Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Saturday, February 28, 2009

Telaga Budi - Himpunan Kata-Kata Hikmah Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat - Baru!!!

Dalam sesetengah keadaan kata-kata Tok Guru sudah menjadi ringkas. Ia padat seperlunya, justeru ia mengusung makna hikmah yang berlapis, kesan jalan ilmu berliku yang ditempuhinya. Ia sudah bernilai metafisika. Bagaikan madah dan kata-kata falsafah seperti yang pernah disebut Gothe, kata-kata yang bernilai sedemikian disebut begini: "The weeding out of all the unnecessary details and left us the GIST the essentials - the proverbs. They are the wisdom of the ages in the fewest words".

Kata-kata Tok Guru Nik Abdul Aziz kadang-kadang mencecah nilai-nilai klasik sezaman yang boleh diuji dan tahan uji. Kami tidak mahu mengatakan buku ini terbaik, tetapi kami boleh berani katakan yang ia lebih baik daripada mana-mana buku himpunan kata-kata orang besar-besar dunia.

Ini semata-mata kerana kata-kata beliau kukuh bersandar. Jika ia sehimpun kayu, duduknya terletak. Di sana ada Allah dan bahu Rasul-Nya yang sedia menanggung.

- Penerbit

Harga = RM18.00 (Sem) / RM21.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 217
Karya = Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat
Penyusun = Annual Bakri Haron
Penerbit = Anbakri Publika Sdn Bhd

65 Gambaran Kehidupan Sahabat - 2

KANDUNGAN

- Shuhaib Ar-Rumi
- Abu Ad-Darda'
- Zaid Bin Haritsah
- Usamah Bin Zaid
- Sa'id Bin Zaid
- 'Umar Bin Sa'ad (Ketika Kecil)
- 'Umar Bin Sa'ad (Ketika Dewasa)
- 'Abdur Rahman Bin 'Auf
- Ja'far Bin Abi Tholib
- Abu Sufyan Bin Al-Harits
- Sa'ad Bin Abi Waqqash
- Huzaifah Bin Al-Yaman
- 'Uqbah Bin 'Amir Al-Juhany
- Bilal Bin Rabah
- Habib Bin Zaid Al-Anshori
- Abu Tholhah Al-Anshori
- Wahsyi Bin Harb
- Hakim Bin Hazam
- 'Abbad Bin Bisyr
- Zaid Bin Tsabit Al-Anshori
- Rabi'ah Bin Ka'ab
- Zu Al-Bijadain

Harga = RM13.50
Mukasurat = 212 - 414
Penulis = Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

'Amal Jama'i - Pengertian Dan Tuntutannya

Bidang amal Islami di seluruh dunia memperlihatkan perkembangan yang pesat samada dari sudut perluasan daerah gerakannya, mahupun kejayaan-kejayaan yang dicapai. Kenyataan ini dapat dilihat oleh hampir keseluruhan negara-negara yang telah sedia wujud gerakan Islam, khususnya untuk tempoh dua dekad terakhir ini. Fenomena kesemarakan ini telah mengundang penyertaan bondongan baru dari berbagai kalangan ke dalam medan 'amal Islami dan akibatnya lahir kebimbangan bahawa Gerakan Islam akan menghadapi masalah-masalah dalaman baru yang berpunca dari perbezaan fikrah, pendekatan dan tasawwur gerakan itu sendiri.

Kebimbangan di atas tidak sekadar diluahkan oleh para pemimpin dan petugas 'amal Islami dalam majlis-majlis mereka, malah tulisan-tulisan yang memperkatakan hal-hal tersebut telah lahir dalam bentuk artikel-artikel dan buku-buku yang disebarkan. Fenomena ini jika dibiarkan berlanjutan bukan sahaja akan menjadi satu masalah dalaman baru gerakan Islam malah ia akan menjadi faktor berpotensi memecah-belah dan meruntuhkan gerakan dan sekaligus menjejaskan prestasi 'amal Islami secara keseluruhan.

