Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Wednesday, November 5, 2008

Wakaf - Menurut Agama & Undang-Undang

WAKAF - Menurut Agama & Undang-Undang ini adalah sebuah buku terjemahan daripada buku berbahasa Arab tulisan ulama terkenal, Muhammad Abu Zahrah. Menerusi buku ini beliau membincangkan selok-belok wakaf mengikut agama Islam (syariat) dan undang-undang (buatan manusia) di beberapa negara Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Syria.

Sesuai dengan tajuknya, Wakaf, maka kandungan buku ini amat berguna bagi mereka yang ingin mendalami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wakaf. Buku ini mengulas secara mendalam masalah-masalah wakaf, selain mengikut undang-undang Mesir, juga menerusi pendapat-pendapat ulama mazhab yang empat dan yang selainnya.

Memandangkan tidak ada buku yang secara khusus membincangkan tentang wakaf secara terperinci dan mendalam, justeru itu, buku ini - kami percaya - amat sesuai dibaca dan akan banyak membantu bagi mereka yang hendak mengetahui selok-belok wakaf dari segala aspeknya.

- Penerbit

KANDUNGAN

- Pengantar Sejarah Wakaf
- - Wakaf Sebelum Islam
- - Sejarah Wakaf Dalam Islam
- - Penyimpangan Wakaf Dari Erti Sedekah
- - Wakaf Di Mesir Dan Syam
- - Rakusnya Pemimpin Terhadap Wakaf
- - Pemikiran Menyudahi Wakaf
- - Para Amir Menjadikan Wakaf Sebagai Cara Memelihara Harta Mereka
- - Penguasaan Terhadap Tanah-Tanah Mesir
- - Melindungi Para Mustahiq Dari Para Along Dalam Wakaf Keluarga
- - Undang-Undang Pengaturan Wakaf Nombor 48 Tahun 1946

- Pembatalan Wakaf Keluarga

- Fiqah Wakaf

- Pembentukan Wakaf

- Hukum Memegang Wakaf

- Mengekalkan Wakaf

- Penghentian Wakaf Kerana Roboh Atau Mengecilnya Bahagian

- Unsur Pendekatan Kepada Allah Di Dalam Wakaf

- Unsur Pendekatan Diri Di Dalam Undang-Undang Yang Mengatur Hukum Wakaf
- - Menjaga Kemaslahatan Umum

- Kepemilikan Di Dalam Wakaf

- Sasaran Wakaf
- - Barang-Barang Yang Di Wakafkan
- - Wakaf Harta Syarikat
- - Kepemilikan Pemberi Wakaf Terhadap Zat Barang

- Syarat-Syarat Pemberi Wakat

- Syarat-Syarat Wakaf Di Dalam Undang-Undang
- - Dalam Undang-Undang Lubnan
- - Syarat Yang Sepuluh
- - Kaedah Umum Untuk Syarat-Syarat Ini

- Syarat Yang Sepuluh Di Dalam Undang-Undang
- - Syarat-Syarat Yang Sepuluh Di Dalam Undang-Undang Lubnan
- - Penggantian
- - Keeadaan Pertama
- - Hal Yang Dilakukan Dalam Penggantian
- - Hak Untuk Mendapat Wakaf
- - Wakaf Untuk Diri Sendiri

- Wakaf Untuk Kerabat Dan Anak

- Penjagaann Sebahagian Ahli Waris Dan Ulasannya

- Perkiraan Sepertiga Dan Waktnya

- Kekuatan Hak Wajib
- - Syarat-Syarat Untuk Mendapat Hak Wajib
- - Syarat Peruntukan Wajib

- Mencegah Pihak Pembunuh Untuk Mendapat Hak Wakaf

- Penyebab Penghalang Hak Wakaf Secara Ikhtiyari

- Runtuhnya Hak Wajib Dan Pengambilan Wakaf Atas Diri Sendiri

- Hak Wakaf Keturunan Atau Wakaf Keluarga
- - Wakaf Untuk Anak
- - Wakaf Untuk Anak Dengan Kata Tunggal
- - Wakaf Dengan Kata Ganda
- - Wakaf Dengan Kata Jamak
- - Wakaf Dengan Kata 'Banin' (Anak-Anak Lelaki) Dan 'Banat' (Anak-Anak Perempuan)
- - Wakaf Untuk Keturunan (Dzurriyah, Nasl Dan 'Aqab)
- - Pembahagian Manfaat Wakaf Di Antara Para Pihak Yang Berhak

- Pembatalan Pembahagian
- - Pembatalan Pembahagian Dalam Unang-Undang Wakaf
- - Pembatalan Pembahagian Wakaf Terdahulu
- - Pembatalan Pembahagian Wakaf Yang Ada Dalam Undang-Undang Wakaf Lubnan

- Bahagian Orang Mandul (Tidak Memiliki Keturunan)

- Bahagian Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Tidak Meninggalkan Anak Yang Ada Dalam Undang-Undang Wakaf

- Kekuasaan Atas Wakaf

- Perwakilan

- Syarat-Syarat Pemberian Kekuasaan Dalam Wakaf

- Sepintas Lalu Dalam Sejarah

- Gaji Pihak Pengawas Wakaf

- Introspeksi Pihak Pengawas Dan Penjaga Wakaf
- - Sifat Pengawas Dan Pengelola Wakaf

- Kekuasaan Terhadap Wakaf Dalam Undang-Undang Wakaf Mesir
- - Koreksi Terhadap Pihak Yang Mengawasi Wakaf
- - Hukum Pengawasan Wakaf Sesudah Tidak Diiberlakukan Wakaf Keluarga

Harga = RM35.00
Mukasurat = 604
Penulis = Muhammad Abu Zahrah
Penerbit = Berlian Publications Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...