Pages


Petikan Hadith Kelapan, Kitab "Empat Puluh Hadith Kelebihan Ilmu Dan Ulama'"

Kedai Buku Tinta Ilmu, Lot 2-8-8, Tingkat 1, Pusat Beli Belah Ole-Ole, Jalan Pinang A 18/A, Seksyen 18, 40200 SHAH ALAM, Selangor.

Tuesday, March 8, 2011

Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia

Malaysia dibentuk dari kepelbagaian penduduk sebagai warganegaranya, serta masih mengekalkan Islam dan Melayu sebagai teras dan asas kewujudan. Suasana kehidupan pluralistik agama sebegini pastinya menuntut suatu kefahaman dan toleransi hidup bermasyarakat antara penganut Islam dan bukan Islam yang mencabar. Justeru bagi umat Islam, fikah sebagai salah satu cabang ilmu merupakan panduan yang membimbing hidup bermasyarakat mengikut keperluan semasa tersebut. Ia bertujuan untuk mencari penyelesaian bersepadu bagaimana menangani permasalahan yang timbul khususnya berkaitan isu-isu hubungan antara anggota masyarakat, terutama perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti orang Melayu, hak bukan Islam, hak asasi manusia secara keseluruhan serta kesan yang timbul dari segi aqidah, syariat dan akhlak. Isu-isu sebeginilah diharap dapat membantu untuk membentuk gagasan Fiqh Masyarakat Bukan Islam dalam konteks Malaysia, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip yang muktabar untuk memberikan panduan kepada umat Islam dan bukan Islam.

- Penyelenggara

KANDUNGAN
 1. Ucaptama: Pengantar Fiqh Masyarakat Bukan Islam - Professor Dr. Sheikh Wahbah Mustafa al-Zuhayli
 2. Hubungan Masyarakat Islam Dan Masyarakat Bukan Islam Dalam Konteks Sejarah Islam - Dr. Mohd Roslan Mohd Nor
 3. Konsep Kerakyatan Orang Bukan Islam Dalam Politik Islam Moden: Satu Kajian Berdasarkan Fiqh Ahl Dhimmah - Dr. Hj. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Muhammad Adli Musa
 4. Hak-Hak Mengamalkan Ajaran Agama Masyarakat Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam - Zahari Mahad Musa
 5. Islam Dan Toleransi Budaya Dalam Masyarakat MajmukDi Malaysia: Beberapa Catatan - Dr. Mohd Nor Manuty
 6. Prinsip Berinteraksi Dengan Non Muslim Dalam Konteks Malaysia - Mohammad Nidzam Abdul Kadir
 7. Perayaan Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam - Dr. Basri bin Ibrahim
 8. Kecelaruan Fahaman Liberal Dalam Fiqh: Satu Kajian Mengenai Hukum Wanita Islam Berkahwin Dengan Non-Muslim - Muhammad Atiullah bin Othman, Mohd Nor bin Daud
 9. Bukan Islam Dan Kehakiman Dalam Islam - Tan Sri Sheikh Ghazali bin Hj. Abd. Rahman
 10. Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Kehakiman Syariah: Bukan Islam Sebagai Saksi Di Mahkamah Syariah Malaysia - Prof. Madya Dr. Zulfakar Ramlee Saad
 11. Jizyah Kepada Warga Negara Bukan Islam Analisa Kemungkinan Pelaksanaan Dalam Realiti Malaysia - Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki bin Ibrahim
 12. Isu-Isu Berkaitan Masyarakat Bukan Islam Dalam Fatwa Di Malaysia - Rumaizi bin Ahmad
 13. Dasar Fiskal Dan Kewangan: Hubungannya Dengan Pembangunan Sosio-Ekonomi Umat Dan Negara - Prof. Madya Dato' Dr. Haji Hailani bin Muji Tahir
 14. Kerangka Asas Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa Kini - Dr. Luqman Haji Abdullah
 15. Siyasah Syar'iyyah Dalam Membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk - Prof. Madya Dr. Shukeri Mohamad
Harga = RM27.00 (Sem) RM30.00 (Sab/Swk)
Mukasurat = 254
Penyelenggara = Abdul Karim Ali & Rumaizi Ahmad al-Mustapha
Penerbit = Persatuan Ulama' Malaysia Cawangan Selangor

0 Comments:

Popular Posts

Borang Pesanan / Soalan / Pendapat

Nama:
Nombor Telefon:
Alamat Surat Menyurat:
Alamat Email:
Pesanan:

Home

IKLAN!!!

IKLAN!!!
Sticker Keyboard Arab. RM 7.00 je satu...