KANDUNGAN

Bab Pertama: Peranan Muslim Haraki Dalam Masyarakat
- Muqaddimah
- Tanggungjawab Harakah Terhadap Ahli-Ahli
- Apakah Bentuk Muslim Yang Diperlukan Oleh Masyarakat Hari Ini

Bab Kedua: Tuntutan Berjama'ah
- Kewajipan Berjama'ah (Harakah Islamiyyah)
- Ciri-Ciri Jama'ah Islam
- Kesimpulan

Bab Ketiga: Mewujudkan budaya Da'wah Harakiyyah Di Kalangan Ahli PAS Masalah Dan Pendekatan
- Muqaddimah
- Budaya Da'wah Di Kalangan Ahli
- Pendekatan

Bab Keempat: Kewajipan Berjama'ah Dan Tangungjawab Dalam Jama'ah
- Tujuan-Tujuan Jama'ah
- Anggota Jama'ah Mestilah Mengetahui Tahap-Tahap Perjuangan Jama'ah
- Anggota Jama'ah Mestilah Mengenali Sasaran Da'wah

Bab Kelima: 'Amal Jama'i: Erti Dan Tuntutan

Bab Keenam: Akhlaq Dan Adab Berjama'ah
- Ikhlas
- Percaya Dengan Baik Kepada Allah
- Istiqamah
- Ta'at
- Ukhuwwah (Persaudaraan)
- Kerahsiaan
- Tidak Leka Dengan Pencapaian Yang Ada
- Menunaikan Janji Dan Beriltizam Dengannya
- Tidak Melampau (Sentiasa Menguasai Diri)

Bab Ketujuh: Wihdatul-Fikr Asas Kekuatan Jama'ah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Perlembagaan

Bab Kelapan: Fiqh Al-'Amal Al-Jama'i
- Muqaddimah
- Fiqh Al-'Amal Al-Jama'i
- Tanggungjawab Harakah Terhadap Ahli
- Program Al-'Amal Al-Jama'i
- Tugas Berda'wah
- Persediaan Menghadapi Musuh Da'wah
- Kesediaan Muwajahah Salimah
- Asas Penghayatan Jama'ah

Bab Kesembilan: Memupuk Dan Membina Keyakinan Diri Dalam Jama'ah

Bab Kesepuluh: Ciri-Ciri Kepimpinan Dalam Gerakan Islam
- Cara-Cara Memilih Pemimpin

Bab Kesebelas: Peranan Pemimpin Dalam Mengembang Pengaruh Jama'ah

Bab Keduabelas: Kecemerlangan Pendekatan Kemenangan
- Kecemerlangan Di Dalam Da'wah
- Kecemerlangan Di Dalam 'Ibadah
- Kecemerlangan di Dalam Mu'amalah
- Kecemerlangan Di Dalam Pemerintahan

Harga = RM12.00
Mukasurat = 150
Penulis = Hj. Yahya Othman
Penerbit = Dewan Pustaka Fajar

Friday, February 27, 2009

Hamas - A Beginner's Guide

The United States calls Hamas a terrorist organisation. Yet Hamas swept to victory in the 2006 Palestinian elections.

Why did Hamas win? This one-stop guide to Hamas tells you everything you need to know. The author, a leading Al-Jazeera journalist and acclaimed Cambridge-based scholar, analyses Hamas's history and its agenda. This book covers all the key issues, including Hamas's attitudes to Israel and the PLO, religious beliefs, suicide bombings and its programme of grassroots social work within Palestine.

The reality of Hamas's victory means that the West will now have to engage with it more seriously if there is to be peace in the Middle East. This book provides the first essential step towards a better understanding of the challenges and surprises that the future may hold.

CONTENTS

- Hamas's History
- Hamas's Ideology, Strategy And Objectives
- Hamas, Israel And Judaism
- Hamas's Resistance And Military Strategy
- Hamas's Political And Social Strategy
- Hamas And The Palestinians
- Hamas And 'International Islamism'
- Hamas And The West
- Hamas's Leadership And Structure
- The New Hamas

Price = RM25.00
Pages = 170
Writer = Khaled Hroub
Publisher = The Other Press, Kuala Lumpur

Thursday, February 26, 2009

Pemikiran Islam Liberal - Pembahasan Isu-Isu Sentral

Istilah "Islam Liberal" pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman. Binder menggunakan istilah "Islamic Liberalism", sementara Kurzman memakai istilah "Liberal Islam". Secara tersirat kedua-duanya mempercayai bahawa Islam itu banyak; "Islam Liberal" adalah salah satunya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, pertamanya kita mesti nyatakan dahulu bahawa Islam itu satu dan tidak banyak. Yang nampak banyak sebenarnya adalah adalah "mazhab" dalam Islam, bukan Islam itu sendiri. Jadi istilah "Islam Liberal" yang kita maksudkan di sini adalah "Pemikiran Islam Liberal" yang merupakan satu aliran berfikir baru di kalangan umat Islam.

