Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Monday, August 11, 2008

Al-Bayan - Jurnal Al-Quran & Al-Hadith - Bil 1 (Mei 2003 / Rabi'ul Awal 1424)

Jurnal Al-Bayan adalah jurnal akademik tahunan yang diterbitkan oleh Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ia menerbitkan makalah dan kajian ilmiah berkaitan pengajian Al-Qur'an dan al-Hadith serta ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengannya dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.

Kandungan :-

1. Sumbangan Tok Kenali Kepada Gerakan Tajdid Islam Di Kelantan - Abdul Hayei Abdul Sukor, (Ph.D)

2. Tafsir Al-Mawdu'i: Kajian Pensejarahan - Zulkifli Hj. Yusoff, (Ph.D)

3. Al-Qur'an: The Miracle of Miracles - Che Zarrina Binti Sa'ari, (Ph.D) & Joni Tamkin Bin Borhan, (Ph.D)

4. Al-Baghawi [433H - 516H]: Seorang Tokoh Tafsir - Abdul Rashid Ahmad, (M.A)

5. Aliran Tafsir Ibn 'Arabi: Satu Tinjauan Awal - Mustaffa Abdullah, (M.A)

6. Sumbangan Dato' Haji Muhammad Nor Bin Haji Ibrahim Kepada Bidang Tafsir dan Pengajian al-Qur'an - Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, (M.A)

7. Taghyir al-Munkar or Modifying the Abominable: An Introduction to the Perspective of al-Sunna - Ishak Hj. Sulaiman, (M.A)

8. The Reality of an Abrogation in the Qur'an: A Review of Surah al-Baqarah, 2: 106 - Wan Suhaimi Wan Abdullah, (M.A)

9. Pentafsiran Semula Al-Qur'an: Satu Penilaian - Abu Zaki Ismail, (M.A)

10. Beberapa Aspek Retorik Dalam Surah al-Ra'd - Nor Raudah Hj. Siren, (M.A) & Faridah Mohd Sairi

11. Syarat 'Adalah al-Rawi Dalam Kaedah Penerimaan Hadith dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis - Mohd Fauzi Hamat, (Ph.D)

12. Sejarah Perumbuhan dan Perkembangan Pengajian I'jaz al-Qur'an - Haziyah Bt Husin, (M.A)

Harga = RM20.00
Mukasurat = 212
Penerbit = Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...