Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Wednesday, January 12, 2011

Kepimpinan Pengetua: Menjana Modal Insan Di Sekolah Berkesan

Buku ini adalah rangkuman penulisan 12 orang pensyarah kanan di Institut Pengajian Kepengetuaan (IPK), Universiti Malaya. Mereka berpengalaman luas memberi kuliah dalam bidang kepimpinan pengetua sekolah menengah.

Saranan amalan kepimpinan pengetua yang memfokuskan usaha menjana modal insan dikupas dengan baik khususnya dalam aspek pengurusan, usaha penambahbaikan dan nilai kepimpinan di sekolah berkesan.

Usaha penambahbaikan memfokuskan perbincangan tentang:
  • Kepengetuaan Sekolah
  • Pentaksiran bagi Pembelajaran
  • Pelaksanaan Inovasi
  • Kepimpinan Instruksional
  • Pembentukan Teori Kepimpinan
KEPIMPINAN PENGETUA Menjana Modal Insan Di Sekolah Berkesan menyuntik semangat dan mencetuskan kesedaran dalam kalangan pemimpin pendidikan, pemimpin sekolah dan juga pelajar-pelajar kepimpinan pendidikan bagi melakukan penambahbaikan dalam amalan kepimpinan kepengetuaan.

- Penerbit

KANDUNGAN

BAB 1
Pembangunan Modal Insan Menerusi Keberkesanan Pengurusan Dan Kewangan Sekolah - Muhammad Faizal A. Ghani dan Shahril @ Charil Hj. Marzuki

BAB 2
Menjadi Pengetua Yang Berkesan - Fatanah Mohamed

BAB 3
Dasar Desentralisasi Dan Pengurusan Berasaskan Sekolah: Justifikasi, Strategi Dan Implikasi - Hussein Hj. Ahmad

BAB 4
Pengetua Dan Aspek Perundangan Dalam Pendidikan - Tie Fatt Hee

BAB 5
Kepimpinan Pendidikan Daripada Perspektif Islam - Rahimah Hj. Ahmad dan Ali Jubran Salleh

BAB 6
Governan Kawalan Dalam Pengurusan Sekolah: Satu Perspektif Menyeluruh - Hussein Mahmood

BAB 7
Pembinaan Ihsan Amalan Alternatif Memantapkan Kepimpinan Sekolah - Hailan Salaman

BAB 8
Organisasi Pembelajaran Pengurusan Modal Insan Dalam Kalangan Warga Sekolah - Zuraidah Abdullah

BAB 9
Penambahbaikan Sekolah Menerusi Pentaksiran Bagi Pembelajaran - Zulkifli A. Manaf

BAB 10
Pelaksanaan Inovasi Daripada Perspektif Keprihatinan Dan Penggunaan - Sathiamoorthy Kannan

BAB 11
Kepimpinan Instruksional Di Sekolah Berkesan Dalam Menjana Modal Insan Cemerlang - Shahril @ Charil Bin Hj. Marzuki dan Muhammad Faizal A. Ghani

BAB 12
Pembentukan Teori Kepimpinan Pengetua Berorientasikan Stail Otak - Chua Yan Piaw

Harga = RM31.00 (Sem) RM34.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 338
Editor = Dr. Shahril @ Charil Marzuki, Dr. Rahimah Ahmad & Dr. Hussein Ahmad
Penerbit = PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...