Kemudian perkara yang kedua yang kita perlu jelaskan juga adalah, pemikiran Islam Liberal ini tidak termasuk dalam mazhab Islam. Mengapa? Kerana mazhab-mazhab dalam Islam tetap merujuk pada induk yang sama, yang disepakati, yang satu, yang mapan, yang dipersetujui oleh seluruh umat Islam dari dahulu hingga kini, di berbagai negeri dan lokaliti.

KANDUNGAN

- Isu-Isu Sentral Dalam Pemikiran Islam Liberal: Kes Indonesia Dan Pengajarannya Untuk Malaysia
-- Akar-Akar Pemikiran Islam Liberal
-- Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia
--- Sekularisasi Dan Sekularisme
--- Pluralisme Agama
--- Al-Qur'an Edisi Kritis
--- Hermeneutika
--- Feminisme
- Al-Atas Dan Al-Qaradawi Mengenai Islam Dan Sekularisme: Jawaban Tegas Dua Ilmuwan Islam Kontemporer
- Upaya Meruntuhkan Kewibawaan Mushaf 'Uthmani Dari Dahulu Ssehingga Kini
- Apakah Al-Qur'an Memerlukan Hermeneutik?
- Peranan Tulisan Dalam Periwayatan Hadith
-- Tradisi Periwayatan Dengan Isnad
-- Tradisi Penulisan Hadith
-- Tradisi Izin Dan Referensi Murid-Guru
-- Meluruskan Kesalah Fahaman
-- Peranan Tulisan

Harga = RM15.00
Mukasurat = 158
Penulis = Dr. Ugi Suharto (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
Penerbit = Dewan Pustaka Fajar

25 Doa Pelindung Wali-Wali Allah

Buku ini bakal menukilkan sebahagian amalan para wali Allah yang terkenal. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa mentaqarrubkan diri kepada Allah. Bibir mereka basah dengan zikrullah. Hati mereka dicengkam ketakutan kepada Allah Ta'ala. Seluruh anggota mereka tunduk dan khusyuk melakukan ketaatan kepada Allah.

Di dalam hati mereka hanya ada Allah semata-mata. Di bibir mereka terungkap bicara rindu kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullahh SAW yang menerobos dari kalbu mereka yang suci. Dinihari adalah saat dan tika yang amat dinantikan, untuk mereka berbisik, merintih dan mengadu kepada Pencipta.

- Penyusun

KANDUNGAN

- Hizib Al-'Izzah Sayydina Ali
- Doa Pelindung Saiyidina Ali
- Doa Pelepasan Saiyidina Anas Bin Malik
- Doa Pelindung Saiyidina Zaid Bin Haritsah
- Doa Junnatul Auliyak Saiyidina Ja'far As-Sodik
- Doa Pelindung Imam Asy-Syafi'i
- Doa Al-Jalalah Imam 'Abdul Qadir Al-Jilani
- Doa Pemusnah Imam 'Abdul Qadir Al-Jilani
- Hizib An-Nawawi Imam Muhyiddin An-Nawawi
- Hizib Al-Bahr Imam Abul Hassan Asy-Syazili
- Hizib Al-Kifayah Imam Abul Hassan Asy-Syazili
- Hizib An-Nasr Imam Abul Hassan Asy-Syazili
- Hizib Al-Jalalah Imam Abul Hassan Asy-Syazili
- Hizib Al-Hafizah Imam Abul Hasan Asy-Syazili
- Hizib As-Soghir Imam Ahmad Al-Badawi
- Doa Imam Muhyiddin Ibnu 'Arabi
- Doa Al-Hirasah Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir
- Hizib An-Nasr Imam 'Abdullah Al-Haddad
- Doa Imam Ibrahim Ad-Dusuqi
- Doa Imam Muhammad Bin Yusuf As-Sanusi
- Hizib Al-Habib Syeikh Ibn Ahmad Bafaqih Al-'Alawi
- Wirid Syeikh Abu Bakar Bin Salim Ba'alawi
- Doa Syeikh Soleh Al-Ja'fari

