah Semasa Pemerintahan Ali
- Sumbangan Ali Pada Masyarakat
- Pemberontakan Ke Atas Ali
- Akhir Hayat Ali
- Tahun Penyatuan Dan Kesepakatan Orang Islam

Harga = RM18.00 (Sem) RM20.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 136
Pengarang = Prof. Dr. Amin Qudah
Penterjemah = Prof. Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff
Penerbit = PTS Islamika Sdn Bhd

Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah Madinah

Nota ini disusun oleh Ustaz Hj. Muhd Najib Bin Hj. Abdul Kadir, Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Al-Quran Dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Beliau adalah seorang yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam mengendalikan kursus haji bersiri di beberapa tempat di Tanah Air.

Dipercayai nota ini membantu jemaah haji memahami pelajaran bagi setiap tajuk yang disampaikan melalui kursus haji bersiri. Ia juga mudah dirujuk dan diadikan bahan untuk ulangkaji bagi meningkatkan kefahaman.

- Penerbit

KANDUNGAN


SIRI 1
- Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah

SIRI 2
- Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci

SIRI 3
- Pengenalan Kepada Ibadat Haji & Umrah

SIRI 4
- Ibadat Umrah

SIRI 5
- Ibadat Haji

SIRI 6
- Tawaf

SIRI 7
- Sa'ie & Bercukur / Bergunting

SIRI 8
- Wajib-Wajib Haji

SIRI 9
- Mabit Di Muzdalifah, Melontar Jamrah & Mabit Di Mina

SIRI 10
- Dam

SIRI 11
- Cara-Cara Mengerjakan Haji

SIRI 12
- Taharah Dan Solat

SIRI 13
- Permasalahan Wanita

SIRI 14
- Ziarah Madinah

SIRI 15
- Ceramah Kesihatan

SIRI 16
- Pengurusan Haji

SIRI 17
- Latihan Amali

Harga = RM20.00
Mukasurat = 272
Penyusun = Hj. Muhd Najib Hj. Abdul Kadir
Penerbit = Pena Gemilang Sdn Bhd

Wednesday, December 2, 2009

Solat Malam Menggamit Kedamaian

Buku ini membicarakan keutamaan-keutamaan berkaitan dengan Solat Malam, serta peranannya dalam menghidupkan hati, menguatakan jiwa, melapangkan dada, memberi ketenangan bagi roh serta melawan hawa nafsu dan membentengi dari musuh zahir dan batin, yang diambil dari contoh teladan serta praktikal daripada peribadi Rasulallah S.A.W. serta para sahabat dan para tabi'in.

Sebahagian orang soleh berkata: "Orang yang paling menyedihkan di dunia ini ialah mereka yang meninggalkan dunia tanpa sempat merasakan kebaikan yang ada di dalamnya." Lalu ada yang bertanya: "Apakah gerangan yang terbaik di dunia ini?" Kemudian dijawab: "Mengenal dan cinta kepada Allah, sentiasa mengingat-Nya dan mengagung-Nya melalui Solat Malam."

Salah seorang ulama taabi'in bercerita: "Saya telah bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita. Saya betanya kepadanya: 'Siapakah kamu?' Dia menjawab: 'Saya Bidadari Syurga.' Kemudian saya bertanya lagi kepadanya: 'Apakah kamu mahu berkahwin dengan saya?' Dia menjawab: 'Lamarlah aku dulu tuan.' Saya bertanya lagi: 'Apakah maskahwinmu?' Dia menjawab: 'Solat pada sepanjang malam.'"

Cucu Rasulullah S.A.W. iaitu Hasan Bin Ali berkata: "Jika anda tidak mampu melakukan solat pada waktu malam (Solat Malam) dan puasa (sunat) pada siang harinya, maka (menandakan) anda telah 'terhalang' dari rahmat Allah dan menandakan bahawa dosa anda akan melimpah-limpah."

