Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Thursday, December 3, 2009

Sejarah Khalifah Rasulullah

Bagaimana pergolakan yang berlaku dalam masyarakat Islam menimbulkan kekeliruan dan fitnah dalam pemilihan pemimpin? Siapakah yang bertanggungjawab memilih pemimpin? Siapa pula yang digelar 'Khalifah Rasyidin'? Adakah pemilihan pemimpin mengikut citarasa masyarakat ataupun dinilai berdasarkan sistem Islam yang unggul?

Kepemimpinan dilihat sebagai perkara yang penting dalam Islam. Ia adalah salah satu aspek yang perlu dititikberatkan oleh masyarakaat Islam. Ini kerana pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab membawa hala tuju Islam dan kemajuan serta perkembangannya. Jatuh bangun Islam terletak pada pemimpin. Sorotan sejarah Islam memperlihatkan ketokohan kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai pengganti Baginda dalam mengembangkan ajaran Islam hingga ke hari ini.

Melalui buku ini, kita dapat mengenal pasti sorotan dan kronologi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selepas Rasulullah meninggal dunia. Selain itu, buku ini juga dapat membuka mata masyarakat bagi memahami kedudukan kepemimpinan dalam Islam dan sejarah tercetusnya isu kepemimpinan dalam Islam.

Prof. Dr. Amin Qudah adalah pensyarah di Universiti Yarmouk, Jordon. Pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Dekan Fakulti Syariah.

- Penerbit

KANDUNGAN

Khalifah Pertama: Abu Bakar Al-Siddiq
- Keislaman Abu Bakar
- Sifat-Sifat Abu Bakar
- Kedudukan Abu Bakar Dalam Masyarakat
- Keimanan Abu Bakar
- Pengorbanan Abu Bakar
- Petunjuk Rasulullah Tentang Keutamaan Abu Bakar
- Abu Bakar Pengganti Rasulullah
- Abu Bakar Menyampaikan Penjelasan Kepimpinan
- Pengkhususan Harta Bagi Pemimpin
- Sumbangan Abu Bakar
- Mengumpul Al-Quran
- Akhir Hayat Abu Bakar

Khalifah Kedua: Umar Bin Khattab
- Keislaman Umar
- Sifat-Sifat Umar
- Kedudukan Umar Di Sisi Kaumnya
- Keimanan Umar
- Ketegasan Umar Dalam Kebenaran
- Sikap Umar
- Umar Menerima Kepimpinan
- Khutbah Umar
- Sumbangan Umar
- Meneruskan Perluasan Pemerintahan Islam
- Asas Peraturan Pemerintahan
- Akhir Hayat Umar

Khalifah Ketiga: Usman Bin Affan
- Keislaman Usman
- Sifat-Sifat Usman
- Pengorbanan Usman
- Usman Menjadi Khalifah
- Kontroversi Dalam Pemilihan Khalifah
- Fitnah Ke Atas Usman
- Laporan Saif Bin Umar Berkenaan Fitnah Dan Pembunuhan Usman
- Sumbangan Usman
- Penaklukan Daerah-Daerah Islam
- Mengemas Kini Peraturan Pemerintahan

Khalifah Keempat: Ali Bin Abu Talib
- Keislaman Ali
- Keutamaan Ali
- Pengorbanan Ali
- Ali Menjadi Pemimpin
- Sikap Ali Terhadap Pembunuh Usman
- Fitnah Semasa Pemerintahan Ali
- Sumbangan Ali Pada Masyarakat
- Pemberontakan Ke Atas Ali
- Akhir Hayat Ali
- Tahun Penyatuan Dan Kesepakatan Orang Islam

Harga = RM18.00 (Sem) RM20.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 136
Pengarang = Prof. Dr. Amin Qudah
Penterjemah = Prof. Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff
Penerbit = PTS Islamika Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...