Harga = RM12.00
Mukasurat = 146
Penyusun = Ustaz Hanif Hj. Ghazali
Penerbit = Madrasah Zubaidiyah

Thursday, February 19, 2009

Matla' An-Nurain - Menghuraikan Ibarat Kitab Matla' Al-Badrain (Jawi)

Buku ini amat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat bagi mendalami pengetahuan agama masing-masing. Ini kerana, penyusun merupakan seorang yang berkelulusan dari Universiti Al-Azhar, Mesir dan beliau berpengalaman luas dan menjalankan dakwah dan pengajaran secara 'nizami' dan 'umumi' di serata tempat di negeri Kedah, di masjid-masjid, surau dan jabatan-jabatan kerajaan. Beliau juga merupakan salah seorang Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman.

Oleh kerana itu, buku ini telah banyak digunakan oleh para guru ta'mir masjid surau seluruh negeri Kedah Darul Aman sebagai salah satu sukatan (kurikulum) yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman.

KANDUNGAN

- Faedah Pada Menyatakan Kelebihan Ilmu
- Rukun-Rukun Islam Dan Iman
- Hukum-Hukum Bersuci
- Bahagian Air
- Benda-Benda Yang Mutanajjis Dan Barang Yang Suci Dengan Disamak
- BArang Yang Haram Digunakan Pada Bijana
- Hukum Bersugi
- Fardhu Wudhuk Dan Sunat-sunatnya
- Hukum Istinjak Dan Beberapa Adab Qadha' Hajat
- Perkara-Perkara Yang Membatalkan Wudhuk
- Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Mandi
- Fardhu-Frdhu Mandi
- Sunat-Sunat Mandi
- Mandi-Mandi Sunat
- Hukum Menyapu Atas Dua Khuf
- Hukum Tayammum
- Tayammum Ganti Daripada Anggota Yang Memakai Air
- Cara Mengambil Wudhuk Pada Anggota Yang Bertampal
- Hukum Sembahyang Dengan Tayammum Yang Wajib Diulangi Dan Yang Tidaknya
- Ain-Ain Najis Dan Cara Menghilangkannya
- Hukum Haid, Nifas Dan Istihadhah
- Perkara-Perkara Haran Dengan Sebab Haid Dan Nifas
- Kitab Pada Menyatakan Ibadah Sembahyang
- Aurat Lelaki
- Aurat Hamba Perempuan
- Aurat Perempuan Dan Khunsa
- Rukun-Rukun Sembahyang
- Sunat-Sunat Sembahyang (Sebelum Sembahyang Dan Di Dalamnya)
- Sunat-Sunat Ab'adh
- Sunat-Sunat Hai'ah
- Cara Berzikir Dan Berdoa Lepas Sembahyang
- Cara-Cara Yang Menyalahi Lelaki Dan Perempuan Di Dalam Sembahyang
- Perkara-Perkara Yang Membatalkan Sembahyang
- Sujud Sahwi
- Sembahyang-Sembahyang Sunat
- Cara Sembahyang Tasbih
- Waktu Yang Makruh Sembahyang Padanya
- Sembahyang Berjamaah
- Syarat-Syarat Mengikut Imam
- Hukum Mengulangi Sembahyang Fardhu
- Hukum Ma'mum Yang Masbuq
- Sembahyang Qasar Dan Jama'
- Bahagian-Bahagian Jama' : 1- Jama' Taqdim, 2- Jama' Ta'khir
- Syarat-Syarat Jama' Taqdim
- Syarat-Syarat Jama' Ta'khir
- Lafaz-Lafaz Niat Sembahyang Qasar Dan Jama'
- Sembahyang Jumaat
- Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Khutbah Jumaat
- Sunat-Sunat Jumaat
- Sembahyang Dua Hari Raya
- Perkara-Perkara Yang sunat Pada Hari Raya
- Sembahyang Gerhana Matahari Dan Bulan
- Contoh Khutbah Yang Pertama Gerhana Matahari / Bulan
- Contoh Khutbah Yang Kedua Gerhana Matahari / Bulan
- Sembahyang Istisqa' (Minta Hujan)
- Contoh Khutbah Yang Pertama Sembahyang Istisqa'
- Contoh Khutbah Yang Kedua Sembahyang Istisqa'
- Sembahyang Takut Di Dalam Medan Peperangan
- Hukum-Hukum Pakaian
- Kitab Pada Menyatakan Jenazah
- Mayat Orang Kafir

