Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Wednesday, May 14, 2008

Risalah Ahkam

"...sebenarnya semua tajuk yang terdapat dalam buku ini adalah merupakan koleksi karangan penulis yang terdiri daripada beberapa artikel dalam Jurnal Syariah dan Monograf Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) serta beberapa kertas kerja yang telah dibentangkan pada beberapa seminar dalam dan luar negara sepanjang perkhidmatan penulis sebagai pensyarah di APIUM.

Oleh kerana penulisan-penulisan tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebahagian kecil masyarakat sahaja khususnya para peserta persidangan dan sebahagian mahasiswa di pusat pengajian tinggi, penulis berpendapat ada baiknya kalau ianya dibukukan serta disebarkan dengan lebih meluas supaya dapat dimanfaatkan oleh pembaca yang ingin menambah pengetahuan agamanya.

Selari dengan isi kandungan buku ini yang menyetuh hal ehwal hukum-hukum Islam, maka penulis menamakan buku ini RISALAH AHKAM."

- Penulis

KANDUNGAN

Kehakiman Islam
- Kelayakan Seorang Hakim (Qadi) Menurut Pandangan Islam
- Kebebasan Institusi Kehakiman Dalam Islam
- Pengaruh Budaya Tempatan Dalam Menentukan Kredibiliti Qadi Atau Hakim
- Al-Bayyinah (Keterangan) Dan Beban Pembuktian: Teori Dan Amalan Di Mahkamah Syariah
- Kaedah-Kaedah Penyelesaian Pertikaian Dalam Islam: Tumpuan Kepada Konsep Tahkim
- Tahkim Dalam Penyelesaian Syiqaq
- Konsep Al-Yamin Dan Pelaksanaannya Di Mahkamah Syariah
- Perlantikan Wanita Sebagai Hakim / Kadi Di Dalam Sistem Kehakiman Islam

Metodologi Hukum
- Peranan Ijtihad Sebagai Pemangkin Ke Arah Kegemilangan Ilmu Islam
- 'Urf Dan Adat Semasa Sebagai Asas Penentuan Hukum Yang Tidak Dinaskan
- Penggunaan Taqlid Dan Talfiq Dalam Fatwa: Satu Penilaian
- Khilaf 'Ulama Dalam Hukum Fiqh: Sebab Dan Adab-Adabnya

Mu'amalat Islam
- Ke Arah Penghyatan Sistem Mu'amalat Islam
- Mu'amlat Maliyyah Semasa: Satu Pengenalan
- Konsep Dan Etika Perniagaan Menurut Perspektif Islam

Ibadat / Umum
- Konsep Penentuan Waktu-Waktu Solat
- Penentuan Hukum Syara' Dalam Taksiran Zakat Perniagaan
- Zakat Hutang Menurut Pandangan Fuqaha'
- Rukhsah Dalam Ibadat: Satu Huraian Ringkas
- Kesaksian Dalam Perkahwinan: Hukum Dan Kelayakan Saksi

Harga Kulit Tebal = RM40.00
Harga Kulit Nipis = RM30.00
Mukasurat = 344
Penulis = Haji Mohd. Saleh Haji Ahmad
Penerbit = Intel MULTIMEDIA AND PUBLICATION

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...