Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Monday, December 28, 2009

Insurans Menurut Perspektif Islam

Buku INSURANS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM ini adalah jawapan ilmiah kepada persoalan hukum insurans berasaskan konsep tijari (perniagaan). Buku ini wajar dimiliki dan dibaca oleh seluruh umat Islam. Buku berbentuk kajian ini adalah naskhah pertama dari siri Silsilah Perbahasan Isu Fiqh Kontemporari.

Perbahasan seputar insurans adalah merupakan satu isu Fiqh Kontemporari yang sangat penting untuk diketahui. Selain menambah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalat, buku ini juga boleh dijadikan panduan asas dan rujuka kepada para pelajar dan siswazah di dalam pelbagai bidang khususnya ekonomi, kewangan, insurans dan pengajian Islam untuk mengetahui kedudukan insurans dalam Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA: PENGENALAN AKAD INSURANS
- Perbahasan Pertama: Pengenalan Akad Insurans
- Perbahasan Kedua: Pembahagian Jenis-Jenis Insurans
- Perbahasan Ketiga: Pembahagian Mengikut Tajuk
- Perbahasan Keempat: Tujuan Dan Matlamat Melanggan Insurans

BAHAGIAN KEDUA: POLEMIK INSURANS MENURUT SYARIAT ISLAM
- Perbahasan Pertama: Ulamak Dan Insurans
- Perbahasan Kedua: Perbincangan Insurans Yang Diharuskan
- Perbahasan Ketiga: Perbincangan Insurans Perniagaan
- Perbahasan Keempat: Munaqasyah Terhadap Dalil-Dalil Dan Perbincangan Hujah
- Perbahasan Kelima: Tarjih (Pendapat Yang Sesuai Dan Terpilih)

Harga = RM6.00
Mukusurat = 68
Penulis = Ahmad Tarmizi Ismail
Penerbit = Pustaka Darussalam

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...