Harga = RM15.00
Mukasurat = 276
Pengarang = Syeikh Muhammad Bin Ismail Bin Daud Al-Fatani
Penyusun = Dato' Syeikh Haji Zakaria Bin Haji Ahmad Wan Besar
Penerbit = Pustaka Darussalam Sdn Bhd

Friday, February 13, 2009

Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden

Jihad dan dakwah telah melalui jalan panjang sepanjang keberadaan aqidah Islam di pentas dunia ini. Dalam denainya, ramai tokoh-tokoh telah dimunculkan oleh Allah SWT untuk membentengi agama ini walaupun berdada dengan kezaliman dan pemimpin tirani di sepanjang abad pertarungan iman dan kufur.

Buku ini adalah salah satu usaha menyingkap keperibadian, pengalaman dan sejarah tokoh-tokoh yang pernah menoreh sejarah dengan tinta emas. Ada di antara mereka yang syahid dibunuh, diserkap jeriji dan palang penjara besi, bergelandangan jauh dari bumi leluhur akibat tekanan pemerintah sekular.

Buku ini diharap mampu menyirami dahaga pencinta-pencinta harakah Islam terhadap biografi tokoh-tokoh gerakan Islam di abad moden ini, meneladani kebaktian mereka adalah sebahagian potret kejayaan pada kanvas perjuangan yang tiada noktah henti ini.

- Penerbit

KANDUNGAN

1. Dr. Abdul Aziz Rantisi - Sang Doktor Pembawa Obor Jihad
2. Abdul Qader Awdah - Hakim Yang Digantung Mati Kerana Mempertahankan Kebenaran Islam
3. Dr. Abas Madani - Singa Islam Di Algeria
4. Syeikh Abdul Hamid Kisyk - Ulama' Buta Yang Banyak Hadapi Ujian Getir
5. Dr. Abdul Majid Az-Zandani - Mentor Gerakan Islam Yaman Hadapi Pelbagai Tribulasi
6. Dr. Abdullah Azzam - Mujahid Ikhwan Al-Muslimin Yang Rindukan Syahid
7. Dr. Abdullah Nasih Ulwan - Tokoh Ilmuwan Haraki Yang Bersifat Murabbi
8. Syeikh Ahmada Yassin - Tokoh Ikhwan Yang Menubuhkan HAMAS Di Palestin
9. Syeikh An-Nadwi - Tokoh Ulama' Yang Berjiwa Lembut Ketika Berdakwah
10. Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi - Abadikan Hidup Untuk Islam
11. Dr. Burhanuddin Al-Helmi - Menyiram Obor Perjuangan Kemerdekaan Malaya
12. Najmuddin Erbakan - Menelusuri Khilafah Yang Hilang Di Turki
13. Syeikh Faisal Molawi - Tokoh Ulama' Lubnan Berpendirian Tegas
14. Dr. Fathi Yakan Alami Pelbagai Tribulasi Yang Mematangkan Perjuangannya
15. Imam Syahid Hasan Al-Banna - Pencetus Kebangkitan Umat Abad 20
16. Hakim Hasan Al-Hudaibi - Pengganti Imam Hasan Al-Banna Yang Terserlah Ketokohannya
17. Dr. Hasan At-Turabi, Mentor Dakwah Di Balik Tirai Besi Di Sudan
18. Jamaluddin Al-Afghani - Perintis Kebangkitan Gerakan Islam Seantero Dunia
19. Al-Maududi - Memiliki Ciri Mujaddid Kurun Ke 20
20. Syeikh Muhammad Abduh - Penerus Manhaj Saiyid Jamaluddin Al-Afghani
21. Syeikh Muhammad Al-Ghazali - Ulama' Yang Tidak Kenal Jemu Ketika Berdakwah
22. Ustaz Mustafa Masyhur - Mursyidul 'Am Kelima Ikhwan Al-Muslimin
23. Syeikh Dr. Mustafa Siba'ie - Pengasas Gerakan Ikhwan Al-Muslimin Syria
24. Omar Mokhtar - Singa Padang Pasir Yang Digeruni Musuh
25. Qazi Hussain - Penerus Agenda Yang Ditinggalkan Oleh Maududi
26. Sayyid Qutb - Penjara Dan Kematian Dalam Mercu Tanda Dakwah
27. Syeikh Sa'id Hawwa - Tokoh Gerakan Islam Berjiwa Sufi
28. Syeikh Solah Abu Ismail - Pejuang Islam Hingga Dalam Parlimen
29. Zainab Al-Ghazali - Mujahidah Yang Cekal Walau Dipenjara, Disiksa

