Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, January 12, 2010

Fiqh Solat Empat Mazhab Menurut Al-Quran Dan Hadis

...Dalam menunaikan ibadah ini terdapat perbezaan bacaan atau perbuatan antara empat mazhab dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Namun ia hanya melibatkan perkara-perkara kecil dan cabang sahaja. Perbezaan pendapat ini tidak berkaitan langsung dengan urusan akidah, tauhid mahupun prinsip-prinsip dasar agama. Perbezaan pandangan dalam hal-hal cabang ini adalah kerana berbezanya tafsiran dalil dan anggapan terhadap kekuatan dalil hadisnya.

Perbezaan ini sering menjadi pertanyaan dalam solat berjemaah terutama bagi makmum yang mengikut imam yang berbeza pendapat mazhabnya. Namun ini bukanlah halangan untuk kita menunaikan solat berjemaah kerana kelebihan serta fadilat solat berjemaah itu amat besar dan amat ditekankan oleh Islam Dan Nabi Muhammad S.A.W...

- Penerbit

KANDUNGAN

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB
- Imam Abu Hanifah
- Imam Malik
- Imam Syafi'e
- Imam Ahmad Bin Hanbal

BIOGRAFI IMAM PERAWI HADIS
- Bukhari
- Muslim
- Abu Dawud
- Tirmizi
- Nasa'i
- Ibnu Majah

ISTILAH BAHASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENERANGKAN PERAWI HADIS
- Sebab Berlakunya Perbezaan Pendapat Para Ulama

TAHARAH
- Hukm Air Perigi
- Hukum Air Baki
- Najis
- Adab Buang Air Dan Istinjak
- Wuduk
- Mandi
- Mengusap Khuff (Kasut)
- Tayammum Dan Dalil Yang Mensyari'atkannya
- Ketika Tidak Ditemui Alat Untuk Bersuci (Air Dan Debu)
- Mengusap Jabiirah (Pembalut Luka)

HAID, NIFAS DAN ISTIHADAH
- Haid
- Nifas
- Istihadah

AZAN
- Sebab Disyari'atkan Azan
- Syarat Azan
- Sunat Azan
- Iqamah

SOLAT
- Syarat Wajib Solat
- Beberapa Solat Yang Difardhukan
- Waktu Solat
- Waktu Yang Haram Menunaikan Solat
- Waktu Yang Makruh Menunaikan Solat
- Syarat Sahnya Solat
- Fardhu Solat
- Sunat Solat
- Perkara Yang Makruh Dalam Solat
- Perkara Yang Membatalkan Solat

SOLAT BAGI ORANG SAKIT

SOLAT SUNAT
- Jenis Solat Sunat
- Solat Witir
- Qunut Nazilah
- Solat Tarawih
- Solat Eidain (Dua Hari Raya)
- Solat Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan
- Solat Istisqa'
- Solat Dhuha
- Solat Malam
- Solat Tahiyyatul Masjid
- Solat Sunat Taharah
- Solat Istikharah
- Solat Hajat
- Solat Tasbih

SOLAT BERJEMAAH
- Syarat Menjadi Imam
- Syarat Sahnya Solat Bagi Makmum
- Perkara Yang Menggugurkan Syarat Berjemaah
- Hukum Masbuq Dalam Solat
- Penggantian Imam
- Perkara Yang Disarankan Bagi Imam
- Kehadiran Seorang Wanita Dalam Solat Berjemaah
- Kriteria Orang Yang Lebih Berhak Menjadi Imam

SOLAT JUMAAT
- Keutamaan Hari Jumaat
- Perkara Yang Disarankan Pada Hari Jumaat
- Dalil Wajibnya Solat Jumaat
- Syarat Sahnya Solat Jumaat
- Syarat Khutbah
- Rukun Khubah
- Sunat Khutbah
- Perkara Yang Makruh Dalam Khutbah
- Solat Sunat Rawatib Jumaat

SUJUD SAHWI

SUJUD TILAWAH

SUJUD SYUKUR

SOLAT BAGI MUSAFIR
- Hukum Mengqasar Solat
- Syarat Sahnya Memendekkan Solat
- Perkara Yang Menyebabkan Dilarangnya Mengqasar Solat

SOLAT JAMAK (MENGGABUNGKAN) DUA SOLAT
- Solat Di Atas Kenderaan
- Menggantikan Solat Yang Tertinggal
- Uzur Yang Menggugurkan Kewajipan Solat
- Uzur Yang Diperbolehkan Mengakhirkan Solat
- Cara Mengqadha Solat

SOLAT JENAZAH
- Syarat Solat Jenazah
- Rukun Solat Jenazah
- Sunat Dalam Solat Jenazah
- Orang Yang Lebih Berhak Menjadi Imam Dalam Solat Jenazah

Harga = RM25.00 (Sem) RM28.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 357
Penulis = Abdul Qadir Ar-Rahbawi
Penterjemah = Nabilah Abd. Jalil
Penerbit = Al-Hidayah Publication

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...