Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, March 23, 2010

Singa Siang Hari - Siri 100 Pahlawan Syurga - Jilid 1

Bagi umat Islam, siapakah hero mereka? Siapa lagi kalau bukan Rasulallah SAW serta para sahabat bermula dengan Khulafa al-Rasyidin, para tabiin dan tabiut tabiiin (mereka daripada golongan salafussoleh yang berjumpa dan berguru dengan tabiin).

Mereka inilah yang telah menjadi perwaris Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW wafat maka merekalah yang menjadi ikutan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Ulama itu pewaris para Nabi".

- Penulis

"Mereka seperti singa pada siang hari sebaliknya menjadi ahli ibadah yang mulia pada malam hari"

Siri ini juga memasukkan pejuang-pejuang yang terdiri daripada kaum wanita, anak-anak dan isteri-isteri pada sahabat. Mereka berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum lelaki sama ada di medan perang mahupun ketika masa aman.

KANDUNGAN

Pahlawan 1: Khadijah Binti Khuwailid
Pahlawan 2: Aisyah Binti Abu Bakar
Pahlawan 3: Hafshah Binti Umar Al-Khattab
Pahlawan 4: Saudah Binti Zam'ah
Pahlawan 5: Zainab Binti Jahsi
Pahlawan 6: Juwariyah Binti Al-Harith
Pahlawan 7: Ramlah Binti Abi Sufyan
Pahlawan 8: Ummu Aiman
Pahlawan 9: Abu Bakar As-Siddiq
Pahlawan 10: Umar Al-Khattab
Pahlawan 11: Uthman Bin Affan
Pahlawan 12: Ali Bin Abi Talib
Pahlawan 13: Hamzah Bin Abdul Mutalib
Pahlawan 14: Ja'far Bin Abu Talib
Pahlawan 15: Ikrimah Bin Abu Jahal
Pahlawan 16: Asma' Binti Abu Bakar
Pahlawan 17: Abbas Bin Abdul Mutalib
Pahlawan 18: Abdullah Bin Abbas
Pahlawan 19: Abdullah Bin Umar
Pahlawan 20: Abdurrahman Bin Abu Bakar
Pahlawan 21: Abdurrahman Bin Auf
Pahlawan 22: Amr Bin Ash
Pahlawan 23: Abdullah Bin Amr Bin Ash
Pahlawan 24: Abbad Bin Bisyr
Pahlawan 25: Abdullah Bin Huzafah Al-Sahmi
Pahlawan 26: Abdullah Bin Mughaffal
Pahlawan 27: Zaid Bin Harithah
Pahlawan 28: Abdullah Bin Mas'ud
Pahlawan 29: Zaid Bin Khattab
Pahlawan 30: Zaid Bin Thabit
Pahlawan 31: Zubair Bin Awwam
Pahlawan 32: Abu Darda'
Pahlawan 33: Abu Zar Al-Ghifari

Jilid 2 - Penegak Kebenaran - Siri 100 Pahlawan Syurga
Jilid 3 - Teman Bidadari - Siri 100 Pahlawan Syurga

Harga = RM34.00 (Sem) RM36.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 291
Penulis = Harun Arrasyid Haji Tuskan
Penerbit = Yamani Angle Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...