Harga = RM20.00
Mukasurat = 215
Penulis = Zainudin Hashim & Riduan Mohamad Nor
Penerbit = Jundi Resources

Persatuan Ulama' Malaysia: Tiga Dasawarsa - Meniti Liku, Menabur Bakti, Melakar Sejarah

Persatuan Ulama' Malaysia (PUM) lahir dari kesedaran para ulama' yang menyertai Kongres Ekonomi Islam anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada tahun 1972. Satu perjumpaan untk membincangkan penubuhannya telah diatur oleh beberapa orang tokoh ulama dan ilmuan yang menyertai Kongres tersebut iaitu pada 22 Safar 1392 bersamaan 8 April 1972, bertempat di Dewan al-Malik Faisal MPI (kini Pusat Matrikulasi UIA) Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

- Petikan Pendahuluan, mukasurat 1

KANDUNGAN

- Kata-kata Aluan YDP-PUM
- Kata Pengantar Penyelenggara
- Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa PUM Sesi 2005-2007

PENGENALAN
- Pendahuluan
- Objektif dan Tujuan Penubuhan
- Keahlian
- Struktur Organisasi
- Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT)

TIGA DASAWARSA (1974 - 2006)
- Teraju Kepimpinan
- Aktiviti Dan Kegiatan

HUBUNGAN LUAR

LAMPIRAN: Senarai Ahli Jawatankuasa Kerja (Pusat) PUM

Harga = RM10.00
Mukasurat = 37 (berwarna penuh)
Penyelenggara = Baharom Kassim & Abdul Karim Ali
Penerbit = Persatuan Ulama' Malaysia

Tuesday, February 10, 2009

Perjalanan Hidup Nabi Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam - Kajian Dan Pengajaran (Jawi)

KANDUNGAN

Bab Pertama - Riwayat Hidup Rasulullah SAW Sebelum Dilantik Menjadi Nabi
Bab Kedua - Sejarahnya Sejak Dibangkitkan Menjadi Nabi Hingga Berhijrah Ke Habsyah
Bab Ketiga - Sejarahnya Selepas Hijrah Ke Habsyah Hingga Hijrah Ke Madinah
Bab Keempat - Semenjak Nabi Hijrah Hingga Menetap Di Madinah
Bab Kelima - Peperangan-Peperangan Di Masa Rasulullah SAW
Bab Keenam - Beberapa Peristiwa Penting Setelah Pembukaan Makkah Hingga Wafatnya Rasulullah SAW

Harga = RM15.00
Mukasurat = 250
Penyusun = Dr. Mustafa As-Siba'i
Penterjemah = Abdul Rasyid Hj Ahmad
Penerbit = Pustaka Darussalam

Monday, February 2, 2009

Zikir Waktu Pagi Dan Petang Serta Zikir Selepas Solat (Jawi)

Harga = RM3.50
Mukasurat = 51
Penyusun = Abu Anas Al-Madani & Abdul Basit Bin Hj Abdul Rahman
Penerbit = Dar Tayyibah, Kelantan

