Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Thursday, July 30, 2009

Kerjasama Politik Dalam Menegakkan Kerajaan Islam

Mungkin akan ada orang bertanya: kenapa isu kerjasama politik ini menjadi perbincangan semasa? Lebih-lebih lagi pada penghujung kurun ini gerakan Islam menghadapi perbincangan semasanya iaitu mengenai perjuangan secara mendiri (al-Tamayyuz) dan terpisah daripada orang-orang bukan Islam (al-Mufasalah).

Mungkin juga apabila dilihat sepintas lalu terdapat pertentangan di antara kedua-dua tajuk tersebut. Adakah gerakan Islam sudah tergelincir daripada landasan perjuangannya yang betul sehingga sanggup menggadai prinsip al-Tamayyuz dan al-Mufasalahnya dengan mengadakan kerjasama politik?

Sesungguhnya gerakan Islam telah memulakan pemerintahan yang mempercayai Islam sebagai aqidah tetapi bercanggah dengannya dari segi tindakan. Justeru itu, aspirasi perjuangan Islam yang sesuai pada waktu itu ialah gerakam Islam mempamerkan kefahaman Islam yang menyeluruh (mutakamil) sebeagai aqidah, syariah dan sistem kehidupan.

Dengan kepercayaan kita betapa pentingnya tajuk ini, maka usaha yang tidak seberapa ini cuba menyentuh tentang kerjasama politik di dalam Islam melalui pembacaan sirah nabawiyyah dan sejauh mana ia boleh menjadi sandaran dan juga pembinaan dalaman bagi gerakan Islam untuk mendirikan negara Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

Bab 1: Pengertian Al-Hilf
- Definisi Al-Hilf Dari Segi Bahasa
- Pengertian Al-Hilf Menurut Istilah
- Perjanjian Mutayyibin
- Perjanjian Abu Talib Dengan Rasulullah
- Perjanjian Fudhul
- Kelebihan Perjanjian Fudhul
- Peringkat Pertama
- Peringkat Kedua
- Peringkat Ketiga
- Peringkat Keempat: Pemboikotan Quraysh
- Kembali Kepada Perjanjian Sebelumnya
- Perjanjian Rasulullah Dengan Al-Mut'im bin 'Aidiy
- Bentuk-Bentuk Kerjasama Yang Gagal

Bab 2: Kerjasama Politik Pada Peringkat Pembentukan Negara
- Bay'ah 'Aqabah
- Beberapa Hal Penting Dalam Bay'ah 'Aqabah Pertama
- Bay'ah 'Aqabah Kedua
- Kandungan Bay'ah 'Aqabah Kedua
- Penegasan Tentang Kepentingan Bay'ah 'Aqabah Kedua
- Dua Belas Pemimpin
- Syaitan Telah Berjaya Membongkar Perjanjian Tersebut
- Orang Ansar Membuat Persiapan Untuk Menyerang Quraysh
- Quraysh Mengemukakan Bantahan Terhadap Pemimpin Yathrib
- Quraysh Mengesahkan Berita Tersebut Dan Berusaha Mengejar Para Pembay'ah

Bab 3: Kerjasam Sewaktu Pembentukan Negara
- Perjanjian Bagi Sebuah Negara Baru
- Kesahihan Piagam Madinah Menurut Kajian Ilmiah
- - Perjanjian Persaudaraan Antara Orang-Orang Islam
- - Peraturan-Peraturan Umum
- - Perjanjian Persaudaraan Antara Muhajirin Dan Ansar

Bab 4: Kerjasama Selepas Negara Berjaya Ditubuhkan
- Peringkat Pertama
- Peringkat Kedua
- - Fokus Kedua: Dengan Bani Nadhir
- - Fokus Ketiga: Dengan Bani Ghatafan
- - Fokus Keempat: Dengan Bani Qurayzah
- Peringkat Ketiga
- Peringkat Keempat
- - Penurunan Surah al-Bara'ah (at-Taubah)

Bab 5: Kerjasama Politik Dari Segi Perspektif Fiqh

Bab 6: Kerjasama Yang Diharamkan (Al-Tahalf Al-Haram)

Harga = RM17.00
Mukasurat = 303
Pengarang = Munir Muhammad Al-Ghadban
Penterjemah = Mohd. Hapiz Mahaiyadin
Penerbit = Pustaka Ilmi

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...