Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Friday, October 17, 2008

Afkar - Jurnal Akidah & Pemikiran Islam ( Bil 6 : Rabi' al-Awwal 1426 / Mei 2005 )

KANDUNGAN / CONTENTS / محتويات العدد

- Beberapa Aspek Pandangan Alam Orang Melayu Dalam Manuskrip Melayu Tertua al-'Aqa'id al-Nasafi - Wan Mohd Nor Wan Daud

- The Concept of The People of The Book (Ahlal-Kitab) in Islamic Religious Tradition - Muhammad Azizan Sabjan and Noor Shakirah Mat Akhir

- Islamisasi dan Kristianisasi di Kalangan Orang Asli Temuan Broga - Mohd Nizam Sahad dan Che Zarrina Sa'ari

- Al-Qur'an, Orientalis dan Luxenburg - Syamsuddin Arif

- Shaykh Dawud al-Fatani's Manhal al-Safi: An Annotated Translation - Mohd. Zain Abd. Rahman

- Self Descipline in The Islamic Psycho-Spiritual Tradition: Preliminary Observasions on the Theory and Practice - Seekamanya Siraje Abdallah

- Sufism ang Phylosophy in Mulla Sadra - Carl W. Ernst

- The Principle of the Systematic Ambiguity of Existence in the Phylosophy of In Sina and Mulla Sadra - Yanis Eshots

- Al-'Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Satu Penelitian Awal - Mohd Zaidi Abdullah

- The Theory of Knowledge and Language: An Alernatif View from Malay Studies Perspective - Hashim Hj Musa

- Two Pillars of Tolerance in Said Nursi - Yasien Mohamed

- Sasterawan Sebagai Insan: Satu Penelitian Terhadap Beberapa Pandangan Sarjana - Mohd. Zariat Abdul Rani

- Kajian Manuskrip al-Mu'tabar fi al-Hikmah (Kitab al-Nafs) Karangan Abu al-Barakat al-Baghdadi (547H. / 1152M.): Ke Arah Suatu Kaedah Suntingan Ilmiah Warisan Manuskrip Melayu-Islam - Wan Suhaimi Wan Abdullah

-إسلامية المعرفة وإشكالية التراث الإسلامية : قراءة نقدية في أفكار مدرسة "إسلامية المعرفة" ومقولات المعهد العالمي للفكر الإسلامي - نجم الدين قادر كريم الزنكي

Harga = RM30.00
Mukasurat = 354
Penerbit = Jabatan Akidah & Pemikiran Islam, Akademi PPengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...