Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Wednesday, June 10, 2009

Perbahasan Sejarah Perundangan Islam Dan Mazhab Fiqh

Keistimewaan buku ini adalah kerana ia merupakan satu-satunya buku ilmiah yang julung kali dihasilkan dalam bahasa Melayu kerana mempunyai beberapa ciri tertentu, antaranya: Membahaskan secara terperinci pelbagai mazhab fiqh dahulu dan sekarang yang juga merangkumi mazhab-mazhab yang telah lupus dan hanya tinggal nama sahaja. Penulis juga menyentuh mengenai mazhab-mazhab yang dianggap banyak menyeleweng daripada dasar sebenar Islam. Tujuannya adalah untuk mendedahkan kepada masyarakat faktor timbulnya ajaran sesat kerana tidak mengetahui dasar serta sejarah Perundangan Islam.

- Penerbit

KANDUNGAN

PENGENALAN SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM
- Period Pembentukan Perundangan Islam
- Pengertian Perundangan
- Pengertian Sejarah Perundangan Islam
- Zaman Sebelum Islam
- Undang-Undang Arab Jahiliyah

BAHAGIAN A
ZAMAN RASULULLAH S.A.W.
- Perundangan Di Mekah
- Perundangan Di Madinah
- Perbezaan Perundangan Makki Dan Madani
- Prinsip Asas Perundangan Islam
- Sumber Perundangan Zaman Nabbi
- Uslub Al-Qur'an Tuntutan Dan Pilihan
- Tuntutan Meninggalkan
- Metodologi Al-Qur'an Menjelaskan Hukum
- Sejarah Perundangan Sebahagian Hukum Ibadat
- Al-Nasakh Dalam Perundangan
- Kategori Al-Nasakh
- Bentuk-Bentuk Al-Nasakh
- Dalil-Dalil Sebagai Pembatal
- Hikmat Nasakh
- Kandungan Hukum Al-Qur'an Dan Hadis
- Keistimewaan Perundangan Al-Qur'an Dan Hadis
- Keistimewaan Perundangan Zaman Nabi

BAHAGIAN B
ZAMAN KHALIFAH AL-RASYIDIN
- Suasana Politik
- Keadaan Perundangan Zaman Sahabat
- Metod Sahabat Istinbat Hukum
- Faktor Membawa Kesan Perundangan
- Sumber Perundangan Zaman Khalifah Al-Rasyidin
- Faktor Perselisihan Istinbat Daripada Al-Qur'an
- Hadis Sumber Kedua
- Autoriti Hadis Serta Peranannya
- Faktor Perselisihan Istinbat Daripada Hadis
- Ijma' Para Sahabat
- Ijtihad
- Berlaku Ijtihad Sahabat Dan Sumbernya
- Sebahagian Fatwa Para Sahabat
- Hukum Dan Fatwa Diperselisihkan
- Faktor Perselisihan Berfatwa
- Kesan Perundangan Tinggalan Sahabat
- Keistimewaan Fiqh Zaman Sahabat
- Ahli Fiqh Kalangan Sahabat

BAHAGIAN C
ZAMAN TABI'IN
- Suasana Politik Zaman Tabi'in
- Kesan Politik Terhadap Fiqh
- Sumber Perundangan Zaman Tabi'in
- Faktor Membawa Kesan Arus Perundangan
- Madrasah Hadis Madinah
- Madrasah Al-Ra'yi Kufah
- Keistimewaan Perundangan Zaman Tabi'in
- Mufti Terkemuka Zaman Tabi'in

BAHAGIAN D
ZAMAN TADWIN
- Keadaan Perundangan Zaman Tadwin
- Faktor Pesat Fiqh Zaman Tadwin
- Sumber Perundangan Zaman Tadwin
- Faktor Lahir Mazhab Fiqh
- Mazhab-Mazhab Fiqh
- Pertumbuhan Mazhab Fiqh
- Perkembangan Mazhab Fiqh
- Mazhab-Mazhab Fiqh Yang Masyhur
- Mazhab Sunni Yang Masih Kekal
- Keistimewaan Zaman Tadwin

BAHAGIAN E
ZAMAN TAKLID DAN JUMUD
- Suasana Perundangan Zaman Taklid
- Faktor Terhenti Ijihad
- Tingkatan Mujtahid
- Taklid Perkara Pecahan Fiqh
- Hukum Taklid
- Jenis-Jenis Taklid
- Peranan Ulama Zaman Taklid
- Kitab Yang Dihasilkan Zaman Taklid

BAHAGIAN F
ZAMAN KEBANGKITAN
- Gerakan Pembaharuan
- Fiqh Zaman Pembaharuan

Harga = RM26.50
Mukasurat = 493
Penulis = Ustaz Abdul Latif Muda
Penerbit = Pustaka Salam Sdn Bhd

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...