Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Monday, January 11, 2010

Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam

KANDUNGAN

BAHAGIAN I: Pembangunan Modal Insan Ke Arah Kecemerlangan Tamadun Ummah

i. Membina Kembali Modal Insan Muslim - Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid

ii. Modal Insan Aset Utama Pembentukan Tamadun Bangsa - Ratna Roshida Abd Razak

iii. Pembangunan Insan Melalui Pemerkasaan Dakwah - Ab Aziz Mohd Zin

BAHAGIAN II: Konsep Dan Model Pembangunan Modal Insan & Tamadun

i. Keagungan Tamadun Islam: Satu Model Terbaik Dalam Konteks Pembinaan Tamadun Dunia Kini - Hasiah Binti Mat Salleh

ii. Melestari Pembangunan Manusia Ke Arah Penjanaan Modal Insan: Satu Tinjauan Umum Menurut Perspektif Al-Quran - Shuhairimi Abdullah, Abdul Jalil Ramli, Huzili Hussin & Noor Salwani Hussin

iii. Kitaran Dan Pembaharuan Tamadun: Satu Huraian Dari Perspektif Al-Quran Dan Peradaban Manusia - Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim

iv. Pembangunan Modal Insan: Analisa Dari Sirah Nabi - Norhayati Hamzah

v. Institusi Keluarga: Aspek Awalan Dalam Melahirkan Manusia Bertamadun - Kamarudin Ahmad, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri & Ismail Ishak

BAHAGIAN III: Peranan Dan Cabaran Pembangunan Modal Insan & Tamadun

i. Memperkasa Modal Insan: Antara Peranan Dan Cabaran - Fadzli Adam, Asyraf Hj. Ab. Rahman & Ruzaini Sulaiman @ Abd Rahim

ii. Akhlak Sebagai Pemangkin Membangunkan Modal Insan Yang Berkualiti Dalam Masyarakat Plural - Nurul Himmah Kassan & Rafeah Saidon

iii. Peranan Akidah Dalam Pembangunan Tamadun Ummah - Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

iv. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Modal Insan - Asmawati Suhid & Abd. Muhsin Ahmad

v. Cabaran Membangun Tamadun Islam Malaysia Dan Prospek Masa Depan - Mohd Roslan Mohd Nor

vi. Pengaruh Tamadun Luar Terhadap Modal Insan Di Alam Melayu: Menifestasi Penggunaan Hiasan Seramik China Berunsur Islam - Abdullah Yusof

BAHAGIAN IV: Implikasi Amalan Rasuah Terhadap Pembinaan Modal Insan & Tamadun

i. Rasuah Menurut Islam: Analisis Implikasinya Terhadap Pembangunan Negara - Ali Mohammad

ii. Usaha Dan Strategi Dalam Menangani Masalah Rasuah Di Malaysia - Haji Zakaria Bin Haji Jaffar

Harga = RM30.00
Mukasurat = 282
Editor = Mohd Roslan Mohd Nor & Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim
Penerbit = Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...