Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, July 7, 2009

Agama Dan Politik - Wawasan Ideal Dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular - Liberal

Merupakan suatu kebaikan juga kalau politik masuk ke dalam agama, bukan untuk menjadikan agama sebagai tunggangan atau sebagai suatu alat eksploitasi terhadap pihak lain, melainkan untuk menjadikan agama itu sebagai petunjuk agar terwujudnya suatu pemerintahan yang adil berdasarkan pemesyuaratan dan setiakawan sosial; untuk menjadikan agama itu sebagai suatu kekuatan pendorong agar politik menjadi alat penolong kebenaran, sarana buat kebajikan; serta menjadi kekuatan pengawal agar politik tidak digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan dan menyebar luaskan lerusakan akhlaq.

Kalau semua yang tersebut di atas merupakan fungsi daripada agama secara amnya, maka agama Islam-secara khas-menolak adanya pemisahan antara agama dan politik, antara akidah dan syari'at, antara ibadah dan muamalah, antara masjid dan pasar , serta antara iman dan kehidupan.

Tidak adanya pemisahan tersebut sudah lama diterapkan dalam sejarah Islam selama lebih dari tiga belas kurun lamanya. Setelah imperilisme Barat menyerang negara-negara Islam, menguasai berbagai aspek kehidupan serta menjadi satu-satunya pemilik kuasa dalam menentukan, undang-undang, pengetahuan, pendidikan dan informasi, barulah terjadi banyak perubahan. Mereka kemudian mengarahkan dan mencorakkan negara-negara Islam menurut keinginan mereka.

Tetapi, kebangkitan Islam moden benar-benar telah menghapuskan perbuatan sesuka hati kaum imperialis sekaligus membuangkannya. Setelah benar-benar sirna, mulailah muncul kekuatan jati diri Islam yang tampak pada umatnya. Terbuktilah Sunnatullah bahawa pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kebenaran dan hanya yang paling mulia dan paling sesuailah yang akan wujud.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB1: MENJELASKAN DUA ISTILAH KUNCI
- Agama Dan Politik

Fasal 1: Definisi Kata 'ad-din' Menurut Etimologi Dan Terminologi
Fasal 2: Definisi Kata 'as-Siyasah'

BAB 2: KAITAN AGAMA DAN POLITIK
- Antara Perspektif Ulama Dan Golongan Sekularis

Fasal 1: Sekularis Menafikan Kesejagatan Islam
Fasal 2: Tidak Ada Pemisahan Agama Dan Politik
Fasal 3: Sebutan Islam Politik
Fasal 4: Politik Dalam Perspektif Teks Dan Maslahah
FAsal 5: Maslahah Statik Dan Maslahah Dinamik

BAB 3: AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

Fasal 1: Islam Berhak Mendirikan Sebuah Negara
Fasal 2: Umat Islam Berhak Memiliki Parti Politik
Fasal 3: Negara Islam: Negara Sivil Yang Berpandukan Ajaran Islam
Fasal 4: Negara Islam Adalah Negara Syura Yang Sesuai Dengan Semangat Demokrasi
Fasal 5: Negara Islam Dan Hak-Hak Kaum Minoriti
Fasal 6: Negara Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia

BAB 4
Bahagian 1
- Sekularisme: Penyelesaian Atau Masalah?
- Al-Jabiri, 'Sekularisme Di Dunia Arab Adalah Slogan Palsu'
- Prof. Abul Majd, "Jangan Mengajak Kepada Sekularisme"
- Rasionaliti Dan Demokrasi Dapat Berjalan Selari Dengan Substansi Islam
- Rasionaliti Yang Ideal
- Hegemoni Semangat Intelektual Dalam Kehidupan
- Karekteristik Semangat Ilmiah Yang Diperlukan
- Hubungan Filosof Ibnu Rusy Dan Sekularisme: Kekeliruan Meyalahi Fakta

Bahagian 2
- Aliran Sekularisme Islam

BAB 5: POLITIK KUMPULAN MINORITI ISLAM
- Kewujudan Islam Di Barat
- Konservatisme Yang Tidak Eksklusif Dan Inklusifisme Yang Tidak Tercabut Dari Akarnya

Harga = RM28.00 (Sem) RM31.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 254
Penulis = Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawy
Penterjemah = Ibnu Sham
Penerbit = Alam Raya Enterprise

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...