Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Thursday, February 24, 2011

Transformasi Fikah Semasa: Evolusi Hukum Islam

Keperluan kepada hukum Islam semasa bagi menjawab persoalan hidup semasa dalam masyarakat Islam pada hari ini sangat-sangat dirasakan. Di bawah pengaruh dunia baru dengan segala kemajuannya, baik dari segi ekonomi, sosial mahupun sains dan teknologi, hampir semua perkara dalam kehidupan moden sekarang ini telah berubah.

Sekiranya syariat Islam hanya agama semata-mata, segala perubahan ini mungkin tidak merupakan cabaran besar terhadap corak amalannya. Kerana ritual keagamaan biasanya tidak tertakluk kepada apa-apa perubahan masyarakat memandangkan sifat dan nilainya yang dogmatik. Tetapi Islam lebih besar daripada agama semata-mata dalam konsep di atas. Ianya suatu dasar hidup. Oleh kerana hidup manusia ini berkembang maka cabaran yang terpaksa dihadapi ialah pengembangan tafsiran dan amalannya agar sesuai dengan keperluan setiap perkembangan yang ada.

Buku ini menyingkap perubahan yang berlaku kepada hukum fikah yang tertakluk dengan perubahan masa, tempat, teknologi dan persekitaran. Buku ini penting bagi memahami akar hukum Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

FASAL PERTAMA
Menangani Pemikiran Hukum Islam Semasa

FASAL KEDUA
Pandangan Al-Qaradhawi Tentang Ijtihad Kontemporari

FASAL KETIGA
Ijtihad Dan Fatwa Semasa

FASAL KEEMPAT
Keperluan Kepada Penyelidikan Ilmiah Dalam Menentukan Hukum Islam Semasa

FASAL KELIMA
Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa

FASAL KEENAM
Keperluan Kepada Ijtihad Dalam Menentukan Hukum Islam Semasa

FASAL KETUJUH
Keperluan Kepada Islah Dalam Pembinaan Fikah Semasa

FASAL KELAPAN
Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum Dan Budaya

FASAL KESEMBILAN
Fikah Keutamaan Dan Kesannya Dalam Ijtihad Dan Fatwa Masa Kini

FASAL KESEPULUH
Ijtihad Dan Cabaran Globalisasi

FASAL KESEBELAS
Hukum Islam Semasa Di Malaysia: Prospek Dan Cabaran

FASAL KEDUA BELAS
Fatwa Dan Isu Semasa: Masalah Dan Cabaran Di Malaysia

FASAL KETIGA BELAS
Ijtihad Dan Fatwa Pada Abad Ke-21: Keperluan Kepada Fikah Semasa Beroreantasikan Tempatan

FASAL KEEMPAT BELAS
Ke Arah Pembentukan Fikah Malaysia

Harga = RM22.50 (Sem) RM25.50 (Sab/Swk)
Mukasurat = 256
Penulis = Prof. Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Abdul Majid
Penerbit = PTS Islamika Sdn. Bhd.

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...