Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Thursday, October 23, 2008

Kebangkitan Islam - Di Antara Perselisihan Yang Dibenarkan Dan Perpecahan Yang Dicela - Mesti Baca!!!

RANGKA KAJIAN

Kajian kami tentang Fiqh Ikhtilaf (Fiqh Perselisihan) ini didasarkan kepada sekumpulan asas-asas sama ada berbentuk keilmuan, praktikal, pemikiran mahupun akhlak. Kajian ini terdiri daripada pendahuluan, tiga bab dan penutup.

Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Pendahuluannya membicarakan tentang pengenalan perselisihan, jenis-jenis dan faktor-faktornya.

Bab Pertama pula mengandungi dua bahagian:

Bahagian 1: Bersatu dan melakukan perikatan satu kewajipan Islam

Bahagian 2: Perpecahan umat bukan ketentuan Tuhan yang mesti dan kekal sentiasa.

Bab Kedua pula mengandungi pembentangan berkaitan asas-asas pemikiran dan praktikal yang berperanan memperbetulkan (kefahaman dan perlaksaan) Fiqh Perselisihan ini. Asas-asas ini dibentangkan dalam 10 bahagian:

Bahagian 1: Perselisihan dalam furu' adalah dharurah, rahmat dan kelapangan.

Bahagian 2: Mengikut manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap melampau.

Bahagian 3: Tumpuan kepada ayat-ayat muhkamat bukan mutasyabih.

Bahagian 4: Tidak meletakkan kata putus dalam isu-isu ijtihadi.

Bahagian 5: Mengenali perselisihan ulama adalah dharuri.

Bahagian 6: Menentukan kefahaman yang sepatutnya dan faham istilah yang digunakan.

Bahagian 7: Kesibukan muslim dengan isu-isu umat yang besar.

Bahagian 8: Bekerjasama dalam perkara yang disepakati.

Bahagian 9: Bertolak ansur dalam perkara yang diperselisihkan.

Bahagian 10: Bersabar terhadap mereka yang mengucap "La ilaha illa Allah".

Bab Ketiga pula mengandungi pembentangan mengenai asas-asas akhlak bagi Fiqh Perselisihan. Ia dibentangkan dalam 6 bahagian:

Bahagian 1: Ikhlas kepada Allah dan membersihkan diri daripada hawa nafsu.

Bahagian 2: Tidak taksub kepada individu, mazhab dan kumpulan.

Bahagian 3: Berbaik sangka dengan orang lain.

Bahagian 4: Tidak menyerang dan memburukkan pihak yang berbeza pendapat.

Bahagian 5: Menjauhi perdebatan dan sikap keras dalam pertelingkahan.

Bahagian 6: Dialog dengan cara yang terbaik.

Saya ingin menarik perhatian di sini, pengasingan antara aspek pemikiran dengan akhlak hanyalah berdasarkan zahir dan kebiasaan. Jika tidak, pertindanan antara kedua-dua aspek memang terjadi, terutamanya Islam sendiri tidak mengasing-asingkan kedua-dua aspek ini dari segi praktikal.

Penutup pula merupakan perhatian ringkas dan sepintas lalu tentang objektif yang ingin dicapai daripada kajian ini. Ia juga merupakan harapan yang diimpikan daripada barisan Islam yang memikul tugas meninggikan kalimah Islam dan tugas menyelamatkan umat yang berada pada peringkat penentuan dalam sejarahnya. Penutup ini turut mengemukakan contoh perlaksanaan Fiqh Perselisihan daripada seorang tokoh yang mempunyai kedudukan yang besar dalam menyabarkan da'wah Islam dan mengembalikan keaslian amal Islami. Tokoh itu ialah Imam as-Syahid Hasan al-Banna.

- Penulis

Harga = RM18.50
Mukasurat = 307
Penulis = Dr. Yusuf al-Qardhawi
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...