Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Monday, September 7, 2009

Takziah Menurut Al-Quran & Sunnah

Oleh kerana topik tentang takziah merupakan topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan masyarakat sangat memerlukan penjelasan mengenai masalah ini, sementara buku-buku yang mengkaji tentang masalah ini adalah sangat minimum, maka penulis termotivasi untuk mengkaji topik ini. Penulis telah mempelajari semua bab tentang takziah dan menganalisis semua masalah yang berkaitan dengannya. Dalam mengkaji masalah takziah ini, penulis berusaha untuk merujuk pada atsar, hadis-hadis Nabi dan pendapat para ulama. Harapan kita semoga Allah memberkati usaha penulis ini.

Dalam buku ini penulis berusaha menyajikan semua hukum-hukum takziah yang penulis kutip dari perbahasan tentang kitab jenazah. Dalam pendahuluan buku ini, penulis membahas tentang keadaan manusia ketika tertimpa musibah dan keutamaan bersabar dalam menghadapi segala musibah dan cubaan. Dalam penutup buku ini, penulis menghuraikan tentang adab-adab takziah. Dalam buku ini, penulis juga menghuraikan beberapa perbahasan yang dianggap oleh sebahagian kalangan tidak terkait dengan perbahasan bab takziah. Menurut hemat penulis, perbahasan-perbahasan ini termasuk dalam perbahasan bab takziah, kerana perbahasan-perbahasan ini terkait erat dengan si mayat seperti masalah penyiaran khabar dukacita, menangisi mayat, mendoakan si mayat dan menghadiahkan pahala dengan pelbagai amalan untuk si mayat. Oleh kerana semua perbahasan ini terkait erat dengan masalah takziah, maka penulis mengkaji masalah-masalah tersebut dalam buku ini. Di samping itu, dalam buku ini, penulis juga menyajikan biografi ringkas beberapa tokoh dan ulama. Kandungan perbahasan buku ini terdiri dari pendahuluan, lima bab perbahasan dan penutup.

- Penerbit

KANDUNGAN

PENDAHULUAN
- Keadaan Manusia Ketika Ditimpa Musibah
- Keutamaan Bersabar Dalam Menghadapi Musibah

1. HIKMAH, HUKUM, UNGKAPAN, DAN BENTUK TAKZIAH
- Definisi Takziah
- Dasar Hukum Takziah, Keutamaan Dan Hikmahnya
- Hukum Takziah
- Orang-Orang Yang Ditakziahi Ketika Tertimpa Musibah
- Beberapa Contoh Bentuk Penyampaian Ungkapan Takziah/Simpati Di Kalangan Salaf

2. WAKTU, BATASAN WAKTU, BERULANG KALI, TEMPAT DAN MAJLIS TAKZIAH
- Waktu Takziah
- Batas Waktu Takziah
- Mengucapkan Takziah (Rasa Simpati) Berkali-Kali
- Tempat Takziah
- Duduk-Duduk Di Majlis Takziah

3. TANGGUNGJAWAB KEPADA KELUARGA SI MATI
- Membuatkan Makanan Bagi Keluarga Si Mayat
- Bepergian Dalam Rangka Untuk Takziah

4. TANGGUNGJAWAB APABILA BERLAKU KEMATIAN
- Menangisi Mayat
- Menghadiahkan Pahala Dengan Pelbagai Amalan Bagi Si Mayat
- Hukum Menyiarkan Khabar Kematian
- Model-Model Penyiaran Khabar Kematian Di Era Moden Sekarang

5. BIDAAH DALAM TAKZIAH DAN ADAB-ADAB TAKZIAH
- Bidaah-Bidaah Dalam Takziah
- Adab-Adab Takziah

Harga = RM15.00
Mukasurat = 241
Penulis = Zhafir Ibnu Hasan Ali Jam'an
Penterjemah = H. Khoirul Amru Harahap MA
Penerbit = Jasmin Publications

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...