Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Sunday, July 26, 2009

Surat-Surat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam

Buku ini merupakan susunan surat-surat, perjanjian, persetujuan dan unjuran makhluk yang paling mulia, Muhammad S.A.W. Baginda merupakan 'law-giver' yang telah memberikan kemuliaan sebenar, persamaan dan keadilan kepada manusia sejagat di dunia ini.

KANDUNGAN

Senarai Gambar-Gambar Surat Mulia Rasulullah S.A.W.
1- Surat Kepada Negus, Raja Habsyah
2- Surat Kepada Kisra Perwez, Maharaja (Kisra) Farsi (Iran)
3- Surat Kepada Muqauqis, Raja Mesir
4- Surat Kepada Munzir Bin Sa'wa, Gabenor Bahrain

Bahagian 1: Persetujuan Dan Piagam
1- Piagam Madinah
2- Perjanjian Dengan Kabilah Juhaina
3- Saranan Kedua Nabi S.A.W. Kepada Puak Juhaina
4- Perjanjian Bani Dhamra
5- Bagi Bani Zur'ah Dan Bani Rab'ah
6- Perjanjian Bani Ghifar
7- Perjanjian Hudaibiyah
8- Perjanjian Bani Ghadaya Dan Bani Uraiz
9- Perjanjian Najran
10- perjanjian Tsaqif (Taif)
11- Perjanjian Akbar Bin Abdul Qais

Bahagian 2: Surat-Surat Kepada Maharaja-Maharaja, Raja-Raja, Pemerintah-Pemerintah, Wazir-Wazir, Gabenor-Gabenor Dan Lain-Lain
1- Surat Kepada Negus, Raja Habsyah
2- Surat Kepada Abu Sufian
3- Surat Kedua Kepada Raja Habsyah
4- Surat Ketiga Kepada Raja Habsyah
5- Surat Kepada Kaisar Heraklius
6- Surat Kepada Khusro Perwez, Maharaja Farsi
7- Surat Kepada Hurmuz
8- Surat Kepada Wazir Mesir
9- Surat Kepada Hauza Bin Ali, Gabenor Yamamah
10- Surat Kepada Haris Ghassani, Raja Damishq (Damsyik)
11- Surat Kepada Munzir Bin Sawa, Gabenor Bahrain
12- Surat Kedua Kepada Munzir
13- Surat Kepada Jaifer Dan 'Abd, Raja Oman
14- Surat Kepada Jaifer Waris As'hama Negus
15- Surat Kepada Raja-Raja Himyar
16- Surat Kedua Kepada Raja-Raja Himyar
17- Surat Kepada Farwah, Gabenor Ma'an
18- Surat Kepada 'Amr Bin Hazm Ansari, Gabenor Yaman
19- Surat Kepada Ukaidir, Pemerintah Dumatul Jandal

Bahagian 3: Surat-Surat Dan Perintah Yang Dihantar Kepada Amir, Pemimpin Dan Ketua-Ketua Pelbagai Kabilah Dan Individu
1- Surat Kepada Pope Rom
2- Surat-Surat Kepada Yahudi Khaibar
3- Surat Kepada Budail Bin Waraqa
4- Surat-Surat Kepada Puak Aslam
5- Surat Kepada Penduduk Persekitaran Tihama
6- Surat Kepada Khalid Bin Zimadul Azdi
7- Surat Kepada Hilal Bin Umayyah, Amir Bahrain
8- Surat Kepada Usaibukht Bin Abdullah, Amir Hajar
9- Surat Kepada Bani Abdullah
10- Surat Kepada Nahshall Bin Malik, Amir Bani Va'il
11- Surat Kepada Rifa'ah Bin Zaid Juzami
12- Surat Kepada Bani Asad
13- Surat Kepada Amir-Amir Aqabah
14- Surat Kepada Penduduk Maqna
15- Surat Kepada Penduduk Azruh
16- Surat Kepada Amir Hamdan
17- Surat Kepada Khalid Bin Al-Walid
18- Surat Kepada Musailamah Al-Kazzab (Si Penipu)
19- Surat Kepada Muaz Bin Jabal R.A.
20- Surat Kepada Jin
21- Surat Kepada Zul Ghussa Qais
22- Surat Kepada 'Amr Bin Ma'abad Al-Juhani
23- Surat Kepada Bani Zuhair
24- Surat Kepada Suhail Bin Amr
25- Surat Kepada Puak Khas'am
26- Surat Kepada Zamal Bin 'Amr Aluzri

Bahagian 4: Perintah-Perintah, Suruhan-Suruhan, Arahan-Arahan, Amalan-Pemberian Dll. Yang Dikeluarkan Oleh Nabi S.A.W. Kepada Pelbagai Ketua Kabilah Dan Individu
1- Perintah-Perintah Nabi S.A.W. Kepada 'Amr Bin Murrah Juhani
2- Perintah-Perintah Kepada Muttarif Bin Kahinul Bahili
3- Perintah-Perintah Kepada Yuhanna Untuk Keamanan
4- Pemberian Kepada Tamim Ad-Dari
5- Perintah-Perintah Kepada Puak Lakham
6- Perintah-Perintah Kepada Bani Al-Bakka
7- Perintah-Perintah Kepada Bani Uqail
8- Surat Kepada Bani Uqail
9- Kepada Puak Bariq
10- Kepada Zur'ah Zi Yazan
11- Kepada Ketua-Ketua 'Abahilah, Hadaral Maut
12- Perintah-Perintah Kepada Hadaral Maut
13- Kepada Wa'il Bin Hujar
14- Kepada Ketua-Ketua Yaman
15- Perintah-Perintah Kepada Yazid Bin Al-Muhajjal Harisi
16- Kepada Bani Muawiyyah Bin Jarwal
17- Suruhan-Suruhan Kepada Dhumairah Laisi
18- Perintah-Perintah Kepada Bani Nahad
19- Suruhan Kepada 'Abd Yaghus Al-Harisi
20- Suruhan-Suruhan Kepada Rabi'ah Bin Zi Marhab Al-Hadhrami
21- Perintah-Perintah Kepada Puak Kalb
22- Perintah-Perintah Kepada Mehri Bin Al-Abyad
23- Perintah-Perintah Kepada 'Amir Bin Aswad Tai
24- Perintah-Perintah Kepada Habib Bin 'Ammar Al-Tai
25- Suruhan-Suruhan Kepada Bani Juwain
26- Pemberian Kepada Zubair Bin Awwam
27- Pemberian Kepada Ausaja Bin Hurmala Juhani
28- Suruhan-Suruhan Kepada Bani Jurmuz
29- Pemberian Kepada Bani Shamakh
30- Pemberian Kepada Bani Al-Harris Al-Muzani
31- Pemberian Kepada Bilal Bin Haris Al-Muzani
32- Pemberian Kepada Hiram Bin Abd As-Sulami
33- Pemberian Kepada Sa'id Bin Sufian
34- Pemberian Kepada 'Utbah Bin Farqad

Harga = RM15.00
Mukasurat = 168
Penyusun = Sultan Ahmed Qureshi
Terjemahan = Abu Abdul Rahman Radhi Al-Khudri
Penerbit = Perniagaan Jahabersa

1 Comment:

suiswita said...

Assalamualaikum ...

Saya ita, ada tak buku bertajuk " sistem kewangan dan Perbankan Islam"
Penerbit: Kuala Lumpur Business School"
Penulis:Prof. Sudin Harun

jika ada berapa harga senaskah ?

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...