Banjir Dan Karam Dari Perspektif Al-Qur'an

Malapetaka banjir yang melanda negara, khususnya di selatan tanahair, telah memberikan kesan yang mendalam kepada mangsanya. Selain daripada banyak harta benda yang rosak binasa, ia juga telah meragut nyawa! Dalam menanggapi kejadian banjir yang luar biasa ini, ada yang menganggapnya akibat gejala angin Monsun. Ada yang mengaitkannya dengan fenomena meningkatnya suhu panas dunia. Tanpa menafikan faktor alam sekitar dan kelemahan pengurusan manusia, buku ini menelusuri aspek yang jarang-jarang disedari atau dihubungkaitkan oleh kebanyakan kita, iaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan qudrat iradat Allah SWT - pemilik alam ini dan faktor kejahatan dan kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Dalam buku kecil ini, penulis menjelaskan beberapa kesimpulan seperti yang ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan layanan Allah SWT yang tidak sama terhadap manusia yang beriman berbanding dengan manusia yang kafir. Orang-orang yang beriman juga boleh berhadapan dengan bencana sebagai ujian. Kecelakaan umumnya adalah kerana berbagai jenis dosa serta keperluan bertaubat dan kembali menghayati ajaran Islam yang hakiki untuk meraih kasihan belas Allah SWT.

- Penerbit

KANDUNGAN

Pendahuluan
- Setiap perkampungan dan bandar akan dimusnahkan atau diseksa di ambang kiamat
- Layanan Allah kepada mu'min yang soleh dan yang sebaliknya adalah berbeda
- Orang beriman yang soleh juga terdedah kepada ujian bencanna
- Semua dosa adalah kerana dosa dan kejahatan
- Umat dahulu kala telah dikenakan berbagai jenis bala' dan bencana

Sebab-Sebab Manusia Dilanda Bencana
- Mendustakan ajaran Rasul
- Mendustakan ayat-ayat Allah
- Mengecewa dan menimbulkan kemurkaan Allah
- Kerana palitan dosa
- Kerana perbuatan aniaya dan zalim
- Akibat kefasikan
- Akibat kekufuran

Harga = RM3.00
Mukasurat = 41
Penulis = Ustaz Hj Abd Ghani Samsudin
Penerbit = Intel Multimedia And Publication & Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia (SHURA)

Sunday, February 1, 2009

Bursa Saham Menurut Pandangan Islam

KANDUNGAN

- Pendahuluan
- Bentuk-Bentuk Bursa Saham
- Bursa : Jenis, Syarat Penubuhan Dan Peranannya
- Bentuk-Bentuk Pentadbiran Bursa Saham Dan Sistem Kerjayanya
- Pengedaran Saham-Saham Di Bursa : Tinjauan Daripada Perspektif Hukum Islam
- Pengedaran Obligasi (Bonds) Dalam Bursa Menurut Perspektif Hukum Islam
- Transaksi Bursa Saham : Tinjauan Perspektif Hukum Islam

Harga = RM20.00
Mukasurat = 326
Penulis = Sya'ban Muhammad Islam al-Barwary
Penerbit = Jasmin Enterprise

37 Kisah Kehidupan Tabi'in - Siri 1

"Jika jiwamu mendorongmu melakukan sesuatu yang tidak diredai Allah, ingatlah tentang orang yang berkuasa sebelummu yang kini telahpun meninggalkan dunia. Bawalah dirimu merenunug bagaimana perut mereka yang tidak pernah kenyang kini telahpun pecah... Bagaimana agaknya jika mereka yang kini hanya berupa bangkai dibiarkan di sebelah rumah kita tanpa ditutup? Sudah tentu kita heboh mangadu bau busuknya".

- Salim Bin Abdullah, Cucu Umar Al-Faruq

KANDUNGAN

- Abdul Rahman Al-Ghifari
- Abu Hanifah Al-Nu'man
- Abu Muslim Al-Khaulani
- Al-Ahnaf Bin Qais
- Al-Hasan Al-Basri
- Al-Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar
- Amir Bin Shurahabil
- Ato' Bin Abu Rabah
- Iyas Bin Muawiyah Al-Muzani
- Muhammad Bin Al-Hanafiyyah
- Muhammad Bin Sirin
- Muhammad Bin Wasi' Al-Azdi
- Al-Rabi' Bin Khuthaim

Harga = RM12.00
Mukasurat = 176
Penyusun = Dr. Abdul Rahman Ra'fat al-Basha
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...