- Penerbit

KANDUNGAN

1. Solat Sebagai Sumber Kekuatan Jiwa, Akal Dan Fizikal
2. Sesungguhnya Kita Akan Hidup Dalam Syurga Walaupun Sesaat
3. Dua Belas Rakaat Solat Sunat Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya
4. Solat Sunat Yang Sering Dilakukan Oleh Nabi S.A.W.
5. Boleh Menggandakan Dan Memperbanyakkan Niat Dalam Satu Solat Sunat
6. Allah Cinta Kepada Orang Yang Solat Ganjil
7. Balasan Pahala Ibadah Berdasarkan Kemampuan Dan Keikhlasan
8. Allah Menantimu Ketika Malam Sunyi Sepi Untuk Memberi Apa Yang Anda Pinta
9. Tanda Anda Akrab Dengan Maha Pencinta, Mohonlah Keizinan Dan Petunjuk-Nya
10. Tidakkah Anda Ingin Menjadi Jutawan Akhirat?
11. Betapa Indah Dan Bahagianya Bersama Yang Maha Menyayangi Anda
12. Buktikan Cinta Yang Menyintai Anda Dengan Merindui-Nya
13. Hakikat Cinta Dan Rindu Bagi Orang Yang Bercinta
14. Buktikan Cinta Dan Rindu Anda Dan Janganlah Disia-siakan
15. Ketika Malam Sunyi Sepilah Saat Paling Intim Untuk Bercinta
16. Roh Anda Dahagakan Kasih Sayang Dan Kerinduan Allah
17. Inilah Jalan Menuju Kemuliaan, Sentiasa Bersama Allah Pada Waktu Malam Hari
18. Sesungguhnya Solat Malam Mendatangkan Berkat
19. Wahai Hati, Hadaplah Tuhanmu Dan Tepatilah Tujuannya
20. Malam Menjadi Saksi Kecintaan Hati Anda Tulus Kepada Allah
21. Bandingkan Diri Anda Dengan Orang Yang Bangun Solat Malam
22. Kekasih Allah, Sedikit Tidurr, Lambungnya Jauh Dari Tilam Empuk
23. Hati Orang Merindui Sentiasa Menggetar Kerinduan Pada Malam Hari
24. Solat Malam Sunnah Nabi S.A.W. Dan Syiar Mukmin Bertakwa
25. Nabi S.A.W. Amat Ambil Berat Dengan Keluarganya Dalam Urusan Solat Malam
26. Orang Yang Asyik Meluahkan Cintanya Akan Melupakan Alam Sekelilingnya
27. Hati Orang Sedang Bercinta Dan Merindu Kekasihnya Amat Peka Dan Perasa Sekali
28. Kehidupan Lebih Damai Dan Berkat Bersama Kekasih Allah
29. Sudahkah Anda Sediakan Mas Kahwin Untuk Kahwini Bidadari Syurga?
30. Alangkah Lazatnya Ketika Bersama-sama Kekasih Dan Sedih Berpisah Dengan-Nya
31. Wajah Anda Bersinar Bila Dipancar Sinar Kasih Sayang Sejati
32. Orang Yang Sedang Bercinta Perasaannya Amat Halus
33. Munajat Dan Doa Orang Yang Asyik Merindui Kekasihnya
34. Indahnya Munajat Dan Doa Nabi S.A.W. Ketika Merindui Allah
35. Beberapa Pendorong Pencetus Cinta Dan Hubungan Intim Dengan Kekasih Anda
36. Waktu Dan Cara Menyatakan Cinta Dan Rindu Kepada Yang Dicintai

Harga = RM15.00
Mukasurat = 217
Penulis = Syeikh Amru Khalid & Syeikh Sulaiman Bin Nasih Al-Ulwan
Penterjemah = Syeik Abu Muhammad Tolha Al-Khairi
Penerbit = Penerbit Al-Bayan

Anak Kunci Syurga

Ini adalah sebuah kitab kecil yang membahaskan secara ringkas mengenai 'Aqa'id Al-Iman dan hukum-hukum yang bersangkut-paut dengan Feqah seperti bersuci, sembahyang, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Kitab ini turut membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela dan dipuji pada akhir pembahasannya.

- Penerbit

KANDUNGAN

- 'Aqa'id Al-Iman
- Hukum-Hukum Yang Bersangkut-Paut Dengan Sembahyang
- Bab Haid
- Sembahyang
- Sujud Sahwi, Tilawah Dan Syukur
- Sembahyang Sunat
- Sembahyang Jama'ah
- Sembahyang Juma'at
- Sembahyang Dua Hari Raya
- Sembahyang Mayat
- Puasa
- Iktikaf
- Zakat Fitrah
- Penutup: Meminta Kami Akan Allah Ta'ala Akan Kebaikannya

Harga = RM11.00
Mukasurat = 193
Penulis = Asy-Syeikh 'Abdul Qadir Bin 'Abdul Muthalib Al-Indunisi Al-Mandili
Pengalihan Tulis Jawi Ke Rumi = Noraiine Abu
Penerbit = Al-Hidayah Publications

Bahagi Biar Adil - Mempelajari Konsep Ilmu Faraid Dan Kaedah Dalam Pembahagian Pusaka

Ilmu Faraid merupakan kunci untuk kita mengurus, membahagi dan merancang harta pusaka.

