Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Friday, July 24, 2009

Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA: PERKAHWINAN
- Pengertian Nikah (Perkahwinan)
- Pensyari'atan Perkahwinan
- Galakan Berkahwin
- Hikmah Berkahwin
- Hukum Nikah Dalam Islam
- Pandangan Islam Terhadap Keluarga
- Keluarga Dalam Al-Quran
- Prosedur Perkahwinan
- Panduan Memilih Pasangan
- Syarat-Syarat Pinangan
- Wanita Yang Haram Dikahwini
- Akad Nikah
- Syarat Ijab Dan Qabul
- Kedudukan Wali Dalam Perkahwinan
- Sunat-Sunat Ketika Akad Nikah Dan Selepasnya
- Walimah
- Hak Dan Tanggungjawab Suami Isteri
- Maskahwin (Al-Mahr)
- Nafaqat
- Kafa'ah Suami Isteri
- Poligami

BAHAGIAN KEDUA: PERCERAIAN
- Pendahuluan
- Punca-Punca Perceraian
- Islam Membenarkan Perceraian
- Jenis-Jenis Perceraian

BAB TALAQ
- Pengertian Talaq
- Perbezaan Di Antara Talaq Dan Fasakh
- Jenis-Jenis Perceraian Talaq Dalam Mazhab Syafi'i
- Jenis-Jenis Perceraian Fasakh Dalam Mazhab Syafi'i
- Dalil-Dalil Keharusan Talaq
- Apakah Hikmah Dan Rahsia Dibenarkan Talaq
- Kuasa Talaq Di Tangan Lelaki
- Rukun Talaq
- Syarat-Syarat Setiap Rukun
- Talaq Orang Bisu
- Talaq Dengan Tulisan
- Pembahagian Talaq
- Talaq Tiga
- Hukum Ta'liq Talaq

BAB KHUL' (TEBUS TALAQ)
- Pengertian Khul'
- Sumber Keharusan Khul'
- Hukum Khul'
- Rukun Khul'
- Syarat-Syarat Bagi Setiap Rukun
- Apakah Hukum Khul' Tanpa Bayaran
- Hukum Khul' Yang Disebut Bayaran
- Khul' Merupakan Perceraian Yang Tidak Boleh Dirujuk
- Apakah Semua Jenis Perceraian Dengan Bayaran Itu Dianggap Talaq Ba'in
- Khul' Boleh Dalam Masa Suci Dan Haid
- Apakah Khul' Itu Fasakh Atau Talaq

BAB RUJU'
- Pengertian Ruju'
- Perceraian Dan Ruju'
- Pembahagian Perceraian
- Dalil-Dalil Pensyari'atan Ruju'
- Rukun Ruju'
- Syarat-Syarat Sah Ruju'
- Lafaz Ruju'
- Apakah Sah Ruju' Dengan Perbuatan?
- Ruju' Dengan Tujuan Menganiayai
- Ruju' Adalah Hak Suami
- Kesaksian Ke Atas Ruju'
- Apakah Ruju' Wajib Diberitahu Kepada Isteri Yang Berkenaan
- Bolehkah Suami Mengambil Kesukaan (Tamattu) Dengan Isteri Yang DiTalaq Raj'ie?
- Perbalahan Suami Isteri Tentang Ruju'
- Dakwaan Ruju' Setelah Selesai 'Iddah
- Perkahwinan Setelah Selesai 'Iddah
- Dakwaan Persetubuhan Sebelum Talaq

BAB 'IDDAH
- Pengertian 'Iddah
- Dalil-Dalil Wajib 'Iddah
- Sebab-Sebab Wajib 'Iddah
- Hikmah Wajibnya 'Iddah
- Permulaan Perkiraan 'Iddah
- Pembahagian Wanita Yang Ber'iddah
- Pertukaran 'Iddah Quru' Kepada 'Iddah Bulan
- Pertukaran 'Iddah Bulan Kepada 'Iddah Quru'
- Tempoh 'Iddah Quru' Yang Paling Kurang
- Perempuan Berzina Tiada 'Iddah
- Hak-Hak Wanita Yang Ber'iddah
- Kewajipan Wanita Yang Ber'iddah
- Hukum Bersekedudukan Dan Berkhalwat Dengan Isteri Yang Diceraikan
- Akibat Berseskedudukan Dan Berkhalwat
- Pertikaian Tentang Berakhirnya 'Iddah
- Masa Yang Mungkin Berakhirnya 'Iddah
- Pertikaian Tentang Dukhul Atau Tidaknya
- Hukum Wanita Yang Berkahwin Tanpa Dicerai Suami
- Hukum Meminang Perempuan Dalam 'Iddah
- Sahib Al-'Iddah Boleh Meminang Isteri Yang Masih Dalam 'Iddah
- Mencerai Isteri Yang Dalam 'Iddah Talaq Raj'ie
- Isteri Dalam 'Iddah Talaq Raj'ie Oleh Suaminya Kemudian Dicerai Sebelum Dukhul
- 'Iddah Isteri Yang Kehilangan Suami (Al-Mafqud)
- Apakah Orang Lelaki Wajib Ber'iddah
- Hukum Pertindihan 'Iddah
- Hak Dan Tanggungjawab Suami Isteri Setelah Bercerai
- Rajah Pembahagian Wanita-Wanita Yang Ber'iddah
- Rajah Jenis-Jenis 'Iddah

BAB FASAKH ATAU PERCERAIAN OLEH HAKIM
- Perceraian Kerana Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah
- Perceraian Kerana Dharar
- Perceraian Kerana Suami Ghaib Atau Dipenjarakan
- Fasakh Kerana Ke'aiban Dan Penyakit
- Perceraian Dengan Sebab Pertukaran Agama

BAB ZIHAR
- Pengertian Zihar
- Hukum Zihar
- Rukun Zihar
- Kaffarah Zihar
- Kaffarah Al-Yamin
- Kaffarah Nazar
- Kaffarah Membunuh

BAB IYLA'
- Pengertian Iyla'
- Bagaimana Iyla' Boleh Berlaku?
- Tempoh Iyla'
- Hukum Dan Implikasi Iyla'

BAB QAZAF
- Pengertian Qazf
- Hukum Qazf
- Bagaimana Qazf Boleh Berlaku
- Implikasi Qazf
- Gugur Had Qazf

BAB LI'AN
- Pengertian Li'an
- Sejauh manakah Li'an Dibenarkan?
- Bilakah Li'an Boleh Berlaku?
- Kaifiyat Li'an Dan Peranan Hakim
- Implikasi Li'an

Harga = RM22.00
Mukasurat = 375
Penulis = Ustaz Haji Mohd Saleh Bin Haji Ahmad
Penerbit = Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...