Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Friday, December 4, 2009

Pengantar Syariah Dan Teori Fiqh

Buku yang dihasilkan oleh penulis yang tidak asing lagi ini cuba mendedahkan kepada masyarakat tentang Syariat Islam dan Fiqh serta hubungan antara keduanya dari sudut teori dan praktikal. Sehubungan dengan itu penulis mengupas mengenai Teori Hak, Pemikiran, Harta serta Akad secara terperinci. Apa yang menariknya, semua perbahasan tersebut dibentangkan berdasarkan dalil-dalil muktabar sekali gus dikemukakan hujah yang digunakan oleh ulama mujtahid pelbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i serta Hambali.

Apa yang jelasnya, buku Pengantar Syariah Dan Teori Fiqh ini merupakan salah satu buku rujukan Syariah yang bertaraf ilmiah. Ia amat sesuai untuk dijadikan sebagai panduan, rujukan serta landasan untuk mendalami bidang tersebut. Selain daripada itu, berasaskan susunan yang teratur berasaskan bahagian khusus, gaya bahasa yang mudah difahami juga sumber yang diperolehi daripada kajian yang bermutu, ia amat sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat dan peringkat pengajian, sama ada tempatan atau luar negara.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN A: SYARIAH DAN FIQH
- Pendahuluan
- Ketinggian Islam
- Syariah Dan Fiqh
- Perbezaan Fiqh Dan Syariah
- Tujuan Syariah Islam
- Keperluan Kepada Syariah
- Ciri-Ciri Keistimewaan Syariah

BAHAGIAN B: KEDUDUKAN SYARIAH ISLAM
- Pendahuluan
- Syariah Umat Terdahulu
- Agama-Agama Samawi
- Kedudukan Syariah Islam
- Syariah Dan Undang-Undang Ciptaan
- Perbezaan Syariah Dan Undang-Undang
- Matlamat Umum Syariah
- Bahagian Matlamat Umum Syariah
- Jenis-Jenis Hukum
- Jenis-Jenis Hukum Syariah

BAHAGIAN C: TEORI HAK
- Pengertian Hak
- Rukun Hak
- Pembahagian Hak Manusia
- Hukum Sesuatu Hak
- Dalil Haram Salah Guna Hak
- Sebab Haram Salah Guna Hak
- Kesan Atau Hukum Salah Guna
- Pemindahan Dan Berakhir Hak

BAHAGIAN D: HARTA
- Pengertian Harta
- Kedudukan Harta Dalam Islam
- Kategori Harta

BAHAGIAN E: TEORI PEMILIKAN
- Pengertian Pemilikan
- Hak Memiliki Harta
- Kategori Harta Sudut Dimiliki
- Kategori Pemilikan
- Keistimmewaan Pemilikan Penuh
- Berakhir Pemilikan Penuh
- Sebab Pemilikan Manfaat
- Keistimewaan Hak Manfaat
- Berakhir Hak Milik Manfaat
- Jenis Hak Al-Irtifaq
- Perbezaan Hak Al-Irtifaq Dengan Hak Manfaat

BAHAGIAN F: TEORI AKAD
- Pengertian Akad
- Kemahuan Dalam Akad
- Kehendak Satu Pihak Dalam Akad
- Rukun Akad
- Kelayakan
- Bahagian Ahliah
- Halangan Ahliah
- Kuasa Mengurus
- Bahagian Kuasa Mengurus
- Bahagian Kuasa Terhadap Orang Lain
- Kuasa Terhadap Diri Dan Harta Serentak
- Perwakilan
- Rukun Perwakilan
- Jenis Perwakilan
- Syarat Perwakilan
- Berbilang Wakil
- Berakhirnya Perwakilan
- Bertindak Bagi Pihak
- Hukum Akad Al-Fuduli
- Hukum Akad Dan Bahagiannya
- Kecacatan Proses Akad

Harga = RM19.50
Mukasurat = 331
Penulis = Abd. Latif Muda
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...