Sesungguhnya terlalu ramai umat Islam hari ini mengabaikan Ilmu Faraid. Ramai yang menganggap ianya remeh. Yang kemudian bila berlaku kematian, akhirnya membahagi harta mengikut:
- Suka hati,
- Siapa besar dia dapat banyak
- Siapa cepat dia dapat
- Siapa yang paling akhir duduk ngan arwah ayah berhak dapat
- Dan seumpamanya

Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna, kerana Islam telah mengajar kita:
- Cara untuk mencari serta mengumpul harta semasa hidup di dunia
- Cara bagaimana untuk menggunakan harta yang ada untuk keperluan hidup di dunia (nafkah keluarga, zakat, sedekah dan lain-lain)
- Dan cara untuk mempusakakan harta kepada waris-waris selepas kita meninggal dunia iaitu melalui ilmu pewarisan (Ilmu Faraid)

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB PERTAMA: TAHU FARAID TAHU BANYAK ILMU
- Ilmu Faraid Sebahagian Dari Ilmu Yang Banyak
- Ilmu Syarak
- Ilmu Nasab
- Ilmu Hisab
- Persoalan Zakat, Wakaf, Sedekah, Wasiat, Harta Sepencarian, Hibah, Hadiah Dan Seumpamanya

BAB KEDUA: FARAID ILMU YANG DILUPAKAN
- Ilmu Faraid Adalah Ilmu Yang Dilupakan
- Ilmu Faraid Adalah Ilmu Yang Mula-Mula Dicabut Dari Umatku

BAB KETIGA: AKIBAT MENGABAIKAN ILMU FARAID
- Berlaku 1001 Fitnah Harta
- Fitnah Harta (Bukti Fakta) - Longgokan Kes Pusaka Yang Belum Selesai / Tuntut Selepas 100 Tahun / Perebutan Pusaka / Penama KWSP / Tanah Di Kg. Baru Kuala Lumpur
- Fitnah Harta (Bukti Pengalaman) - Pusaka Datuk / Ditipu Anak Saudara / Dimarahi Anak Tiri / Abang Sulong Keras Kepala / Tak Berhak Tuntut Pusaka
- Harta Yang Tidak Bersih, Menyumbang Kepada Kehancuran Masyarakat

BAB KEEMPAT: APA ITU ILMU FARAID
- Pengertian Faraid
- Sumber Hukum Faraid (Al-Quran / Hadis / Ijmak & Ijtihad)
- Hukum Memperlajari Ilmu Faraid
- Cara Mempusakakan Harta Sebelum Islam
- Sebab Turunnya Ayat Faraid
- Syarat Mendapat Pusaka
- Sebab Menerima Pusaka
- Rukun Pewarisan
- Waris-Waris Yang Berhak (Lelaki & Perempuan)
- Waris Paling Kuat
- Menerima Pusaka Secara Fardhu
- Bahagian Ahli Fardhu
- Menerima Pusaka Secara Asobah
- Waris Lelaki Yang Mendapat Pusaka Secara Asobah
- Jeni-Jenis Asobah
- Contoh Pengiraan Ringkas

Harga = RM18.00 (Sem) RM21.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 105
Penulis = Md Ghazali Ibrahim
Penerbit = Must Read Sdn Bhd

Supaya Gelisah Bernilai Ibadah - Sebuah Pesan Bagi Mereka Yang Dilanda Kegundahan Dan Rasa Gelisah

Sedih dan berbenih boleh membuat fikiran kacau dan jiwa celaru. Maka perlu ada cara yang cepat untuk menakluki kesedihan itu. Jangan sampai ia berlarutan dan kelamaan dalam kubangan lumpur kesedihan. Atau malah akan terhanyut dibawa arus kesedihan itu.

Ini saatnya bangkit dari peluh yang membuatnya runtuh. Berdiri di atas kaki sendiri, tegap menghadapi masalah yang membelit hati. Mengucap bismillah sebagai awal dari usaha untuk menghindar rasa sedih yang perih.

