Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Friday, August 21, 2009

Islam Liberal: Isu Dan Cabaran - Mesti Baca!!!

Buku ini membicarakan isu-isu berkait dengan "Islam Liberal" yang memberi kesan terhadap pemikiran umat Islam di Malaysia dan negara-negara Islam yang lain. Ia adalah hasil kajian beberapa penyelidik yang telah melakukan penyelidikan dan pemerhatian terhadap isu ini. Islam Liberal harus ditangani dengan baik agar ia tidak merosakkan minda masyarakat Islam dengan fikiran-fikiran yang bercanggah dengan dalil-dalil dan nas yang telah membentuk pemikiran Islam sedari zaman Rasulullah SAW. Ia tidak harus dicemari, ia harus dilestari. Kami dengan rendah hati memaparkan buku ini untuk semua pembaca. Selamat membedah buku ini.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Asas-Asas Utama Dalam Pemikiran Islam - Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Hamat

- Modenisme Dan Liberalismme, Sorotan Sejarah Kelahirannya Dan Penilaian Terhadap Metodologinya - Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Bin Haji Ibrahim

- Pluralisme Agama: Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal - Dr. Wan Salim Mohd Noor

- Kajian Islam Dan Liberalime Di Mesir: Pengalaman Pertemuan Dengan Tokoh Liberal Dan Pemikir Islam - Prof. Madya Mohd Kamil Hj. Ab Majid & Prof. Dr. Ab Aziz Mohd Zin

- Menangani Islam Liberal: Pengalaman Indonesia - Dr. Anis Malik Thoha

- Liberalisme Dalam Anti-Hadith Di Indonesia Dan Malaysia - Prof. Madya Dr. Ishak Bin Suliaman

- Agenda Sekularisasi Di Sebalik Pemikiran Anti-Hadith Dan Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal - Azmil Bin Zainal Abidin

- Manifestasi Islam Liberal Di Malaysia: Dimensi Politik Dan Undang-Undang - Dr. Marzuki Mohamad

- Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam - Dr. Bharuddin Che Pa, Raja Hisyamudin Raja Sulong & Afandi Sanusi

- Pengaruh Orientalis Ke Atas Pemikiran Islam Liberal - Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor

- Telaah Hubungan Muslim - Non Muslim Dari Perspektif Pemikiran Islam Liberal - Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Wan Adli Wan Ramli & Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali

- Islam Liberal Di Indonesia: Satu Analisis Pengalaman Kajian Lapangan - Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Prof. Madya Dr. Idris Awang & Nor Adina Abdul Kadir

- Islam Liberal Dan Pandangan Personaliti Akaemik Di Indonesia: Satu Analilsis - Dr. Mohd Farid Bin Mohd Sharif, Dr. Noor Sakinah Mat Akhir & Dr. Muhammad Azizan Bin Sabjan

- Pemikiran Islam Liberal Nurcholis Madjid: Satu Tinjauan Awal - Yusof Bin Nordin & Jamilah Binti Haji Ikhsan

- Perselingkuhan Islam Liberal Dan Barat: Pasca 911 - Identifikasi, Faham Dan Strategi Dalam Mendepani Arus Liberal Islam - Abu Saifa Al-Mahshari

Harga = RM27.00 (Sem) RM30.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 282
Penyelenggara = Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali & Dr. Mohd Roslan Mohd Nor
Penerbit = Persatuan Ulama' Malaysia

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...