Buku ini sebagai inisiatif untuk membantu anda mengatasi kesedihan. Ada beberapa point penting yang patut anda baca:
- Bagaimana mengubah kesedihan menjadi ibadah?
- Bagaimana menghadapi kritikan pedas orang lain?
- Dan kaedah Islam untuk mengubati gelisah.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Apa Itu Kesedihan Dan Bagaimana Ia Boleh Mempengaruhi Anda
- Sedih Adalah Sesuatu Yang Sederhana Dan Bersifat Sementara
- Ketidakmampuan Dalam Menguasai Suasana
- Sebahagian Kesedihan Dapat Menghidupkan Anda Dan Sebahagian Lain Dapat Mematikan Anda
- Sedih
- Bagaimana Merubah Kesedihan Menjadi Ibadah
- Wahai Orang-Orang Yang Bersabar... Wahai Orang-Orang Yang Bersabar
- Jangan Bersedih: Sebuah Inspirasi Daripada Syeikh Aidh Al-Qarny
- Fikirkanlah Dan Bersyukurlah
- Segala Sesuatu Yang Telah Berlalu Tidak Akan Kembali
- Harimu! Harimu!
- Biarkanlah Masa Depan Hingga Ia Datang Sendiri
- Bagaimana Menghadapi Kritikan Pedas
- Jangan Menunggu Ucapan Terima Kasih Daripada Orang Lain
- Betapa Besarnya Pahala Yang Ia Dapatkan
- Berbuat Baiklah Pada Orang Lain Hati Anda Akan Menjadi Lapang
- Qada Dan Qadar
- Berbuatlah Dari Lemon Minuman Yang Enak
- "Atau Siapakah Yang Memperkenankan (Doa) Orang Yang Dalam Kesulitan Apabila Dia Berdoa Pada-Nya"
- Ganti Daripada Allah S.W.T
- Iman Adalah Kehidupan
- Ambillah Madunya Dan Jangan Rosakkan Sarangnya
- Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Menjadi Tenteram
- "Atau Mereka Dengki Kepada Manusia Lantaran Kurnia Yang Allah Telah Berikan"
- Terimalah Hidup Apa Adanya
- Menghibur Orang Yang Ditimpa Musibah
- Solat!! Solat!!
- "Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami Dan Allah Adalah Sebaik-Baik Pelindung"
- Katakanlah: "Berjalanlah Di Muka Bumi"
- "Maka Kesabaran Yang Baik Itulah (Kesabaranku)"
- Renungan
- Nasihat Terakhir Untuk Anda
- Kesedihan Membunuh Anda Secara Perlahan-lahan
- Cara Islam Dalam Mengubati Tekanan

Harga = RM15.00 (Sem) RM18.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 177
Penulis = Dr. Ibrahim Fiqhy
Penerbit = Kemilau Publika Sdn Bhd

Pembangunan Di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna

Pembangunan Di Malaysia karya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud ini menghidangkan perbincangan menarik tentang realiti dan fahaman sebenar pembangunan insan dan negara. Dengan mengemukakan hujah-hujah yang asli dan mendalam tentang pelbagai persoalan dasar berkaitan makna pembangunan sebenar di Malaysia, beliau mengutarakan pelbagai isu penting dan menarik. Ini merangkumi antaranya istilah sebenar yang lebih tepat bagi mentafsir faham dan makna pembangunan dari perspektif Islam; kelemahan Petunjuk Pembangunan Insan anjuran Bangsa-Bangsa Bersatu; dasar agama dan akhlak dalam Rancangan Pembangunan Malaysia; makna kebahagiaan dan penyempurnaan diri insan; isu jenayah kolar putih; hujah sejarah dan akhlak mengenai hak-hak Bumiputera khasnya orang Melayu isu perpaduan dan kestabilan negara; dan faham model pembangunan sebenar menurut perspektif Islam. Dengan pendekatan perbandingan antara agama dan tamadun utama di Malaysia, serta persembahan yang kritis dan adil, penulis mengupas isu-isu berkaitan pembangunan insan dan negara secara menyeluruh dan terarah. Ia sesuai dijadikan panduan setiap anggota masyarakat sama ada yang terlibat secara langsung dengan penggubalan dan pelaksanaan rancangan pembangunan di Malaysia mahupun pembaca umum yang inginkan kefahaman yang menyeluruh tentang hakikat pembangunan insan dan negara dalam Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Prakata
- Persoalan Asasi
- Pengislahan Sebagai Pembangunan Sebenar
- Indeks Pembangunan Insan (IPI)
- Kesedaran Kebendaan Dan Pengislahan Sifar
- Pengislahan Dan Kebahagiaan
- Dasar Pembangunan Negara
- Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan Dan Penyempurnaan Atau Pengihsanan Diri
- Ilmi Dan Pendidikan
- Kepentingan Pendidikan Tinggi
- Keadilan Dan Zuhurnya
- Keadilan Dan Kestabilan Negara
- Hak-Hak Istimewa Bumiputera
- Keadilan Dalam Pendidikan
- Sukan Dan Hiburan
- Perpaduan Dan Keutuhan Negara
- Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Harga = RM20.00
Mukasurat = 175
Penulis = Wan Mohd Nor Wan Daud
Penerbit = Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...